Události v roce 2009

Veslé Vánoce a šťasný nový rok 2010

Halenkovští hasiči Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v roce 2010.

Zpráva z výroční valné hromady SDH Halenkov

V sobotu dne 12.12.2009 proběhla v sále LD Halenkov výroční valná hromada SDH Halenkov. Hlavním bodem programu byly volby starosty, předsedy kontrolní a revizní komise a výboru SDH na volební období 2010-2014.

Výroční valná hromada nejdříve absolutní většinou zvolila způsob provedení voleb – veřejné hlasování. Poté při samotných volbách byli jednoznačně na další volební období zvoleni tito funkcionáři:

 • Starosta sboru – Janota Petr
 • Předseda kontrolní a revizní komise – Václavíková Milena
 • Členové výboru – Janota Luboš, Janotová Marcela, Januš Antonín, Kocurek Lukáš, Koňařík Jakub, Krejčí Pavel, Měrka Zdeněk, Surovec Emil, Tkadlec Jindřich ml., Václavík Jan
 • Členové kontrolní a revizní komise – Kopecká Marie ml., Januš Lukáš

Dále výroční valná hromada jednoznačnou většinou schválila výši členského příspěvku na další období v částce 200,-Kč za člena a rok, respektive 100,-Kč za člena mladého a rok.

Na ustavující schůzi výboru SDH Halenkov, která se bude konat v nejbližších dnech pak budou volbou rozděleny další funkce výboru – náměstek starosty, velitel sboru a další.

Za SDH Halenkov starosta Janota Petr.

Výroční valná hromada SDH Halenkov

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov si Vás dovoluje pozvat na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu 12. prosince 2009 od 14:00 hodin v sále Lidového domu v Halenkově.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, návrhové komise, volební komise
 2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru za rok 2009
 3. Zpráva revizní komise
 4. Předání ocenění členů
 5. Informace z jednání Shromáždění starostů OSH, informace z činnosti OSH Vsetín za rok 2009 a akce v roce 2010
 6. Diskuze, zdravice hostů
 7. Volba starosty SDH, předsedy kontrolní a revizní komise SDH
 8. Volba členů výboru SDH, členů kontrolní a revizní komise SDH
 9. Schválení výše členského příspěvku
 10. Návrh plánu činnosti a hospodaření na rok 2010
 11. Volba delegátů na okrskovou VVH
 12. Volba delegátů na Shromáždění delegátů SDH
 13. Doporučení funkcionářů do okrsku, OSH, KSH, do ústředních orgánů SH ČMS
 14. Usnesení
 15. Závěr

Poznámka: na základě rozhodnutí Shromáždění starostů OSH Vsetín je zvýšen odvod členských příspěvků do pokladny OSH na 100,- Kč za člena SDH. Výroční valná hromada bude rozhodovat o výši členského příspěvku SDH Halenkov.

Doporučená částka je 200,- Kč na člena, respektive 100,- Kč na člena mladého.

Připravte si prosím daný obnos, abychom v případě schválení výše členského příspěvku, mohli tento na VVH vybírat. Usnadníte tak pověřeným výběrčím jejich nelehký úkol. Za pochopení děkuji.

Za výbor SDH Halenkov starosta Janota Petr.

Účast krojovaných hasičů žádoucí!

Porada členů SDH a JPO

V sobotu 14.11.2009 od 10:00 proběhne rozšířená schůze výboru SDH a JPO Halenkov.

Program:

 • Organizační záležitosti výjezdové jednotky JPO II SDH Halenkov
 • Směrnice pro užívání mobilní požární techniky (MPT)
 • Realizace projektu příhraničníé spolupráce
 • Příprava VVH SDH Halenkov

Přátelské fotbalové utkání ZRUŠENO

Přátelské fotbalové utkání, které se mělo uskutečnit v sobotu 24.10.2009,je zdůvodu nepříznivých klimatických podmínek ZRUŠENO. Náhradní termín bude upřesněn později.

Sněhová kalamita v Halenkově

Varování meteorologů se vyplnilo beze zbytku. Po nadprůměrně teplém prvním říjnovém týdnu se prudce ochladilo a trvalé sněhové srážky přešly v úterý 13.10.2009 z hor do středních poloh. Ve středu 14.10.2009 nabralo sněžení na intezitě a během 24 hodin napadalo v centru obce Halenkov 40 cm mokrého sněhu, v polohách kolem 500 nad mořem, např. v údolích Lušová u autobusové točny a Dinotice nad kapličkou to bylo již 60 cm sněhu. Na hřebenových patriích tak pravděpodobně dosahovala výška sněhové vrstvy hranice jednoho metru. Sněhovou kalamitou tak bylo zasaženo celé Vsetínsko.

Jednotka SDH Halenkov poprvé vyjížděla k odstranění následků sněhové kalamity ve středu 14.10.2009 v 18:40 do obce Zděchov, kde byly odstraněny z komunikace stromy, které blokovaly silniční provoz. Od této doby členové jednotky zasahovali u podobných událostí nepřetržitě po dobu 24 hodin až do čtvrtečního večera. Po nočním odpočinku byla jednotka opět povolána v pátek v 8:00 k odstranění stromů, které spadly na komunikaci v obci Halenkov.

Sněhovou kalamitou bylo zasaženo elektrické rozvodné vedení. Obec Halenkov postihl výpadek elektrického proudu ve středu kolem půl deváté večer. Dodávku elektřiny se podařilo obnovit do části centra obce až po 24 hodinách, ale na mnoha místech, např. sídliště Kuželky, část centra obce a ve všech údolích, ještě stále elekřina nefungovala.

Přehled událostí, kde jednotka zasahovala, bude zveřejněn později.

Přátelské fotbalové utkání

V sobotu dne 24.10.2009 se na hřišti TJ Tatran Halenkov koná od 14:30 hodin přátelské utkání v kopané mužstev hasičů obcí Halenkov a Štiavnik (SR).

