Cíle projektu

„Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“

HLAVNÍ CÍL

  • Zabezpečení společné ochrany životního prostředí na obou stranách hranice v oblasti  Javorníků a vytvoření bezpečných podmínek pro obyvatelstvo a návštěvníky.

SPECIFICKÉ CÍLE

  • zkvalitnění technického vybavení jednotek požární ochrany na obou stranách hranice, zlepšení ochrany životního prostředí a bezpečnosti obyvatelů a návštevníků regionu.
  • Podpora spolupráce zúčastněných partnerských obcí při výkonu záchranářských aktivit a rozvoj vzájemných slovensko-českých vzthů.

Cílem snahy obou partnerů bylo získat dotační titul na financování nákupu mobilní techniky s vysokou terénní průchodností. Technika má napomoci ke zlepšení současného stavu bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku v oblasti státních hranic SR a ČR, tj. v těžkém horském terénu hřebene Javorníků a částečně i Vsetínských vrchů mezi vrcholy Trojačka (Vsetínské vrchy, 939 m n. m) na východě a Makytou (Javorníky, 923 m n. m) na západě v délce cca 30 km.

Obec Halenkov je zřizovatelem jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů Halenkov (dále JPO II SDH Halenkov). Akční rádius pro použití pořizované techniky v rámci přeshraniční spolupráce postihuje oblast, do níž spadají na české straně obce V. Karlovice, Karolinka, N. Hrozenkov, Halenkov a Huslenky a na straně slovenské to jsou obce Makov, Štiavnik (Žilinský kraj) a obce v Trenčianském kraji  Papradno, Horná Mariková, Lúky, Lazy pod Makytou.

Princip vedoucího partnera (Lead partner principle)

Vedoucím partnerem tohoto projektu je obec Štiavnik. Hlavním přeshraničním partnerem je obec Halenkov.

Doba trvání projektu

1.10.2009 – 31.12.2010, poté musí být projekt udržitelný po dalších 5 let.

Plánovaný rozpočet

ČR – 4 000.000,- Kč (obec Halenkov 400 000,- Kč – 10% z celku; fondy EU 3. 600 000,- Kč)

SR – 300 000 EUR (obec Štiavnik 15 000 EUR – 5% z celku; fondy EU 285 000 EUR).

Přidaná hodnota projektu přeshraniční spolupráce

Prostřednictvím realizace projektu dojde ke zlepšení součastného stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku v regionu, včetně pozitivního dopadu na životní prostředí. Realizovaný projekt má jasné pozitivní dopady i na druhé straně přeshraničního regionu.