Události v roce 2011

Veselé Vánoce a šťasný nový rok 2012

příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v roce 2012 Vám přejí halenkovští hasiči.

Výbuch kotle na pevná paliva v Hrozenkově 21.12.2011

Jednotka byla dne 21. 12.2011 v 18:47 povolána KOPIS Zlín do obce Nový Hrozenkov k požáru kotelny po výbuchu kotle na tuhá paliva. Jednotka vyjela k zásahu technikou Mitshubishi L200 a CAS 25 LIAZ.

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k výbuchu kotle na tuhá paliva. Jednotka provedla odvětrání prostoru kotelny pomocí přetlakového ventilátoru a odstranila zbytky hořícího paliva z roštu kotle do kovové nádoby. Po odvětrání prostorů kotelny bylo místo události předáno SDH Nový Hrozenkov na dohlídání. Poté se jednotka SDH Halenkov vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Srážka osobního automobilu s vlakem v Lušové 21.12.2011

Jednotka SDH Halenkov byla dne 21.12.2011 v 10:42 vyslána KOPIS Zlín k železniční dopravní nehodě do obce Halenkov místní části Lušová. Jednotka vyjela k zásahu technikou Mitshubishi L200 a CAS25 LIAZ.

Po příjezdu na místo zjištěno, že došlo k dopravní nehodě osobního vozu Škoda Felicia a motorového osobního vlaku. Jednotka provedla protipožární opatření – odpojení akumulátoru u osobního vozu, jímání unikající motorové nafty z nezávislého topení motorového vlaku do úkapových nádob, položení sorbčních rohoží a dále prováděla záchranu – pomoc při vystupování starších cestujících z vagonů na železníční násep (5 osob). Jedna osoba,  diabetička, byla z obavy před hypoglykemickým záchvatem převezena vozidlem Mitshubishi L200 do místa bydliště v Novém Hrozenkově. Jednotka dále vyčkala na příjezd hasičů HZSP SŽDC Přerov a poté se vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Výroční valná hromada SDH Halenkov 17.12.2011

V sobotu 17.12.2011 proběhla v Lidovém domě výroční valná hromada (dále VVH) SDH Halenkov. Velmi nás potěšila účast členů našeho sboru a hostů okolních sborů našeho okrsku.

Tuto VVH rovněž davštívila delegace hasičů z Halenkovic pod vedením starosty sboru Josefa Gabrhelíka st. a také starosty obce Halenkovice Jaromíra Blažka.

Foto ZDE.

Odborná příprava na ZZS Zlín – First responder

Členové jednotky SDH Halenkov se dne 3.12.2011 opět po roční přestávce školili v budově  krajského ředitelství ZZS Zlín v poskytování základní neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Školení probíhalo  pod odborným vedením náměstka ředitele ZZS MUDr. Doriana Pfeifera. První část jednotky se školila dopoledne, druhá polovina členů jednotky byla proškolena v odpoledních hodinách. Každý z účastníků kurzu si prakticky vyzkoušel, jak postupovat v situaci, kdy je na záchranu sám nebo ve dvojici čí trojici. Byl procvičen postup resuscitace s defibrilátorem i bez něj.

Přístroj AED je součástí výbavy zásahového automobilu, který naše jednotka získala v rámci projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic„.

Foto ZDE.

Požár osobního automobilu v Karolince 18.11.2011

V pátek 18.11.2011 v 21.52 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru osobního automobilu do města Karolinka. Jednotka dorazila s prvním vozidlem, a to RZA Mitsubishi L200, na 7 km vzdálené místo již za 4 minuty od výjezdu – ve 22:00.

V době příjezdu již na místě události zasahovala jednotka SDH Karolinka, která požár lokalizovala a následně zlikvidovala. Jednotka SDH Halenkov nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu. Foto ZDE, místo události ZDE.

Odstranění následků DN v Halenkově 17.11.2011

Ve čtvrtek 17.11.2011 ve 14.18 byla jednotka SDH Halenkov  povolána KOPIS Zlín k odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu, která nastala na hlavní silnici v obci Halenkov v lokalitě U Splavu. Na místě události již při příjezdu zasahovala policie ČR a havarované vozidlo bylo již naloženo na odtahovém přívěsu soukromé osoby.