Poznámka k pravidlům: Soupiska hráčů mužstev může obsahovat 15 jmen s tím, že na ní mohou být max. 3 „hostující“ legitimovaní hráči (i nehasiči), vítána je účast hráčů – žen! Hrací doba je 2 x 30 min. Utkání bude podle pravidel kopané rozhodovat delegovaný rozhodčí. Střídání hráčů povoleno průběžné při přerušení hry.

Záštitu nad zápasem převzali starosta obce Ing. Lušovský Jiří a předseda oddílu kopané TJ Tatran Toman Josef. Vstupné ani „startovné“ se neplatí, náklady na zapůjčení hřiště, dresů atd. hradí SDH Halenkov. Občerstvení zajištěno.

PS.: aby kvůli konečnému výsledku nedošlo k nespokojenosti jedné či druhé strany, či inzultacím rozhodčího, bude po prvním poločase nařízena výměna dresů. A to tak, že v každém mužstvu bude v poli 5 hráčů(ček) z Halenkova a 5 hráčů(ček) ze Štiavniku. Rozdělení proběhně v mužstvech systénem „podľa kostry – 1. za Halenkov, 2. za Štiavnik a opačně“.

Za SDH Halenkov zve Janota Petr.

Taktické cvičení VI. okrsu v Novém Hrozenkově

V pátek 2.10.2009 proběhlo taktické cvičení jednotek SDH VI. okrsku v Novém Hrozenkově. Cvičení se zúčastnily jednotky SDH: Karolinka – Stanovnice, Karolinka město, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov a Hovězí.

Foto ZDE.

Oslavy 85. výročí založení SDH Halenkov 19.9.2009

V sobotu 19.9.2009 jsme oslavili 85. výročí založení SDH Halenkov. Jako již tradičně jsme oslavy započali srazem členů SDH a hostů před naší hasičskou zbrojnicí. Krátce před 10. hodinou jsme vyrazili ve slavnostním průvodu kdo kostela Povýšení sv. Kříže, kde proběhla Mše svatá. Po mši jsme se vydali opět ve slavnostním průvodu k Lidovému domu, kde v sále proběhla slavností výroční hromada. V jejím průběhu byla také vzpomenuta historie i dalších hasičských sborů, které v Halenkově působily, tj. Sbor dobrovolných hasičů firmy Bratří Thonetové, jeho pokračovatel hasičský sbor podniku UP závody Halenkov a sbor Vojenského útvaru Halenkov. Po jejím ukončení následoval odpolední program v parku za hasičskou zbrojnicí, ve kterém proběhla jedinečná netradiční soutěž v požárním útoku „HALENKOVSKÝ PARKUR“.

Náš sbor by tímto rád poděkoval za hojnou účast členů SDH Halenkov a hostů z dalších hasičských sborů, zejm. starostovi Krajského sdružení SH ČMS Zlínského kraje panu Josefu Krajčovi a kolegům z našeho družebního sboru ze Štiavniku (SR).

Foto ZDE

Program oslav 85. výročí založení SDH Halenkov 19.9.2009

Oslavy se budou konat v sobotu dne 19.9.2009. Účast krojovaných hasičů na slavnostní část oslav žádoucí, ústroj soutěžících dle směrnice.

Program:

 • 09:00 – sraz hasičů u hasičské zbrojnice SDH Halenkov
 • 09:45 – slavnostní pochod do místního kostela Povýšení Sv. Kříže
 • 10:00 – Mše Svatá
 • 11:00 – slavnostní valná hromada SDH Halenkov v sále LD
 • 14:00 – „Halenkovský parkur“ – soutěž v požárním útoku družstev v areálu parku OÚ Halenkov.

Bohaté občerstvení po celou dobu oslav zajištěno. Vstupné zdarma. Hudební doprovod – Halenkovská dechovka a Nová míle.

Plánek soutěže:

Srdečně zvou hasiči Halenkov.

Záchrana dítěte, které spadlo do jímky , měla tragický konec

V pondělí 31.8.2009 v 13:59 byla naše jednotka povolána do místní části obce Pod Černým k záchraně dítěte, které spadlo do jímky.

Jednotka vyjela na místo události jedním zásahovým vozidlem LIAZ 101 CAS 25 již v 14:02. V čase 14:06 byla na místě události. V době příjezdu byl již chlapeček vytažen z jímky rodinnými příslušníky, kteří jej zde našli po chvíli hledání. Na místě již zasahovali policisté z obvodního oddělení PČR Karolinka. Hasiči společně s policisty zahájili resuscitaci – srdeční masáž  a umělé dýchání. V průběhu resuscitace postupně přijížděly další povolané složky – jednotka HZS Vsetín, Záchranná zdravotní služba Vsetín a také psycholožka HZS Zlínského kraje.

Během záchranných prací nechal lékař povolat vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy, kterým byl chlapeček po více než hodině resuscitování transportován do nemocnice v Ostravě – Porubě. Dle informací z medií ale bohužel chlapeček v nemocnici zemřel.

Článek Ivo Mitáčka ZDE.

Požár osobního automobilu v Huslenkách 29.8.2009

V sobotu 29.8.2009 v 19:21 byla naše jednotka povolána do obce Huslenky k požáru osobního automobilu.

Jednotka vyjela na místo události vozidlem TATRA 148 CAS 32 v 19:24 a s vozidlem LIAZ 101 CAS 25 v 19:26.

Po příjezdu na místo události v 19:28 bylo zjištěno, že hoří osobní automobil značky Škoda 120 L. Okamžitě bylo rozvinuto jedno útočné vedení a během 2 minut byl požár zlikvidován. Před požárem se podařilo ochránit pouze přední část vozidla.

Postupně na místo události přijely další povolané jednotky: HZS Vsetín s vozidlem JEEP a TATRA 815 4×4 TERRNO a jednotka SDH Huslenky s vozidlem FORD Tranzit 4×4.

Místo události ZDE, AKTUALIZOVANÉ foto ZDE.

Požár rodinného domu v Huslenkách 25.8.2009

V úterý 25.8.2009 v 10:56 byla naše jednotka povolána k požáru rodinného domu v Huslenkách.

