Mladí hasiči

Aktuální dění v rubrice Mladí Hasiči„.

Kalendář akcí mladých hasičů ZDE.

Krátce ke vzniku kroužku Mladých hasičů:

Dne 6. února 2017 se poprvé vedoucí kroužku oficiálně setkali s dětmi na půdě ZŠ Halenkov a toto setkání se neslo v duchu prvního školního dne. Proběhla krátká výměna informací a vytyčení směru, jakým se kroužek bude dále ubírat.

Aby ale vůbec k tomuto setkání mohlo dojít, muselo ze strany činovníků SDH Halenkov proběhnout několik schůzek, jak s partnerem na straně ZŠ Halenkov, tak komunikace s Obcí Halenkov, která to vše finančně zaštiťuje. Povedlo se. Činnost kroužku se již na druhé setkání přesunula na hasičskou zbrojnici, která bude klubovnou kroužku a také vlastně tělocvičnou, protože každý hasič, mladých nevyjímaje, musí být fyzicky zdatným.

Dne 4. března 2017 byl další důležitý den pro vývoj kroužku MH. Vedoucí kroužku ve složení Renáta Zapalačová, Lucie Zavičáková a Martin Januš, se zúčastnili odborné přípravy vedoucích mládeže ve Veselé, kde také složili zkoušku Vedoucí II. Stupně.

Kroužek MH měl toho času 20 členů, kteří jsou rozděleni do kategorie mladší (6-11 let) a starší (11-15 let). Zájem o tento kroužek projevilo 7 holek a 13 kluků.

Při březnových trénincích jsme vždy začínali rozcvičkou pro zahřátí, při hezkém počasí venku, jinak v garážích hasičské zbrojnice a pak následovala hlavní činnost kroužku. Dílčí úkoly jakými bylo naučit děti rozvinutí a motání hadice postupně přecházely v komplexní trénink štafety dvojic, ve kterém je toto všechno obsaženo.

Nyní se už ale naplno věnujeme tréninku královské disciplíny, kterou je požární útok – v rychlosti popsáno, sedmičlenné družstvo má za úkol dopravit vodu přes sací vedení do stroje a pomocí 40m hadic až na proudnice, kde po strefení terčů vodními proudy soutěžní pokus končí. Děti se zatím zúčastnily obvodové soutěže mladých hasičů v Jarcové a svoji šikovnost předvedly i na Halenkově při příležitosti obvodové soutěže mužů a žen. Za dobu čtyř měsíců fungování kroužku děti udělaly obrovský kus práce, nyní je důležité neusnout na vavřínech a rozvíjet jak techniku, tak rychlost, která povede ke stupňům vítězů.

(JaM)