Jednotka povedla zajištění místa úniku ropných látek a provozních kapalin havarovaného vozidla pomocí 5 kg sorbčního prostředku ABSODAN. Na místo události přijela v průběhu odtraňování následků DN jednotka HZS Vsetín, která provedla speciálním postřikem odmaštění povrchu vozovky. Foto ZDE, místo události ZDE.

Dotace Zlínského kraje

JPO II SDH Halenkov obdržela z rozpočtu Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 22 000,- Kč. Dotace je určena na výdaje spojené s činností jednotky SDH. Tato dotace je přidělována většině jednotek SDH v rámci celého Zlínského kraje a její výše je odvislá od klíče, který každoročně stanovuje HZS Zlínskéhom kraje. Letos byl při stanovování klíče opět rozhodující počet výjezdů jednotky, při čemž se ale nezohledňuje náročnost prováděného zásahu.

Požár stodoly v Halenkově – Dinotici 11.11.2011

V pátek 11.11.2011 v 19:10 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru stodoly v halenkovském údolí Dinotice.

Jednotka vyjela na místo události v 19:12 vozidlem RZA Mitsubishi L200. Další vozidla CAS 25 LIAZ 101 a  CAS 32 TATRA 148  vyrazila v 19:14.

Vozidlo RZA bylo na místě již na 7 minut od vyhlášení poplachu, v 19:17.  I přes rychlý příjezd na 5 km vzdálené místo události, již nebylo prakticky co zachraňovat, z celé stodoly totiž zbyly jen zřícené hořící trosky. Hasební práce se zaměřily na ochranu okolí před žárem z požáru a poté bylo dohašeno požářiště.

Na místo události postupně dorazily jednotky SDH Nový Hrozenkov, Karolinka město a HZS Vsetín.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Požár dřevěnice v Novém Hrozenkově 19.10.2011

Ve středu 19.10.2011 ve 12:37 byla jednotka SDH Halenkov povolána v požáru dřevěnice v Novém Hrozenkově. Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25.

V době příjezdu na místo události již zde zasahovali hasiči z jednotek SDH Nový Hrozenkov a Karolinka. Hasiči prováděli hasební zásah jedním vysokotlakým proudem z vozidla RZA Mitsubishi L200 SDH Karolinka a jedním proudem C z vozidla TATRA 148 CAS 32 SDH Nový Hrozenkov.

Hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích kvůli hustému kouři. K jeho odvětrání bylo nutné použít přetlakovou ventilaci. Přízemí zrekonstruované budovy bylo   požárem i přes rychlý hasební zásah značně poškozeno. Během zásahu byl nalezen uhynulý pes majitele nemovitosti.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Cvičení záchranářů na lanovce na Kohútce 14.10.2011

V pátek 14.10.2011 proběhlo  speciální cvičení hasičů HZS Zlínského kraje ze stanic Zlín a Valašské Meziříčí a členů horské služby u totoh cvičení asistovali jako figuranti i hasiči z jednotek SDH Halenkov a Nový Hrozenkov. Foto ZDE, článek tiskového mluvčí Ivo Mitáčka ZDE.

Požár hospodářské budovy v Hovězí 10.10.2011

V pondělí 10.10.2011  v 22.13 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru hospodářské budovy v areálu rybochovné stanice v obci Hovězí.

Jednotka vyjela na místo události v 22.18 vozidlem RZA Mitsubishi L200, následně vozidly LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Vozidlo RZA bylo na místě události již za 5 minut ve 22:23. V době příjezdu již na místě zasahovaly jednotky SDH Hovězí a HZS Vsetín.

Díky rychlému zásahu jednotek SDH Hovězí a HZS Vsetín se podařilo ve velmi krátké době požár lokalizovat a následně zlikvidovat. Jednotka SDH Halenkov zasahovat nemusela, zůstala v záloze na místě události. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE.

Společný praktický výcvik jednotek VI. okrsku – Hovězí 8.10.2011

V sobotu 8.10.2011 v odpoledních hodinách proběhlo v obci Hovězí společné cvičení jednotek SDH VI.okrsku Hovězí. Foto ZDE.