Jednotka vyjela na místo události vozidly TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25 v 11:00.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru digestoru vlivem závady na jeho elektroinstalaci. Díky včasnému zásahu a duchapřítomnosti dcery majitelů domu se podařilo zabránit dalšímu rozvinutí požáru.

Místo události ZDE, článek Ivo Mitáčka ZDE.

Požár rekreační chalupy v Halenkově u Šuláčků 21.8.2009

V pátek 21.8.2009 v 16:15 byla naše jednotka povolána k požáru rekreační chaty v Halenkově místní části U Šuláčků.

Jednotka vyjela na místo události vozidly TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25 v 16:20 a na místo události přijela v 16:24.

Již přijízdě k zásahu byl vidět hustý kouř, který vycházel z lesa, dokonce z jednoho stromu šlehaly plameny ve výšce cca 20 metrů. Při příjezdu na místo události byl celý objekt zasažen plameny – s průzkumem byly ihned zahájeny hasební zásah s 1 dopravním vedením 2x20m B75 a 2 útočnými proudy C52.

Postupně během hasebních prací přijížděly na místo události další povolané jednotky v pořadí SDH Nový Hrozenkov (TATRA 148 CAS 32 a AVIA 30 DA 12), SDH Karolinka město (TATRA 815 CAS 32, TATRA 148 CAS 32, Mitsubishi L200) a HZS Vsetín (TATRA 815 CAS 25 4×4 Terrno).

Během požáru došlo k výbuchu propanbutanových lahví 2x 2kg a 1x 10kg, z další 2 kg láhve unikal plyn do okolí.

Dle informací svědků majitel chaty prováděl rekonstrukci – lepení střešní izolace IPA a v cca 15:00 odjel domů…

Místo události ZDE, foto ZDE, foto SDH Nový Hrozenkov ZDE, video ZDE.

Rozsáhlý požár suché trávy v lesích nad Liptálem 19.8.2009

Ve středu 19.8.2009 ve 14:05  byla naše jednotka povolána k požár suché trávy v lesích nad údolím Hluboký mezi obcemi Liptál a Lhota u Vsetína.

Jednotka vyjela k požáru oběma vozidly TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25. Vozidlo TATRA 148 jelo až k místu požáru, vozidlo LIAZ zůstalo v obci Lhota u Vsetína, kde bylo prodáděno doplňování vrtulníku s hasebním bambi vakem.

Požár zachvátil plochu cca 4,5 ha 4-5 letého mladého lesního porostu. Na místě události celkem zasahovalo 15 zásahových vozů jednotek HZS Vsetín a Zlín, doplněné o vozy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Vsetín, Lhota u Vsetína, Hovězí, Jablůnka, Liptál, Bystřička, Valašská Polanka a Halenkov. Na místě pomáhala také jednotka dobrovolných hasičů z Rokytnice bez výjezdové techniky a vrtulník Policie ČR z Brna s bambi vakem na hašení.

Foto ZDE, Martinovy fotky ZDE, místo události ZDE.

Článek Ivo Mitáčka ZDE.

Rozsáhlý požár rodinného domu v Huslenkách Kychové 5.8.2009

Ve středu 5.8.2009 byla v 11:13 jednotka SDH Halenkov povolána k požáru rodinného domu, který vznikl v Huslenkách údolí Kychová.

Jednotka vyjela na místo události v 11:17 vozidlem Tatra 148 CAS 32, které ihned následovalo vozidlo LIAZ 101 CAS 25. Při příjezdu na místo události již vycházel hustý dým zejména z prvního patra rodinného domu. Obyvatelé domu se ještě snažili před příjezdem jednotek hasit rozvíjenící se požár vlastními prostředky. Vlastní zásah ale nebyl učinný a obyvatelé se museli před hustým dýmem a velkým žárem evakuovat do bezpečí. Jejich duchapřítomností a rozvahou se ale podařilo díky zavření 2 pokojů dveřmi vytvořit požárně dělící příčku a tyto místnosti tak zůstaly jako jediné v tomto patře před požárem ochráněny.

Ihned po příjezdu prvního vozidla bylo rozvinuto útočné vedení 1x vysokotlaké a 2x útočný proud „C“ a zahájeny hasební práce. Vzhledem k velkému zadýmení prostorů 1. patra rodinného domu museli členové jednotky zasahovat v izolačních dýchacích přístrojích. Zásah dále komplikoval žár sálající z dřevěného obložení místností a stropů.

Postupně na místo události dorazily jednotky v pořadí SDH Huslenky s vozidlem Ford Tranzit 4×4, HZS Vsetín s vozidly CAS 24 TATRA 815 4×4 Terrno a CAS 32 TATRA 815 6×6 a SDH Karolinka město s vozidly RZA Mitsubishi L200 a CAS 32 TATRA 815 6×6.

Jednotky se připojily k hasebnímu zásahu, byly nataženy ještě další 2 útočné proudy (1x vysokotlak a 1x proud „C“) a přetlaková ventilace. Postupně podařilo zabránit dalšímu šíření požáru a byla dohašována jednotlivá ohniska požáru zejména ve střešní kostrukci domu.

Foto ZDE, Martinovy fotky ZDE, místo události ZDE.

Rozsáhlý požár hospodářského stavení v Halenkově 31.7.2009

V pátek 31.7.2009 v 21:25 byla naše jednotka povolána k požáru hospodářského stavení, který vznikl v místní části obce Halenkov Pod Černým.

Jednotka vyjela k požáru v 21:27 s vozidlem TATRA 148 CAS 32 a ve 21:29 byla na místě události. Druhé vozidlo LIAZ 101 CAS 25 přijelo o 2 minuty později.

