JPO

Jednotka požární ochrany obce Halenkov je zařazena do kategorie JPO II, zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu a její územní působnost*, tj. dojezdová doba je 10 min v prvním stupni poplachu.

Jednotku v roce 2014  tvoří 22 členů rozdělených do 3 družstev (A, B, C), z toho 1x velitel jednotky, 4x velitel družstva, 7x strojník, 10x hasič. Družstva zajišťují výjezd jednotky do 5 minut dle rozpisu služeb, který je shodný se směnovým kalendářem HZS.

Systém zajištění výjezdu  jednotky do 5 minut je v pracovních dnech rozdělen na držení 4 hodinové pracovní pohotovosti (od 8:00 do 12:00) přímo v hasičské zbrojnici ve dvou členech, další 2 členové, drží pohotovost mimo hasičskou zbrojnici, tzv. dosažitelnost. Od 14:00 drží všichni 4 členové  pohotovost mimo hasičskou zbrojnici. O svátcích a víkendech  drží 4 členové 24 hodinovou pohotovost mimo hasičskou zbrojnici. Tento systém je evidován a může být flexibilně přizpůsoben dle možností a potřeb jednotlivých členů družstev.

Zásady pro výkon a odměňování členů jednotek (kliknutím na odkaz stáhnete soubor PDF).

* Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. „hasební obvod“. Vyjadřuje se buď v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 – 60 km/h dle místních podmínek).

Výjezdové aplikace:
FIREPORT
SMS od Hasičů
Výjezdová SMS

 

Napsat komentář