Pátrání po pohřešované osobě v Huslenkách 8.10.2011

V sobotu 8.10.2011 v 2.55 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k pátrání po pohřešované osobě v obci Huslenky, údolí Kychová.

Po příjezdu na místo události – shromaždiště před domem pohřešovaného, vyčkala na příjezd dalších povolaných jednotek – postupně se dostavily jednotky SDH Hovězí a SDH Huslenky. Po zadání instrukcí a rozdělení pátracích úseků příslušníky PČR bylo pátrání zahájeno. Jednotka SDH Halenkov prováděla průzkum terénu pomocí techniky – terénní 4kolky Polaris Sporstman 800 a RZA Mitsubishi L200 v 3 km úseku hřebene od domu pohřešovaného až po osadu U Čotlů mezi údolími Kychová a Černé. Další členové prováděli průzkum terénu pěšky v úbočí hřebene a potokem Kychová.

Během pátrací akce byla pomocí telefonického prověřování blízkých osob pohřešovaná osoba vyhledána u svého známého.

Pátrání po pohřešované osobě v Halenkově 25.9.2011

V neděli 25.9.2011 v 13.48 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k pátrání po pohřešované osobě v obci Halenkov. V průběhu pátrací akce se pohřešovaná osoba telefonicky nahlásila a proto bylo pátrání ukončeno. Pátrání se zúčastnila i jednotka SDH Nový Hrozenkov.

Požár lesního porostu v Hovězí 23.9.2011

V pátek 23.9.2011 v 15.50 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu do obce Hovězí údolí Hovízky.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Otrávený rybník v Huslenkách 22.9.2011

Ve čtvrtek 22.9.2011 v 13.48 byla jednotka povolána KOPIS Zlín do obce Huslenky, kde došlo v soukromém rybníku k otrávení ryb neznámou látkou.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25. Po příjezdu na místo události prováděli členové jednotky společně s hasiči z jednotek HZS Vsetín a SDH Huslenky odčerpávání vody z otráveného rybníku, aby nedošlo k zasažení a následné otravě v dalším kaskádovitě napojeném rybníku.

Článek tiskového mluvčí HZS Zlínského kraje Ivo Mitáčka ZDE, foto ZDE, místo události ZDE.

Požár lesního porostu v Halenkově údolí Lušová 21.9.2011

Ve středu 21.9.2011 v 14.04 byla jednotka povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu v údolí Lušová.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Po přjezdu na místo události členové jednotky  zahájili  hasební zásah. Během zásahu přijely namísto události další povolané jednotky HZS Vsetín s vozidlem Renault Camiva a SDH Nový Hrozenkov s vozidlem TATRA 148 CAS 32. Postupně se podařilo požár zlikvidovat. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Pátrání po pohřešované osobě a požár domku v Karolince 27.8.2011

V sobotu 27.8.2011 ve večerních vyjížděla naše jednotka v krátkém časovém horizontu ke dvěma událostem. Nejprve byla jednotka povolána KOPIS Zlín ve 22.47 k pátrání po pohřešované dívce. Krátce po výjezdu jednotky bylo pátrání odvoláno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Po zaparkování vozidla CAS byl ale jednotce opět vyhlášen ve 22:56 požární poplach. Jednotka byla povolána k požáru železničního domku v Karolince. Jednotka vyjela vozidly CAS Liaz 101 a Tatra 148 (vozidlo RZA Mitsubishi L200 bylo v tuto dobu na výstavě hasičské techniky PYROCAR 2011 v Přibyslavi).

Jednotka přijela na místo události ve 23:08 současně s další povolanou jednotkou SDH Nový Hrozenkov. Na místě již zasahovali hasiči z jednotky SDH Karolinka město, kterým se podařilo rychlým hasebním zásahem z vozidla RZA Mitsubishi L200 požár zlikvidovat.

Foto ZDE, místo události ZDE.