V době příjezdu prvního vozidla již z hořícího objektu šlehaly vysoké plameny a obrovský žár způsobil vznícení obvodového pláště dřevěné předsíně rodinného domu vzdáleného 5 metrů a přepálení elektrického vedení. Před požárem se podařilo z rodinného domu uniknout 4 osobám. Okamžitě byl rozvinut 1 útočný proud „C“ a během 2 minut byly šířící se plameny sraženy. Z vozidla LIAZ bylo rozvinuto vysokotlaké útočné vedení a druhý útočný proud „C“. Postupně byla rozebírána kontrukce hořícího objektu a byly dohašovány jednotlivá ohniska požáru. Při rozebírání konstrukcí byla nalezena již prasklá 2 kg proban-butanová láhev, která pravděpodobně vybuchla ještě před příjezdem první hasičské jednotky.

Postupně přijížděly další povolané jednotky HZS Vsetín (s vozidly CAS 24 TATRA 815 4×4 Terrno a CAS 32 TATRA 815 6×6) a jednotka SDH Nový Hrozenkov s vozidlem TATRA 148 CAS 32.

Rychlým příjezdem a okamžitým zásahem se podařilo zachránit před požárem rodinný dům v hodotě 1,5 milionu korun.

Foto ZDE, video ZDE, místo události ZDE, článek tiskového mluvčího HZS Zlínského kraje mjr. Ivo Mitáčka ZDE.

Branný závod

V pátek 26.6.2009 jsme uspořádali „Branný den“ pro žáky z halenkovské Základní školy. Pro soutěžící děti byly připraveny dvě tratě, kratší pro žáky I. stupně (1. až 5. třída) a delší pro žáky II. stupně (6. – 9. třída), na kterých byly připraveny zajímavé disciplíny.

Pvní disciplína, všeobecný teoretický test z oblasti IZS, čekala na soutěžící hned při startu. Další zastávkou byla střelba ze vzduchovky, jehož stanoviště připravili členové mysliveckého sdružení Javořina. Po střelbě následovalo hasičské stanoviště, kde měli soutěžící za úkol spojení a rozvinutí hadicového vedení. Na čtvrtém stanovišti čekali se svými otázkami policisté z obvodního oddělení Policie ČR Karolinka. Po vyběhnutí prudkého stoupání čekaly na udýchané děti otázky ze zdravovědy. Stanoviště civilní obrany bylo další zastávkou pro soutěžící. Zde si vyzkoušeli nasazení dýchacích masek a transport zraněného. Po této disciplníně se tratě rozdělily. Děti ze II. stupně ještě čekalo absolvování lanové lávky a hodu granátem. Poslední, opět společnou disciplínou, bylo plížení a pak už stačilo doběnout rychle do cíle.

Foto ZDE, výsledková listina ke stažení ZDE.

Okresní kolo v požárním sportu v Horní Lidči

V neděli 20.6.2009 jsme se zúčastnili okresního kola v požárním sportu v Horní Lidči v disciplíně požární útok v kategorii MUŽI nad 35 let.

Náš požární útok jsme ale provedli netradičně, a to tak, že jsme neprve rozvinuli  hadicové vedení a teprve poté útočný proud požádal o dodávku vody. Samozřejmě, že takto provedený útok, i přes velmi rychlé rozvinutí hadic, patřil svým časem 51 vteřin k nejpomalejším. S horším výsledným časem jsme počítali a proto jsme ani z výsledného 6. místa nebyli zkamaní.

Foto ZDE.

Jak řešíme krizi členské základny…

Jak řešíme krizi členské základny popsal ve své recesistické rubrice „Kvokárna“ redaktor Valašského deníku Michal Mikulenka:

Problémy s nedostatkem členské základny, které má většina sborů dobrovolných hasičů na Valašsku, s úspěchem vyřešili v Halenkově.

Vedení SDH se rozhodlo pro krok, jenž je známý spíše mezi skauty hokejových klubů. „Když nebyl zájem doma ani v Evropě, rozhlédli jsme se za mořem. V Americe prudce stoupá nezaměstnanost a věřili jsme proto, že tam naši nabídku jen tak někdo neodmítne,“ prozradil velitel SDH Halenkov Petr Janota.

Delegace z Halenkova uspěla hned při první náborové cestě za oceán. Tu výprava spojila i se zajímavou exkurzí v indiánské rezervaci v Oklahomě.

„Zájem o angažmá v Evropě byl mezi Indiány velký. Přihlásilo se hned deset příslušníků apačského kmene Mescalero, kteří se přiznali, že na Valašsku ještě nikdy nebyli. Po náročných zkouškách jsme prozatím vybrali tři z nich,“ popsal Janota.

Nejvíce nadšení jsou halenkovští hasiči z muže zvaného Letící Péro, který v mládí vyrůstal v prérii a má bohaté zkušenosti s hašením suché trávy. „Jeho výhodou je, že jako šaman, umí pomocí bubínku přivolat déšť, což je u hasičů schopnost k nezaplacení,“ je spokojený i starosta obce Jiří Lušovský.

Hned po prvním ostrém zásahu při požáru halenkovské hasičské zbrojnice však bylo slyšet i nedůvěřivé hlasy. „Vypadá to divně, když hoří zbrojnice a hasiči, místo aby stříkali, tančí kolem ohně s bubínky,“ zakabonil se Jan Václavík.

Většina příslušníků halenkovského sboru se ale shodla, že není důležitý dojem, ale výsledek.

Krátce poté, kdy Indiáni začali s rituálem, dostavila se nečekaná bouře, která oheň opravdu uhasila. „Opět se prokázala kvalita našich chlapů. Zbrojnici se jim vždycky podaří uhasit ještě před příjezdem profesionálů ze Vsetína,“ liboval si čestný člen sboru Ladislav Příhoda.

Z prvního ostrého zásahu měl velkou radost i sám Letící Péro. „Na Valašsku mě velmi líbit se. Máte tu chutné holky a krásné frgále,“ pochvaloval si solidní češtinou bývalý prérijní lovec, dnes vycházející hvězda halenkovských hasičů.

Originál článek Michala Mikulenky si můžete přečíst ZDE.

