Archiv autora: A.M.

10. výročí projektu Javorníky, ochrana a bezpečí bez hranic

V sobotu dne 16.11. se vydala skupina odhodlaných hasičů z Halenkova vstříc svým fyzickým i emociálním výzvám. Na programu bylo totiž překonat 12 km pěší túry z bodu hotel Portáš, k bodu hotel Fran a pak od 16-té hodiny absolvovat slavnostní setkání partnerů projektu příhraniční spolupráce „Javorníky, ochrana a bezpečí bez hranic“.
Je tomu totiž celých 10 let, co se původně myšlená – a můžeme bez ostychu říci pragmatická, ekonomicky i materiálně zamýšlená spolupráce přetavila v upřímné a silné přátelství dvou obcí, dvou hasičských dobrovolných sborů z Halenkova a Štiavniku.
Pěší túra byla příslibem příjemně prožitého víkendu. Navodila atmosféru – za trochu námahy, sladká odměna.

„Turisty“ totiž na místě cíle čekal program v následujícím pořadí:

 1. prověřovací cvičení jednotek SDH Halenkov a DHZ Štiavnik
 2. beseda k 10 výročí projektu a jeho hodnocení
 3. společná večeře, volná zábava za doprovodu harmonik
 4. nocleh
 5. snídaně, úklid a návrat domů.

Zde je nutné poděkovat:

 • představitelům obcí Halenkov, Štiavnik
 • samotným aktérům
 • spolku harmonikářů z obou obcí
 • a provozovatelům hotelu Fran

že každý svým dílem přispěli k důstojnému průběhu této akce a spokojenosti všech přítomných.

S konstatováním: „těšíme se na další desítku“ ještě jednou Děkujeme.

Hasiči Halenkov

Požár odpadu, Halenkov 25.4.2019

Dne 25.4.2019 v dopoledních hodinách byli 2 hasiči sloužící na zbrojnici upozorněni místními občany na kouř vycházející od hřbitova.

Proto vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200 vyjeli na průzkum a monitoring.
Již během jízdy, kdy byly vidět šlehající plameny z míst, kde se u hřbitova vyhazují staré věnce, bylo jasné, že bude potřeba více sil. Proto velitel nechal vyhlásit poplach a vysokotlakým proudem z vozidla Mitsubishi bylo alespoň zabráněno šíření požáru. Po příjezdu druhého družstva s vozidlem CAS 20 Tatra 815, byl požár dalšími dvěma proudy dohašen. Na místo události také dorazila jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína.

Tímto také upozorňujeme návštěvníky hřbitova, aby před vyhozením svíček zkontrolovali, zda jsou řádně uhašeny.

Hasiči darovali krev

Ve středu 17. 4. 2019 dorazila skupinka hasičů výjezdové jednotky SDH Halenkov na Hematologicko-transfuzní oddělení ve Vsetínské nemocnici a.s., aby podpořili dobrou věc – dárcovství krve.

Kromě jednoho člena, který daruje krev pravidelně, šli všichni poprvé. Proto na některých šla znát určitá nervozita. Avšak výborný lékařský kolektiv a také přítomnost kolegů dobrovolných hasičů z Jarcové a Bystřičky, kteří chodí darovat pravidelně, tuto nervozitu pomohli odbourat.

Děkujeme Lukáši Kocurkovi za tento nápad a věříme, že to nebylo naposledy.

Facebook Vsetínská nemocnice a.s.

Požár osobního automobilu, Huslenky 8. 4. 2019

Dne 8.4.2019 v odpoledních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru osobního automobilu v Huslenkách. K požáru vyjela jednotka vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200 v počtu 1+2 následována vozidlem CAS 20 Tatra 815 v počtu 1+4.
Po příjezdu na místo události byla již celá motorová část vozidla v plamenech, které se začaly šířit i do interiéru.
Vysokotlakým proudem s příměsí pěnidla se podařilo v krátkém čase požár lokalizovat.
Jednotka HZS Vsetín provedla po příjezdu kontrolu pomocí termokamery a ochladila další možná ohniska požáru.
Po zdokumentování PČR bylo vozidlo odtaženo z komunikace a jednotky se vrátily zpět na své základny.

Místo události: https://mapy.cz/s/3qDKy

Požár trávy, Hovězí – 26.3.2019

V úterý 26.3.2019 v odpoledních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru trávy do místní části Hovízky v obci Hovězí.
Jednotka vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mitsubishi L200 a CAS 20 Tatra 815.
Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela jednotka hasičů obce Hovězí a PČR, bylo zjištěno, že vlivem větru odletěl kus větve z přilehlého lesa na elektrické vedení, které tak zkratovalo a následně zapálilo část trávy pod tímto vedením. Členové jednotky SDH Hovězí uhasili trávu jednoduchými hasebními prostředky již v době příjezdu ostatních jednotek.
Velitel zásahu povolal na místo pracovníky rozvodné sítě k odstranění větve z elektrického vedení.
Poté se jednotka SDH Halenkov vrátila zpět na základnu.