PYROCAR 2011

Další významné akce, které jsme se ve dnech 26. až 28.8.2011 zúčastnili, byl „PYROCAR 2011“ v Přibyslavi. Jednalo se již o třetí, největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice. Na Přibyslavském letišti, se poslední srpnový víkend sjely stovky hasičských automobilů. Kromě nich se zde sešly tisíce hasičů, aby získaly nové zkušenosti, shlédly tu nejmodernější techniku a hlavně se dobře pobavily!

My halenkovští jsme se s našim přispěním „do vínka“ rozhodně neztratili. Naše nová technika – pořízená v rámci projektu příhraniční spolupráce se těšila patřičnému zájmu. A to jak z řad hasičských dobrovolníků a profesionálů, tak z řad laické veřejnosti. Tu zbývá dodat, že náklady na dopravu na místo samé a zpět hradila firma Knězek s.r.o., a ostatní náklady – pobyt a strava byly v režii samotných účastníků.

Foto ZDE.

Záchrana zraněné osoby na hřebeni Vsetínských vrchů 22.8.2011

V pondělí 22.8.2011 ve 12:25 byla naše jednotka povolána KOPIS Zlín k záchraně zraněné osoby, která se nacházela v těžko přístupném terénu na hřebenových partiích Vsetínských vrchů v oblasti mezi vrcholy Soláň a Tanečnice na červené turistické značce.

Jednotka vyjela na místo události technikou RZA Mitsubishi L200 a terénní 4kolkou Polaris Sportsman 800. Vzhledem k blíže neupřesněnému místu události jela vozidla hledat zraněnou osobu opačnými směry. Vozidlo RZA jelo dle nahlášeného směru Soláň – Tanečnice, 4kolka jela po modré turistické značce z údolí Brodská opačným směrem Tanečnice – Soláň. Na místo události byla rovněž povolána jednotka HZS Vsetín s vozidly VEA Jeep Cherokee a Tatra 815 Terrno CAS 24.

Vozidla RZA Mitsubishi L200, VEA Jeep Cherokee a 4kolka pak postupně projela celou cca 4,5 km dlouhou trasu Soláň – Tanečnice po červené turistické značce místy velmi těžkým terénem (zejm. v oblasti vrcholu Léští), ale zraněnou osobu se nepodařilo nalézt. V tuto dobu ale byl zraněný již v péči záchranné služby. Z důvodu špatného signálu jak mobilní sítě, tak radiové nebylo možné z vozidla ZZS podat upřesňující informace a vyhledávání zraněnného tak ukončit. K upřesnění místa zásahu totiž nepomohla ani intezivní komunikace s oběma operačními středisky – hasičů i záchranné služby.

Je třeba ocenit správné vyhodnocení možností zásahu v těžce přístupném terénu operačním důstojníkem KOPIS Zlín a povolání speciální techniky VEA Jeep Cherokee, RZA Mitsubishi L200 a terénní 4kolky, bez které by jednotky musely provádět vyhledávání pouze pěšky. Pro vozidlo CAS byl terén absolutně nesjízdný.

Foto ze ZDE, místo události ZDE.

Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Halenkov“

Příznivce sportu jsme přivítali na fotbalovém turnaji, který se konal v sobotu 13.8.2011 od 9.00 hodin na hřišti TJ TATRAN Halenkov. Za účasti družstev hasičů Halenkov, hasičů Štiavnik (SK), hasičů Nový Hrozenkov, myslivců Halenkov a složeného družstva turistů a starých pánů Halenkov jsme tak – doufáme – vykročili k další tradiční akci na Halenkově. Jednalo se totiž už o druhý ročník. O možné tradici můžeme mluvit i proto, že starosta obce Ing. Jiří Lušovský věnoval na turnaj putovní pohár. Aby to nebylo jen o amatérské kopané, snažili jsme se oslovit širší veřejnost. Pro rodiče s dětmi byly připraveny atrakce jako skákací hrad a trampolína, projížďky na terénní čtyřkolce – vše zdarma! Zde patří dík sponzorům turnaje: Ing. René Kajabovi jednateli firmy BEECH s.r.o. Ing. Františku Novosadovi poslanci PSP Ing. Jiřímu Lušovskému starostovi obce Halenkov.