Požár zahradního domku v Halenkově

V neděli 14.6.2009 ve 23:50 byla naše jednotka povolána k požáru zahradního domku, který vznikl v Halenkově na Dolinách. Ve 23:55 bylo na místě události první vozidlo TATRA 148 CAS 32 o 1 minutu později vozidlo LIAZ 101 CAS 25. Při příjezdu na místo události byl již objekt téměř celý v plamenech. Postupně byly nataženy 2 útočné proudy. Součástí domku byl také kurník, ve kterém se nacházelo 9 slepic, z nichž se podařilo zachránit pouze 2.

Postupně na místo dorazily 2 jednotky: SDH Nový Hrozenkov s vozidly TATRA 148 CAS 32 a AVIA DA30 a jednotka HZS Vsetín s vozidly TATRA 815 4×4 Terrno CAS 32  a RENAULT CAMIVA CCF 4000.

Požár byl zlikvidován po cca 40 minutách. Jednotky se poté postupně vracely zpět na vsé základny.

Místo události ZDE.

POZOR – změna termínu oslav 85. výročí založení SDH Halenkov

Oslavy 85. výročí založení SDH Halenkov jsou vzhledem k úspěsnému schválení projektu přehraniční spolupráce „JAVORNÍKY – OCHRANA A BEZPEČÍ BEZ HRANIC“ přesunuty z 11.7.2009 na měsíc ŘÍJEN. PŘESNÝ TERMÍN A PROGRAM OSLAV BUDE UPŘESNĚN.

Halenkovské slavnosti 2009

V sobotu 6.6.2009 proběhly v Halenkově tradiční HALENKOVSKÉ SLAVNOSTI.

Průběh slavností popsal ve svém článku redaktor Valašského deníku Michal Mikulenka – článek ZDE.

Foto ZDE.

Účast na dni bezpečnosti v ZŠ Huslenky

V pondělí 25.5.2009 se členové naší jednotky zúčastnili Dne IZS, který pro děti ze základní školy v Huslenkách zorganizovali policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Karolinka.

Akce se také zúčastnili místní hasiči, kteří předvedli nové zásahové vozidlo FORD TRANZIT 4×4 a zdravotnická záchranná služba ze Vsetína.

Po bloku přednášek a ukázky techniky předvedli složky IZS společný akční zásah.

Průběh akce popsal ve svém článku redaktor Valašského deníku Michal Mikulenka – článek ZDE.

Foto ZDE.

Asistence na Valašském poháru MTB-XC v Halenkově

Členové jednotky SDH Halenkov asistovali u jubilejního X. ročníku nejvýznamnějšího MTB seriálu na Moravě pro všechny věkové kategorie cyklistů – Valašský pohár MTB-XC, který zavítal v sobotu 23.5.2009 poprvé do Halenkova.

Foto ze závodu ZDE.

Obvodové kolo v požárním sportu konané v Halenkově 16.5.2009

V sobotu dne 16.5.2009 proběhlo na hřišti TJ Tatran Halenkov obvodové kolo soutěže v požárním sportu. Od 09:00 hodin tak zápolily 4 družstva žen, 6 družstev mužů nad 35 let (staří páni) a v hlavní kategorii 6 družstev mužů nad 15 let ve třech disciplínách – běhu na 100 metrů s překážkami, pořadové přípravě a požárním útoku.

Foto z celého průběhu soutěžního dne ZDE, foto družstev při požárním útoku ZDE.

Na perfektně připraveném sportovišti, za což patří velké dík zástupcům místního oddílu kopané, pak byly k vidění vydařené sportovní výkony, ale také výkony k „pobavení diváků“. Příkladně staří páni SDH Karolinka-Stanovnica nastoupili ke svému požárnímu útoku se stařičkou stříkačkou PS 8. Nemohli proto konkurovat konečnému vítězi této kategorie – starým pánům z SDH Halenkov, kteří by svým časem 28,89 sekundy „čeřili vodu“ i v hlavní kategorii mužů do 35 let.

Mezi další zajímavosti z této soutěže patří účast družstva žen SDH Zděchov. Zástupkyně z tohoto sboru se na podobném klání objevily po dlouhých 57 letech. Samozřejmě si za svůj výkon vysloužily patřičnou pozornost a úctu.

Celkové konečné výsledky v jednotlivých kategoriích:

MUŽI nad 15 let:

 1. SDH Karolinka – město
  2. SDH Hovězí
  3. SDH Halenkov
  4. SDH Huslenky
  5. SDH Zděchov
  6. SDH Nový Hrozenkov

ŽENY nad 15 let:

 1. SDH Hovězí
  2. SDH Huslenky (dorost)
  3. SDH Huslenky
  4. SDH Zděchov

MUŽI nad 35 let:

 1. SDH Halenkov
  2. SDH Velké Karlovice Podťaté
  3. SDH Velké Karlovice Střed
  4. SDH Velké Karlovice Tísňavy
  5. SDH Karolinka – Stanovnica
  6. SDH Hovězí

 

Vítězové jednotlivých kategorií si, mimo jiné, odvezli putovní poháry „Starosty okrsku Hovězí“. Patří jim také postup na okresní kolo soutěže. O to víc měl starosta obce Halenkov Ing. Jiří Lušovský „úsměv na rtu“ při předávání cen vítězům, když jeden z putovních pohárů bude na rok zdobit jeho úřad. Po dohodě s členy SDH bude totiž pohár starých pánů umístěn na obecním úřadě v kanceláři starosty. Starosta pak při závěrečném proslovu poděkoval za hezký sportovní zážitek, poděkoval pořadatelům za bezchybnou organizaci, ocenil přístup oddílu kopané TJ Tatran. Konstatoval, že všichni protagonisti, včetně diváků mohou odejít domů s pocitem dobře prožitého dne.

Naše velké poděkování patří Zlínskému kraji za finanční podporu soutěže, Emilu Surovcovi, který měl celou soutěž pod svým patronátem, bezchybný guláš připravil „kolektiv mistra Příhody“, o vyplnění přestávek se postarala Halenkovská dechovka a podávání občerstvení pro SDH Halenkov zajistili Staňa Machálek a Mira Surovčák.

