Odborná příprava jednotky hasičů obce Halenkov na stanici HZS Vsetín, 9.3.2019

V sobotu 9.3.2019 se členové jednotka hasičů obce Halenkov zúčastnili odborné přípravy na stanici HZS Vsetín.

Odborná příprava se byla rozdělena do 5 částí. Nejprve proběhla ve společenské místnosti teoretická příprava. Pak následoval praktický výcvik na čtyřech stanovištích.

Na prvním stanovišti na mlýnském náhonu u Lapače,proběhl výcvik zaměřený na sání hasební vody z volného zdroje. Na místě bylo prověřeno nasání vody do CAS pomocí savic, čerpání vody pomocí plovoucího čerpadla a kalového čerpadla.

Na druhém stanovišti byl prověřen transport zraněné osoby a základy lezecké techniky. Nejdříve bylo nutné sestoupit pomocí žebříků do koryta potoku Jasenka. Poté následovala cca 50 metrová chůze korytem v tunelu pod silnicí. Na konci tunelu byla nalezena zraněná osoba, kterou bylo nutné transportovat pomocí nosítek zpět na výchozí stanoviště. Nejtěžší častí toho stanoviště bylo vytažení nosítek se zraněnou osobu nahoru po žebřících pomocí lanové techniky.

Třetí stanoviště bylo zaměřeno na hašení požáru a evakuaci zraněné osoby z výškové budovy. Čtyři členové první skupiny museli vystoupat v zásahovém oděvu s dýchací technikou a čtyřmi 20metrovými hadicemi až na střechu vsetínského věžáku. Nahoře byla nalezena zraněná osoba, která musely být urychleně evakuována dolů. Osoba byla ručním transportem snesena třemi členy od tři patra níže, kde byla předána druhé skupině, která osobu přeložila do transportních nosítek a takto se osoby transportována až do přízemí.

Na čtvrtém stanovišti byly procvičeny základy první pomoci a resuscitace.

Napsat komentář