Místo události https://mapy.cz/s/3q9fI

Oplach vozovky, Halenkov – Černé 25.3.2019

Dne 25.3.2019 krátce po poledni byla na žádost starosty obce vyslána jednotka hasičů Halenkov do místní části Černé k oplachu vozovky znečištěné stavební technikou. Na místo vyjela jednotka vozidlem CAS 20 T 815 v počtu 1+1, kde bylo zjištěno, že na 100m úseku, po kterém stavební technika přejížděla mezi staveništi, zůstaly kusy zeminy. Toto znečištění oznámili starostovi sami stavebníci a požádali jej tak o pomoc s očištěním.
Jednotka provedla oplach mycí lištou a také vysokotlakým proudem. Poté se vrátila zpět na základnu.

Odstranění spadlého stromu, Halenkov 20.3.2019

Ve středu 20.3.2019 v dopoledních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS Zlín k odstranění spadlého stromu, který v nepřístupném terénu bránil průjezdu vozidla technické údržby k vysílači v Provazném. Na místo vyrazila jednotka v počtu 1+3 vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200. Vzhledem k rozbahněnému terénu a strmému stoupání bylo nutno vozidlo odlehčit a dopravit se na místo pěšky. Na místě události byl pomocí motorové pily strom rozřezán a části stromu byly odklizeny. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události: https://mapy.cz/s/3pVUr

Investice do mobilní požární techniky

Investice obce Halenkov do mobilní požární techniky (MPT) u JPO II SDH Halenkov
v období od roku 2003 po současnost

Příjem finančních prostředků celkem za prodej původní MPT:     1. 270 000,- Kč

 • ARO 240 rok prodeje 2003…………………..….   15 000,- Kč
 • Š 706 RTHP CAS 25 rok prodeje 2003………   70 000,- Kč
 • Tatra 815 CAS 32 rok prodeje 2008………… 680 000,- Kč
 •  Avia 30 DA 12 rok prodeje 2008………………  85 000,- Kč
 • LIAZ 101 CAS 25 rok prodeje 2016 ……..….  300 000,- Kč
 • Tatra 148 CAS 32 rok prodeje 2017………… 120 000,- Kč

Dotace na pořízení nové MPT celkem:                                            7. 645 000,- Kč

 • Technika z projektu příhraniční spolupráce rok dotace 2010….. 3. 600 000,- Kč
 • Tatra 815 CAS 20 rok dotace 2016…………………….…………………..  3. 000 000,- Kč
 • *DA VW Crafter rok dotace 2019……………………………………………  1. 045 000,- Kč

Pořizovací hodnota současné užívané techniky celkem:                13. 370 000,- Kč

 •  **Pořízení a repase LIAZ 101 CAS 25 rok 2008…..… 1. 070 000,- Kč
 •  Technika z projektu příhraniční spolupráce ………… 4. 000 000,- Kč
 •  Tatra 815 CAS 20 ………………………………………….……  6. 500 000,- Kč
 • *DA VW Crafter ……………………………………………..……  1. 800 000,- Kč

13 370 000 – (1 270 000 + 7 645 000) = 4. 455 000,- Kč

Prostředky hrazené z rozpočtu obce Halenkov:                                 4. 445 000,- Kč

Čísla hovoří jasně. Obec s hasiči dokázala od roku 2003 obměnit i desítky let starou MPT za moderní spolehlivou o současné celkové účetní hodnotě cca. 12. 300 000,- Kč (bez LIAZ 101) s tím, že investiční náklady obce činí pouze 33% z celkové pořizovací ceny!!!

* – vozidlo VW Crafter bude předáno obci Halenkov v průběhu měsíce května 2019. Ale pro úplnost porovnání jsou jeho pořizovací cena i výše schválené dotace do kalkulace zahrnuty.

** – vozidlo LIAZ 101 CAS 25 již v užívání není (prodej v roku 2016), ale pro úplnost porovnání je doplatek na jeho pořízení do kalkulace zahrnut.

Do kalkulace nejsou zahrnuty náklady na pořízení vozidel Tatra 815 CAS 32 a Tatra 148 CAS 32. Díky událostem u VÚ 5333 Halenkov (ukončení existence) datovaným k 31. 12. 2002 a nezměrnému úsilí několika zainteresovaných lidí, stálo pořízení těchto vozidel „obecní kasu“ pouhé 2,- Kč.

Vozidla Avia 30 DA 12, Š 706 RTHP CAS 25 a ARO 240 byla získána na obec Halenkov v dávné minulosti převodem od orgánů státu v období let:
1972 – Avia 30 DA 12 (nové vozidlo),
1982 – Š 706 RTHP CAS 25 (použité u profesionálních hasičů),
1983 – ARO 240 (nové – ale v průběhu své životnosti bylo hlavně vytěžováno pro provozní potřeby obce Halenkov).Odstranění sněhu ze střechy, který se sesunul na přípojku elektrického vedení, Halenkov 17.1.2019

Dne 17.1.2019 byla jednotka na žádost místostarosty obce vyslána vozidlem Mitsubishi L200 s osádkou 1+1 k technické pomoci – odstranění sněhu ze střechy, který se sesunul na přípojku elektrického vedení.
Ve spolupráci s pracovníky energetiky byly kusy zmrzlého sněhu postupně odstraněny, aby nedošlo k porušení elektrického vedení. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.