K další činnosti SDH na nejbližší dny:

 • 23.5.2009 se členové SDH budou spolupodílet na organizaci cyklistického závodu pořádaného v Halenkově pod záštitou obce Halenkov
 • 25.5.2009 proběhne za účasti členů výjezdové jednotky SDH Halenkov další den IZS.Tentokrát ve škole v Huslenkách
 • průběžně proběhne příprava na další ročník „Kácačky“

A v neposlední řadě!!!

Snad již nic nezakřikneme. Obec Halenkov, respektive výjezdová jednotka SDH Halenkov uspěla v obrovské konkurenci uchazečů se svým projektem „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“ v programu příhraniční spolupráce Slovensko – Česká Republika, dotovaného fondy EU. Čekají nás proto příjemné starosti s realizací tohoto projektu. A to jak na stránce kulturní a společenské – setkávání s partnerskou obcí Štiavnik (SR), tak materiální. V rámci projektu bude obec pořizovat za přispění 90% prostředků z EU novou hasičskou techniku. Že se jedná o mimořádnou událost, není třeba dodávat!

Již se všichni těšíme.

Za SDH Halenkov

starosta Janota Petr

Požár lesa na Čerňaské Kyčeře

V sobotu 9.5.2009 v 11:09 byla naše jednotka povolána k požáru lesního porostu, který se nacházel na samotném hřebeni Javorníků v oblasti Čerňanské Kyčery (885 mn.m) na k.ú. obce Halenkov.

Jednotka vyjela na místo události vozidly TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25. Vozidlo TATRA 148 jelo na místo události přes údolí Provazné velmi náročným terénem, po horské cestě, které použivají jenom vozidla typu off – road (po modré turistické značce). Vozidlo TATRA 148 si i přes veškeré nástrahy terénu s náročnými podmínkami poradilo a po 5-ti kilometrech jízdy dorazilo na místo události cca 500 pod ohnisky požáru. V době příjezdu Tatry 148 CAS 32 bylo již na místě události vozidlo HZS Vsetín Renault Camiva CCF 4000, které přijelo po relativně lehčím terénu z údolí Černé. Vozidlo LIAZ 101 CAS 25 bylo ponecháno níže v údolí Černé.

Místo události se nacházelo cca 500 metrů výše od místa odstavených vozidel. Protože se díky velmi náročnému terénu vozidla nemohla dostat blíže k místu události, bylo ještě povoláno vozidlo JEEP Cherokee ze stanice HZS Vsetín, které se jako jediné dostalo až k místu události. Zde hasiči provedli dohašení ohnisek požáru, který vznikl po pálení klestí.

Toto vozidlo vyniká především svou rychlostí a vysokou terénní průchodností. Díky těmto vlastnostem dokáže být na místě události o mnoho dříve, než klasické cisternové vozidla a hasiči tak mohou zachránit lidský život nebo uhasit rozvíjející se požár v době, kdy jsou CASky ještě na cestě k místu události…

Tento požár nám navíc potvrdil smysluplnost projektu přehraniční spolupráce „JAVORNÍKY – OCHRANA A BEZPEČÍ BEZ HRANIC“, jehož nosným prvkem je pořízení terénního vozidla a čtyřkolky, protože by zde byla tato technika plně využita.

Foto ZDE, video ZDE, místo události ZDE, trasa na Čerňanskou Kyčeru pro aplikaci Google Earth ZDE.

Prověrovací cvičení jednotek SDH  Nový Hrozenkov a Halenkov

V pátek 8.5.2009 v 16:16 se v Halenkově a Novém Hrozenkově rozezvučely sirény. Jednotky byly povolány k požáru lesního porostu do obce N. Hrozenkov. Členové až při příjezdu na místo události zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení, které zorganizovali velitelé obou jednotek. Naši sousedé nám tak oplatili cvičení, které jsme uspořádali 31.1.2009.

Foto ZDE.

Dva nedělní požáry – v Huslenkách a ve Zděchově

V neděli 26.4.2009 jsme zažili, tak jako hasiči v celé republice, perný den.

Nejprve nám byl v 12:10 vyhlášen poplach do obce Huslenky, kde hořel les a v 17:45 jsme byli opět povoláni k pořáru stejných směrem, ale tentokrát až nad motokrosovou trať ve Zděchově.

V obou případech přijely ve stejný okamžik na místo události jednotky z SDH Hovězí (Tatra 148 CAS 32, Liaz 706 RTHP CAS 25), Halenkov (Tatra 148 CAS 32, Liaz 101 CAS 25) a HZS Vsetín (Tatra 815 4×4 Terrno CAS 24 a Renault Camiva CCF 4000).

Při požáru lesa bylo zasaženo cca 200 metrů čtverečních lesního porostu. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo páteční pálení klestí, které však bylo nahlášeno a i dozorováno. Vlivem velmi silného větru ale došlo k rozdmýchání ohně a z téměř vyhořelých 6 ohnisek přeskočil oheň do okolního prostředí.

Pravděpodobně stejná příčina  – silný vítr, způsobila požár palivového dříví ve Zděchově nad motokrosovou tratí.

Naštěstí se podařilo oba pořáry rychle zlikvidovat.

Foto ZDE, článek Michala Mikulenky ZDE, místa obou událostí ZDE a ZDE.

Přidána sekce „Plán akcí“

V sekci „Plán akcí“ se můžete dozvědět o planovaných akcích sboru a jednotky halenkovských hasičů.

Požár hospodářského stavení v Huslenkách

V pondělí 6.4.2009 v 16:40 vyhlásil KOPIS Zlín naší jednotce požární poplach. Jednotka byla povolána k požáru hospodářského stavení do obce Huslenky v místní části U Sivků (pod vysílačem).