Pořadatelé – hasiči Halenkov, obec Halenkov a místní knihovna vás již dnes zvou na další – 3.ročník turnaje „O pohár starosty obce Halenkov“. Vítězství v něm bude obhajovat družstvo „turisticko-starých pánů Halenkov“, kteří v letošním ročníku ukázali nejvíce fotbalového umu.

Foto ZDE.

Prověřovací cvičení v Halenkově

V pátek 18.7.2011 proběhlo prověřovací cvičení jednotky SDH Halenkov. Místo události bylo situováno v prostorách bývaleho vodojemu v lese nad sídlištěm Kuželky.

Úkolem jednotky byla likvidace požáru, který v objektu vodojemu vznikl. V průběhu zásahu bylo zjištěno, že se na místě zdržovala neznámá osoba. V zápětí byla osoba nalezena v bezvědomí. Osádka RZP Nový Hrozenkov nebyla na místo zásahu povolána, byl nutný zásah JPO II SDH Halenkov. Úkolem bylo poskytnutí nutné předlékařské pomoci, zásah s automatickým externím defibrilátorem (AED) a následný transport k simulovanému vozidlu ZZS.

Foto ze cvičení ZDE.

Oslavy 100 let založení SDH Horní Lideč

V sobotu 2.7.2011 jsme  se zúčastnili oslav 100 let založení SDH Horní Lideč. Na oslavách jsme prezentovali techniku RZA Mitsubishi L200 a terénní 4kolku Polaris Sportsman 800.

Foto z oslav ZDE.

Asistence při sjezdu MTB na Razuli

Ve dnech 25. a 26.6.2011 jsme  ve spolupráci s horskou službou Beskydy poskytovali zdravotní asistenci  u pohárového závodu MČR ve sjezdu na horských kolech. O zranění nebyla během tréninku ani závodu nouze, pomocí terénní 4kolky Polaris jsme sváželi zraněné jezdce ze sjezdovky.

Foto z pohárového závodu MČR ve sjezdu na horských kolech ZDE.

Dětský den v Parku

V neděli 29. 5. 2011 uspořádala místní knihovna v parku za hasičkou zbrojnicí tradiční dětský den. Na děti čekaly různě obtížné, ale zábavné disciplíny a překážky. V parku byla rovněž k vidění vojenská technika Army parku Slavičín, sanitka RZP z Nového Hrozenkova a samozřejmě nechyběla ani naše hasičská technika. Foto ZDE.

Okrsková soutěž v Karolince 14.5.2011

V sobotu 14. 5. 2011 proběhla na fotbalovém hřišti v Karolince okrsková osoutěž. Soutěže se zúčastilo 7 družstev mužů, 2 družstva žen a 6 družstev mužů nad 35 let. Halenkovští hasiči soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii „Muži“ obsadilo naše družstvo 3. místo a v kategorii „Muži nad 35 let“ skončili naši matadoři ještě lépe, a to na 2 .místě. Foto ZDE.

PYROS 2011

Ve dnech 11. – 14. 5. 2011 se konal na brněnském výstavišti 15. mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET, který souběžně probíhal s 11. mezinárodním veletrhem obranné a bezpečnostní techniky IDET.

Na tomto veletrhu bylo prezentováno vozidlo naší výjezdové jednotky RZA Mitsubishi L200, které se u stánku firmy Knězek s.r.o. těšilo velkému zájmu návštěvníků. Foto z veletrhu ZDE.

Oslava svátku sv. Floriána

V neděli 8.5.2011 proběhly oslavy sv. Floriána. Foto ZDE.

Asistence na závodech ve sjezdu horských kol na Razuli

Ve dnech 7. a 8.5.2011 jsme prováděli ve spolupráci se členy horské služby zdravotní dozor při závodech ve sjezdu horských kol –   Moravsko Slovenském DH Cupu. Foto ZDE.

Planý poplach v Halenkově

V sobotu 30.4.2011 ve 12:30 byla naše jednotka povolána KOPIS Zlín  požáru sklepa rodinného domu v Halenkově. Po příjezdu jednoky na místo události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. K události byly povolány také jednotky SDH Nový Hrozenkov a HZS Vsetín.

