Archiv pro měsíc: Březen 2019

Požár trávy, Hovězí – 26.3.2019

V úterý 26.3.2019 v odpoledních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru trávy do místní části Hovízky v obci Hovězí.
Jednotka vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mitsubishi L200 a CAS 20 Tatra 815.
Po příjezdu na místo události, kde se již nacházela jednotka hasičů obce Hovězí a PČR, bylo zjištěno, že vlivem větru odletěl kus větve z přilehlého lesa na elektrické vedení, které tak zkratovalo a následně zapálilo část trávy pod tímto vedením. Členové jednotky SDH Hovězí uhasili trávu jednoduchými hasebními prostředky již v době příjezdu ostatních jednotek.
Velitel zásahu povolal na místo pracovníky rozvodné sítě k odstranění větve z elektrického vedení.
Poté se jednotka SDH Halenkov vrátila zpět na základnu.

Místo události https://mapy.cz/s/3q9fI

Oplach vozovky, Halenkov – Černé 25.3.2019

Dne 25.3.2019 krátce po poledni byla na žádost starosty obce vyslána jednotka hasičů Halenkov do místní části Černé k oplachu vozovky znečištěné stavební technikou. Na místo vyjela jednotka vozidlem CAS 20 T 815 v počtu 1+1, kde bylo zjištěno, že na 100m úseku, po kterém stavební technika přejížděla mezi staveništi, zůstaly kusy zeminy. Toto znečištění oznámili starostovi sami stavebníci a požádali jej tak o pomoc s očištěním.
Jednotka provedla oplach mycí lištou a také vysokotlakým proudem. Poté se vrátila zpět na základnu.

Odstranění spadlého stromu, Halenkov 20.3.2019

Ve středu 20.3.2019 v dopoledních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS Zlín k odstranění spadlého stromu, který v nepřístupném terénu bránil průjezdu vozidla technické údržby k vysílači v Provazném. Na místo vyrazila jednotka v počtu 1+3 vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200. Vzhledem k rozbahněnému terénu a strmému stoupání bylo nutno vozidlo odlehčit a dopravit se na místo pěšky. Na místě události byl pomocí motorové pily strom rozřezán a části stromu byly odklizeny. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události: https://mapy.cz/s/3pVUr

Požár elektrického vedení, Huslenky 17.3.2019

V neděli 17.3.2019 byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS ZLín k požáru elektrického vedení, které vzniklo v obci Huslenky, údolí Tisové U Suřanů.
Jednotka vyjela na místo události vozidlem TA-L2 a následně vozidlem CAS 20 T815.
Vozidlo TA-L2 nejprve odbočilo a zajelo do údolí Tisové, kde bylo v zjištěno, že lokalita u Suřanů se nachází v údolní části vedoucí do Zděchova. Poté se jednotka s vozidlem otočila a pokračovala na místo události.
Na místě události již zasahovala jednotka SDH Huslenky (DA Ford Tranzit). Následně přijela na místo události jednotka HZS Vsetín.
Po provedení průzkumu se po dohodě s VZ jednotka vrátila zpět na základnu.

Odborná příprava jednotky hasičů obce Halenkov na stanici HZS Vsetín, 9.3.2019

V sobotu 9.3.2019 se členové jednotka hasičů obce Halenkov zúčastnili odborné přípravy na stanici HZS Vsetín.

Odborná příprava se byla rozdělena do 5 částí. Nejprve proběhla ve společenské místnosti teoretická příprava. Pak následoval praktický výcvik na čtyřech stanovištích.

Na prvním stanovišti na mlýnském náhonu u Lapače,proběhl výcvik zaměřený na sání hasební vody z volného zdroje. Na místě bylo prověřeno nasání vody do CAS pomocí savic, čerpání vody pomocí plovoucího čerpadla a kalového čerpadla.

Na druhém stanovišti byl prověřen transport zraněné osoby a základy lezecké techniky. Nejdříve bylo nutné sestoupit pomocí žebříků do koryta potoku Jasenka. Poté následovala cca 50 metrová chůze korytem v tunelu pod silnicí. Na konci tunelu byla nalezena zraněná osoba, kterou bylo nutné transportovat pomocí nosítek zpět na výchozí stanoviště. Nejtěžší častí toho stanoviště bylo vytažení nosítek se zraněnou osobu nahoru po žebřících pomocí lanové techniky.

Třetí stanoviště bylo zaměřeno na hašení požáru a evakuaci zraněné osoby z výškové budovy. Čtyři členové první skupiny museli vystoupat v zásahovém oděvu s dýchací technikou a čtyřmi 20metrovými hadicemi až na střechu vsetínského věžáku. Nahoře byla nalezena zraněná osoba, která musely být urychleně evakuována dolů. Osoba byla ručním transportem snesena třemi členy od tři patra níže, kde byla předána druhé skupině, která osobu přeložila do transportních nosítek a takto se osoby transportována až do přízemí.

Na čtvrtém stanovišti byly procvičeny základy první pomoci a resuscitace.

Požár lesního porostu, Lázy 6.3.2019

Ve středu 6.3.2019 ve večerních hodinách byla jednotka hasičů obce Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu do obce Lázy.
Jednotka vyjela na místo vozidlem TA-L2 s přívěsem, na kterém byla naložena terénní čtyřkolka.
Po příjezdu na místo události bylo rozhodnuto, že s ohledem na dostatek sil a prostředků již není nutné použít k hasebním pracím techniku TA-L2 a terénní čtyřkolku. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Reportáž TV Nova ZDE.

Články k události: HZS ZLK ZDE, server novinky.cz ZDE.
Místo události ZDE.