Archiv pro měsíc: Listopad 2017

Odstranění stromu ze silnice v Halenkově 30.11.2017

Jednotka SDH Halenkov byla 30.11.2017 povolána KOPIS Zlín k odstranění stromu, který spadl na silnici č. 487. v obci Halenkov v úseku mezi údolími Lušová a Břežitá.

Po příjezdu na místo události, bylo pomocí motorové pily provedeno odstranění stromu, který ležel přes celou šíři vozovky.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Dotace pro JPO II SDH Halenkov v roce 2017

Poděkování Zlínskému kraji za přidělené dotace pro JPO II SDH Halenkov v roce 2017

V roce 2017 byla poskytnuty z rozpočtu Zlínského kraje tyto dotace:

 1. Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR k zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II/1 – částka 150.000,- Kč. Tato finanční podpora je takto poskytována v rámci celé ČR všem jednotkám SDH kategorie JPO II, které do 5 minut od vyhlášení poplachu zabezpečují výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3.
 2. Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  v roce 2017 – odborná příprava, zásahy a věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany – částka 65.900,- Kč.

Za JPO II SDH Halenkov
velitel jednotky
Emil surovec

Prověřovací cvičení ve firmě Zamet, Halenkov 17.11. 2017

V pátek 17.11.2017 v odpoledních hodinách proběhlo za účasti jednotek SDH Halenkov a Halenkovice a záchranného týmu ČČK z  Valašského Meziříčí prověřovací cvičení ve firmě Zamet.

Téma výcviku:

 • destruktivní vnikání do uzamčených prostor
 • hašení požáru na otevřeném prostranství
 • hašení zařízení pod proudem
 • transport zraněných
 • ošetření popálenin
 • resuscitace
 • používání hasících přístrojů
 • vyhledávání osob v zakouřeném prostředí
 • práce se zvedacími vaky
 • dálková doprava vody hadicemi
 • zásady bezpečné práce v budovách zasažených výbuchem
 • zásady radiokomunikace v místě zásahu
 • komplikované podmínky příjezdu k události
 • zásady pohybu v rozsáhlých objektech
 • zásady použití izolačních dýchacích přístrojů

Foto ZDE.

Nenahlášené pálení klestí Janová 4.11.2017

Jednotka byla povolána k požáru lesního porostu do obce Hovězí. Na místo události vyjela vozidly T815 CAS 24  a Mitsubishi L200.

Při příjezdu do obce Hovězí byl viditelný kouř stoupající z lesa na úbočí svahu mezi obcemi Hovězí a Janová.

Jednotka použila k průzkumu místa události vozidlo Mitsubishi L200. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se místo události nachází na k.ú. obce Janová a že se jedná o nenahlášené pálení klestí. Na místě události se nacházely dvě osoby, které prováděly pálení.

Foto ZDE, místo události: https://mapy.cz/s/2aYCt