Stavění májky

V sobotu 30.4.2011 jsme u Lidového domu postavili májku, kterou slavnostně pokácíme 4.6.2011 na Halenkovských slavnostech. Foto ze stavění májky ZDE.

Oslavy svátku sv. Floriána patrona hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov si Vás dovoluje pozvat na oslavu svátku sv. Floriána patrona hasičů, která se bude konat v neděli 8.5.2011.

Program:
09:00 – sraz hasičů u hasičské zbrojnice SDH Halenkov
09:45 – slavnostní pochod do místního kostela Povýšení Sv. Kříže
10:00 – Mše Svatá
11:00 – Pietní akt k výročí osvobození obce Halenkov
12:00 – slavnostní oběd v LD Halenkov

Účast krojovaných hasičů žádoucí.

Požár průmyslového podniku v Chropyni

Vhttp://www.sdhhalenkov.estranky.cz/fotoalbum/2011/cviceni-zachranaru-na-lanovce-na-kohutce/∓COLOR: rgb(255,102,0); FONT-SIZE: 10pttext-align: justify 10:00 – Mše Svatá pátek 8.4.2011 v 01:03 hod. byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru střechy průmyslového objektu v Chropyni… celý článek ZDE.

Vzhledem rozsahu požáru byla naše jednotka požádána (jako jedna z mnoha dalších) KOPIS Zlín k pomoci s likvidací požáru v průmyslovém areálu v Chropyni. Jednotka SDH Halenkov vyjela na místo události v sobotu 9.4.2011 v 5:15 s vozidlem CAS 24 LIAZ 101 a se 4 členy jednotky. Na místě události prováděla jednotka kyvadlovou dopravu hasební vody a podílela se na hasebních pracích v jednom z bojových úseků. V 18:00 přijelo do Chropyně vozidlo Mitsubhi L200 se 4 členy, kteří vystřídali u hásahu první družstvo. Členové prvního družstva se vrátili zpět na základnu. Střídající družstvo pokračovalo v činnostech spojených s likvidací požáru až do dopoledních hodin nedělního dne. Poté se jednotka vrátila i s vozidlem CAS 24 LIAZ 101 zpět do Halenkova.

Hasební práce na požářišti neustále pokračovaly. Naše jednotka byla proto ještě znovu povolána v podělí 11.4.2011. Foto ZDE, videosestřih z fotek ZDE. Články k jednotlivým dnům ZDE.

Ohlédnutí za seminářem k projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“

Před rokem – 19. a 20.3.2010 jsme uspořádali v rámci projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“ seminář a společné cvičení složek IZS ČR a SR na Kohútce. Foto ZDE.

Asistence na Valasšké rally 2011

V sobotu 26.3.2011 asistovala jednotka SDH Halenkov na Valašské rally u startu RZ Sanov ve Velké Lhotě. Foto ZDE, sestřih ČT z rally ZDE.

Požár lesa a travního porostu v Janové 12.3.2011

V sobotu 12.3.2011 ve 22:59 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru lesa v obci Janová nad údolím Hořansko.

Jednotka vyjela na místo události vozidlem RZA Mistubishi L200 následováno CAS 24 LIAZ 101. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vlivem spadlých drátů elektrického vedení došlo k požáru travního porostu a klestí na prudkém svahu nad údolím Hořansko. Vlivem silného jižního větru požár rychle postupoval nahoru po svahu do přilehlého lesa, kde se dále šířil až na hřebenovou partii.