Jednotka vyjela na místo události oběma vozidly, TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25. Na cisterny čekalo ostré stoupání z údolí až pod vysílač k osadě „U Sivků“ a tak cesta nahoru trvala 17 minut, přesně v 17:00 jsme byli na místě a ihned jsme zahájili zásah. Prakticky ve stejnou dobu přijela jednotka z HZS Vsetín s vozidly TATRA 815 TerrNo 4×4 CAS 25 a TATRA 815 6×6 CAS 32.

V době příjezdu pomáhali majitelům s odstraňováním hořícího sena ze střechy požárem zasažené stodoly hasiči z Huslenek, kteří přijeli na místo události těsně před námi. Členové naší jednotky se ihned připojili k likvidaci požáru natažením jednoho vysokotlakého proudu a jednoho proudu „C“ a byl nasazen přetlakový ventilátor, který zajišťoval přísun čerstvého vzduchu ustájenému dobytku.

Podle svědků udeřil při bouřce blesk do stoleté lípy, která rostla těsně vedle stodoly. Blesk sjel po lípě dolů a přeskočil i na střechu přilehlé stavby, kterou zapálil. Oheň se ze střechy přenesl na ukladněné seno. Vznikající požár byl ale rychle objeven, protože se ve stodole u dobytka v době úderu blesku nacházel majitel usedlosti.

Majitel s rodinnými příslušníky a další sousedé začali ihned požár hasit pomocí kýblů s vodou a snažili se odstranit seno z hořící střechy. Poté již přijeli na pomoc hasiči a požár zlikvidovali.

Foto ZDE, video ZDE, místo události ZDE, cesta z Halenkova ZDE.

Tématický den IZS

V pátek dne 20.3.2009 uspořádala jednotka SDH Halenkov ve spolupráci s policií ČR obvodního oddělení Karolinka a zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje obvod Vsetín tématický den integrovaného záchranného systému (IZS).

Průběh tohoto dne skvěle popsal tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Mgr. Bc. Ivo Mitáček, který se osobně této akce účastnil a celou ji výborně prezentoval a patří mu za to obrovské dík. Proto níže uvádím jeho článek popisující tuto akci:

Dne 20.3.2009 se v Halenkově uskutečnil Den s IZS pro děti ze základní školy, který zorganizovali místní dobrovolní hasiči. Jednotka sboru dobrovolných hasičů si pozvala policisty z Obvodního oddělení Policie ČR Karolinka a zdravotnickou záchrannou službu Vsetín.

Jednotlivé základní složky integrovaného záchranného systému tak dnes v Halenkově předvedly svůj bohatý prezentační program, který byl zakončen společným a velmi akčním zásahem.

Pro žáky 1.-9. ročníků byl nejdříve připraven blok přednášek na učebnách, kde se jednotlivé ročníky postupně vystřídaly u stanovišť hasičů, zdravotníků i policistů. Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií a pro každou byl program jinak přizpůsoben a tématicky upraven.

Ti nejmladší žáci se radovali z možnosti vyzkoušet si zásahové oblečení, policejní nebo hasičskou výstroj a výzbroj. Starší děti využily možnost vyzkoušet si poskytnutí první pomoci nebo jak správně zastavit krvácení zraněného kamaráda. Nejstarší pak diskutovali o správném postupu při nahlášení mimořádné události a o práci celého integrovaného záchranného systému.

Vyvrcholením dne byla závěrečná a společná ukázka při zásahu všech zúčastěných složek IZS. Námětem byl výbuch ve sklepě domu, kde mladíci vařili drogy a následně došlo k požáru i zraněním. Výborně připravený scénář i provedení uvedl přihlížející v úžas.

Děti měly možnost vidět při práci nejen hasiče, kteří se snažili uhasit požár a zlikvidovat následky výbuchu, ale obdivovaly také policisty, kteří si museli poradit s agresivními pachateli. Mladíci totiž zaútočili na záchranáře se střelnou zbraní a po policistech stříleli. Policisté se naopak střelbou ze služebních zbraní bránili a jednoho z pachatelů postřelili. Zraněnému poskytli pomoc zdravotníci, kteří předvedli své dovednosti při zastavení krvácení, ovázání rány a transport do nemocnice.

Po velmi atraktivní a dynamické ukázce si všichni mohli prohlédnout vystavenou techniku a její vybavení. Velký zájem byl nejen o vozidlo hasičů, ale také zdravotníků. Mimořádnému zájmu se těšil i zcela nový služební vůz Policie ČR.

Velmi vřelé reakce dětí byly tou nejlepší odměnou pro všechny účastníky Dne s IZS v Halenkově.

Foto ZDE, video ZDE.

Záchrana pohřešované ženy

Dne 18.3.2009 byla naše jednotka povolána KOPIS Zlín k otevření bytu s asistencí policie ČR  na halenkovském sídlišti Kuželky. Existovalo totiž důvodné podězření, že se v bytě nachází osoba, která je v ohrožení života.

Jednotka po příjezdu na místo události nejprve provedla průzkum bytu v 2. nadzemním podlaží zvenčí pomocí nastavovacích žebřů. Průzkum zveční přes okna ale neprokázal, že se uvnitř nachází pohřešovaná osoba. Během dalších minut byly PČR zjišťovány další informace od příbuzných a sousedů, kde by se mohla pohřešovaná osoba nacházet.

Na základě negativních informací bylo rozhodnuto o násilném vniknutí do bytu pohřešované ženy za asistence PČR. Pohřešovaná osoba byla nalezena v pokoji na zemi. Její zdravotní stav byl velmi vážný, ale naštěstí žena částečně komunikovala. Ihned jí byla poskytnuta první pomoc a byla povolána rychlá zdravotní pomoc. Po příjezdu RZP byla žena předána do péče zdravotníků a jednotka se poté vrátila zpět na základnu.

Podle dostupných neoficiálních informací prodělala žena pravděpodobně v sobotu 14.3.2009 mozkovou příhodu. Na pomoc čekala 4 dny. Dočkala se. Přejeme ji brzké uzdravení.

Foto ZDE.

