Naše jednotka v roce 2020

Letošní rok byl pro naši výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů obce Halenkov co do počtu zásahů spíše průměrný. O to více však některé z těchto zásahů byly pro členy jednotky psychicky velice náročné. Například devítihodinový zásah u převráceného traktoru v Lidečku s těžce zraněnými osobami, kde u několika osob tato zranění nebyla slučitelná se životem. Při tomto zásahu jsme ale naplno využili loni pořízený dopravní automobil VW Crafter, díky němuž jsme v deštivém počasí mohli své zázemí poskytnout také kolegům z HZS V. Klobouky a vyšetřovatelům PČR. Jedním z dalších náročných zásahů byl také ten pod hovězským splavem, kde se ani po více než hodinové resuscitaci nepovedlo jednoho z převrácených vodáků oživit a den poté přišla smutná zpráva, že druhý – zachráněný – vodák svůj boj v nemocnici prohrál. Mimo tyto události také členové jednotky pomáhali pohřební službě s nakládáním těl. Nejsou to činnosti, kterými bychom se chtěli chlubit, jsou to činnosti, které k této práci patří a které pro mnohé nejsou vůbec jednoduché a se kterými není snadné se i dlouho vyrovnat. Hasičina není jen o požárech, ale čím dál častěji je i o těchto smutných událostech, a jako velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Halenkov všem členům za tuto, mnohdy opravdu nesnadnou a náročnou práci, velice děkuji. 
Emil Surovec

Co se nám v tomto roce podařilo?

V prvé řadě obec Halenkov uspěla v žádosti o dotaci Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS České republiky na rekonstrukci a opravy vnitřních prostor zbrojnice, která je odhadovaná na 5.600.000 Kč s poloviční spoluúčastí obce. Budova hasičské zbrojnice už technologicky, vnitřním uspořádáním a vybavením nesplňuje standardy pro zajištění akceschopnosti jednotky, a také nedisponuje vhodným hygienickým zázemím pro její členy.

Další úspěšnou žádostí byla dotace Zlínského kraje. Díky této dotaci pořídila jednotka nové vybavení ve výši 240.000 Kč, přičemž 168.000 Kč bylo uhrazeno Zlínským krajem a zbylá částka z rozpočtu obce Halenkov. Pro zvýšení akceschopnosti jednotky při řešení mimořádných událostí, při živelných pohromách a povodňových situací byla pořízena plnička protipovodňových pytlů a motorové kalové čerpadlo s příslušenstvím v hodnotě 44.000 Kč a také byla opravena přenosná motorová stříkačka. Zbylá částka byla investována do obměny a nákupu nových osobních ochranných pracovních prostředků pořízením dvanácti párů zásahových rukavic, šesti kompletních zásahových obleků, pěti párů zásahové obuvi a tří zásahových přileb. Tímto děkujeme Zlínskému kraji a obci Halenkov za poskytnuté finanční prostředky, které byly účelně vynaloženy ke zvýšení akceschopnosti naší jednotky.

I v této nelehké době jsme se museli zdokonalovat, a přestože je naše jednotka Automatizovaným Externím Defibrilátorem (AED) vybavena již 10 let, je potřeba si občas základy práce s ním zopakovat a naučit se i novým postupům kardiopulmonální resuscitace (KPR). Proto se 24. září několik členů jednotky (včetně dámského doprovodu/dohledu) zúčastnilo tohoto kurzu na ZZS ZK ve Zlíně. Tímto ZZS ZK velice děkujeme, že nám i v této době takový kurz nabídli a věříme, že nebude poslední.

A protože výcviku není nikdy dost a korona nám neumožnila společné okrskové cvičení, uspořádali jsme si 10. října cvičení vlastní na téma: Průzkum zakouřeného prostoru v dýchací technice, obsluha nového čerpadla při čerpání vody z vodního toku, slaňování a spuštění pacienta z výšky za použití minimální lezecké výbavy.

Tímto se také dostáváme k tomu, že v letošním roce byl z členů jednotky vyčleněn tým hasičů – lezců, kteří se postupnými kurzy a tréninkem připravují na oficiální zkoušky a následné zařazení do výjezdu, kde by pak primárně měli být nápomocni profesionálním, jednotkám například při záchraně ze sedačkové lanovky a podobně. Díky vstřícnému přístupu vedení obce tak mohla být pořízena základní výbava za bezmála 50.000 Kč.

V neposlední řadě se také můžeme pochlubit zcela novým asfaltovým kobercem před naší zbrojnicí. Tento krásný nový a hladký povrch ocení určitě při svých trénincích také naši mladí hasiči.

Za JPO Antonín Mareček