Jednotka ihned započala na místě události s hasebními pracemi pomocí vysokotlakého proudu z vozidla RZA. Nejprve provedla rychlou likvidaci požáru v pravém dolním úseku požářiště, kde hořelo klestí a travní porost. Poté vyjela z údolí po prudkém svahu po lesní komunikaci až na hřebenové partie. Vozidlo RZA se na hřeben dostalo až přímo k ohniskům požáru jako první a jediné z údolí Hořansko. Zde byl z vozidla rozvinut útočný vysokotlaký proud a jeho pomocí bylo zastaveno šíření požáru v jednom úseku požářiště. Na hřebeni již zasahovali hasiči z dalších jednotek a  použitím jednoduchých hasebních prostředků likvidovali jednotlivá ohniska požáru. Vozidlo CAS 24 LIAZ 101 zůstalo dole v údolí. Po stejné trase jako jelo vozidlo RZA se pokoušela dostat na hřeben i TATRA 148 CAS 32 JSDH Jablůnka, ale zůstala stát vzhledem k nesjízdnosti pro CAS cca 100 metrů  nad vjezdem do lesa. Z vozidla CAS JSDH Jablůnka bylo rozvinuto útočné vedení, které tak likvidovalo ohniska požáru v dolní části lesa. Mezitím byla nalezena vhodnější přístupová komunikace z druhé strany hřebene od Vsetína. Touto trasou dojela na hřeben jako první TATRA 148 CAS 32 JSDH Hovězí. Zůstala ale asi cca 200 od ohnisek požáru a bylo nutné k nim rozvinou útočné vedení. Rovněž tato CAS sloužila k doplnění vozidla RZA hasební vodou. Dovoz hasební vody po trase od Vsetína probíhal kyvadlovým způsobem, další TATRA 148 CAS 32 měla v jednom úseku nehodu a sjela z přístupové komunikace. Další cisterna, která dorazila na hřeben byla CAS Renault Camiva HZS Vsetín. Díky dostatku hasební vody se podařilo postupně jednotlivá ohniska zlikvidovat. Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS Vsetín, JSDH Halenkov, Hovězí, Jablůnka, Janová, Ústí, Valašská Polanka a Vsetín město.

Místo události a oblast požáru ZDE, foto ZDE, trasa vozidla Mitsubishi L200 při hasebním zásahu ZDE.

Záchrana zraněné osoby – spolupráce se ZZS Vsetín 12.3.2011

V sobotu 12.3.2011 v 10:43 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín na žádost ZZS Zlín k asistenci při záchraně zraněné osoby do obce Huslenky údolí Kychová – Hluboček

Jednotka vyjela v 10:46 na místo události vozidlem RZA Mitsubishi L200, následováno CAS 24 LIAZ 101 a vzhledem k místu události také terénní čtyřkolkou Polaris Sportsman 800.

Místo události se nacházelo v lese cca 550 metrů od komunikace, kde musela zůstat sanitka i CAS 24, vzhledem k nesjízdnému terénu. K místu, kde se nacházel zraněný se dostalo pouze vozidlo RZA, které zde dovezlo osádku ZZS Vsetín a terénní čtyřkolka Polaris.

Po příjezdu ke zraněné osobě bylo zjištěno, že při řezání větví na stromu došlo k pádu osoby na zem z výšky cca 2,5 metru. Zraněný muž ležel na zemi a na jeho zdravotní stav dohlížela do příjezdu záchranářů další osoba, která u ořezávání asistovala. Zraněný muž byl mírně podchlazený a po odborném vyšetření bylo zjištěno, že má zraněnou pravou nohu. Po stabilizaci jeho zdravotního stavu byl zraněný naložen na vakuová nosítka a transportován k sanitnímu vozidlu. Po odjezdu sanitního vozidla ZZS Vsetín se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Požár přístřešku u rodinného domu v Karolince 11.3.2011

V pátek 11.3.2011 ve 13:04 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru rodinného domu v Karolince.

Jednotka vyjela na místo události ve 13:07 vozidlem RZA Mitsubishi L200 a CAS 24 LIAZ 101 (ve 13:09). Za 5 minut ve 13:12 bylo vozidlo RZA na místě události, kde již zasahovali hasiči z jednotky Karolinka město. Na místě bylo zjištěno, že došlo k požáru přístřešku s krbem a palivovým dřívím, který byl v bezprostřední blízkosti rodinného domu a další menší stavby a hrozilo, že se požár na ně rozšíří.