Zakouření bytu v Novém Hrozenkově

Ve čtvrtek 12.3.2009 byl naší jednotce vyhlášen v 18:08 požární poplach. Dle informací z KOPIS Zlín se jednalo o možný požár bytu v druhém patře činžovního domu v obci Nový Hrozenkov s podezřením, že se v bytě může nacházet 1 osoba.

Na místě události již před příjezdem naší jednotky zasahovali hasiči z Nového Hrozenkova, kteří při průzkumu zjistili, že se naštěstí jedná pouze o silné zakouření bytu, které vzniklo ponecháním ohřívaných potravin bez dozoru.

Zásahu se zúčastnily dále jednotky SDH Karolinka město a HZS Vsetín.

Místo události ZDE.

Účast na turnaji IZS ve floorballu ve Vsetíně

V pátek 20.2.2009 uspořádala stanice HZS Vsetín turnaj ve floorballu. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev. Za HZS Zlínského kraje nastoupili družstva ze stanic Vsetín, Valašské Meziříčí, Kroměříž a Slavičín, dále družstva policie ČR obvodní oddělení Vsetín a také zdravotnické záchranné služby Vsetín. Mezi pozvanými účastníky figurovalo také družstvo složené z hasičů SDH Halenkov a policistů obvodního oddělení PČR Karolinka.

Turnaj byl rozdělem do dvou skupin, naši reprezentanti sehráli ve tříčlenné skupině s HZS Vsetín a HZS Slavičín dva zápasy. Nejdříve porazili družstvo HZS Slavičín 2:1, poté prohráli s HZS Vsetín 3:0 a umístnili se tak ve své skupině na 2. místě.

V poslednim zápase – o celkové třetí místo podlehlo naše družstvo družstvu HZS Kroměříž 8:1 a celkově se tak umístnilo na 4. místě.

Turnaj vyhrálo družstvo policie ČR z obvodního oddělení Vsetín, druhé místo obsadili hasiči ze stanice HZS Vsetín a třetí místo patřilo hasičům ze stanice HZS Kroměříž.

Foto ZDE.

Odstranění spadlého stromu z elektrického vedení v údolí Lušová

Ve čtvrtek 19.2.2009 bylo veliteli jednotky PO Halenkov telefonicky oznámeno místostarostou obce Halenkov Jaroslavem Maňákem, že nad místní komunikaci v údolí Lušová spadl strom a zůstal zavěšen na elektrickém vedení. Velitel poté svolal členy jednotky a událost oznámit na KOPIS Zlín. Jednotka vyjela na místo události vozidlem LIAZ CAS 25. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, že strom spadl na izolované dráty telefonického vedení a zůstal na něm zavěšen ve výšce 4 metrů nad místní komunikací. Jednotka provedla odstranění spadlého stromu pomocí motorové pily. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE.

Odstranění sněhu ze střechy ZŠ Halenkov

Ve čtvrtek 19.2.2009 přestalo po 9 dnech téměř nepřetržitého sněžení „sypat“. Za tuto dobu napadlo několik desítek centimetrů sněhu a napadlý sníh si dole v dědině sedl na hodnotu 60 cm.

Po zkušenosti z tuhé zimy 2005 – 2006 jsme si zopakovali házení sněhu ze střechy tělocvičny, tentokrát to ale bylo přece jenom o trochu snadnější…

Foto ZDE.

Prověrovací cvičení jednotek SDH Halenkov a Nový Hrozenkov

V dopoleních hodinách sobotního dne (31.1.2009) napadlo velitele JPO Halenkov a Nový Hrozenkov, že by mohli prověřit připravenost svých jednotek. Slovo dalo slovo a tak po rychlé přípravě místa události se rozezněly ve 14:35 v obou obcích sirény a členové výjezdových jednotek obdrželi poplachové SMSky.

Členové jednotek se tak poté ihned vydali na cestu ke své hasičské zbrojnici. Někteří halenkovští hasiči ale do ní nedorazili, protože při cestě ke zbrojnici odbočili se svým osobním vozem přímo k hořícímu automobilu a až při vytažení hasících přístrojů zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení.

Za 5 minut od vyhlášení poplachu dorazilo na místo události první hasičské vozidlo – LIAZ 101 CAS 25 SDH Halenkov s 5 členy. Také jim bylo už při příjezdu jasné, že se jedná o prověřovací cvičení. Hasební zásah byl zahájen nasazením jednoho útočného vysokotlakého proudu. Během zásahu přijelo na místo druhé vozidlo SDH Halenkov – TATRA 148 CAS 32. Vzhledem ke koleagilitě s hasiči z Nového Hrozenkova ale nebyla provedena okamžitá likvidace požáru a hasební práce byly „přibrzděny“ až do jejich příjezdu s vozidlem TATRA 148 CAS 32 ve 14:47.

Cílem tohoto cvičení bylo ověření akceschopnosti JPO Halenkov a Nový Hrozenkov, doby dojezdu jednotek k místu události, funkčnosti svolávacího systému jednotek a ověření radioprovozu s KOPIS Zlín a mezi zasahujícími jednotkami.

Foto ZDE.

Přátelské hokejové utkání JPO SDH Halenkov vs. HZS Vsetín

V pátek 9.1.2009 v dopoledních hodinách jsme změřili síly v přátelském hokejovém utkání s našimi profi kolegy ze vsetínské stanice HZS. Správné hokejové nažhavení nezchladil ani silný dvaceti stupňový mráz a tak hokejové zápolení 12 hráčů mohlo začít.

Hrálo se v herním systému 4 proti 4 na 3 třetiny, každá  třetina byla ukončena vstřelením desátého gólu. Domácí hráli v zelených dresech, hosté v oranžových.

Hráči zahájili utkání v „plném“ nasazení a nebyla tak nouze nejen o „vrcholné“ hokejové akce, ale i komické pády a „záludné“ fauly. Hokejové utkání se ale samozřejmně odehrálo v přátelské a uvolněné atmosféře a aktéři tohoto zápasu proto mohli odejít z ledu nezraněni a „po svých“.

A kdo vyhrál? No přece HASIČI.

Foto z utkání ZDE.