Před příjezdem hasičských jednotek se majitel domu snažil požár hasit zahradní hadicí, což bylo úspěšné a díky tomu se požár dále nerozšířil. Hasiči z Karolinky rozvinuli jeden vysokotlaký proud a požár zlikvidovali. Díky rychlému zásahu majitele domu a hasičů se podařilo minimalizovat škody způsobené požárem.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Požár střechy rodinného domu v Novém Hrozenkově 1.3.2011

V úterý 1.3.2011 v 17:37 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru střechy rodinného domku v Novém Hrozenkově.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 (17:40) a CAS 24 LIAZ 101 a na místo události dorazila vozidlem RZA jako první (17:44). Jízdu na místo události usnadnila GPS navigace, která vozidlo RZA přesně dovedla až přímo před dům zasažený požárem.

Již při příjezdu byly vidět na hřebenu střechy v okolí komínového tělesa šlehající plameny. Z vozidla RZA byl rozvinut jeden útočný vysokotlaký proud do podkroví. Díky předcházejícímu zásahu majitelů pomocí hasícího přístroje se zde oheň dále nerozšířil. Bylo ale nutné odstranit část podbití a izolace a pomocí vysokotlakého proudu ochladit střešní konstrukci. Druhý útočný proud zasahoval na hřebenu střechy. Během několika minut se podařilo požár  zlikvidovat. Vozidla CAS musela zůstat díky úzkému průjezdu přístupové komunikace cca 40 metrů od domku. Na místě události dále zasahovaly jednotky hasičů SDH Nový Hrozenkov a HZS Vsetín.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Požár trávy v Halenkově údolí Hluboké 28.2.2011

V pondělí 28.2.2011 ve 14:30 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru suché trávy, který vznikl v Halenkově údolí Hluboké.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 (ve 14:33) a CAS 24 LIAZ  101 (ve 14:35). Jako první přijelo na místo události ve 14:37 vozidlo RZA. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří travní porost o rozloze cca 15 x 40 m. Ihned byl nasazen jeden útočný vysokotlaký proud z vozidla RZA. Vozidlo CAS 24 bylo ponecháno 300 metrů od místa události. Lokalita byla totiž na šikmém promrzlém svahu krytém suchou trávou a hrozilo, že by těžká CAS dostala na kluzkém povrchu smyk a mohla by se převrátit.

Vzhledem k silnému větru hrozilo, že se požár  rozšíří na větší plochu. Díky rychlému hasebnímu zásahu z vozidla RZA se tomu ale podařilo zabránit. Nebýt vozidla RZA Mitsubishi L200, muselo by se rozvinout cca 200 útočného vedení z vozidla CAS 24, což by zahájení hasebního zásahu zdrželo. Na místě události dále zasahovala jednotka hasičů HZS Vsetín.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Školení jednotky SDH Halenkov

V sobotu 26.2.2011 proběhlo školení členů jednotky SDH Halenkov. Foto ZDE.

VIII. ročník turnaje složek IZS ve florbalu ve Vsetíně

V pátek 25.2.2011 proběhl již 8. ročník turnaje složek IZS ve florbalu ve Vsetíně. Zápolení se zúčastnilo 7 týmů. Bližší info ZDE, foto ZDE.

Otevření bytu v Halenkově

V úterý 22.2.2011 v 7:21 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k otevření bytu v Halenkově.

Vyhledání ztraceného turisty 11.2.2011

V pátek 11.2.2011 ve 20:43 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín do Karolinky, kde probíhala příprava na vyhledávání pohřešovaného turisty, který se po druhé hodině odpolední ztratil své skupině během turistického přechodu z Kohůtky na Velký Javorník. Od odpoledních hodin po něm pátrali turisté a horská služba, která nalezla mobilní telefon pohřešovaného. Po osmé hodině večer byla s žádostí o pomoc kontaktována policie a hasiči.

Jednotka SDH Halenkov vyjela na místo události technikou RZA Mitsubishi L200, LIAZ 101 CAS 24 a terénní čtyřkolkou Polaris Sportsman 800. Během příprav na vyhledávání se pohřešovaný kolem deváté hodiny nahlásil policii, že při tůře zabloudil, ale ve zdraví dorazil do jedné z restaurací v Karolince. Pátrací akce byla poté odvolána.

Události se zúčastnilo cca  osmdesát policistů a hasičů. Povolány byly jednotky HZS Vsetín, SDH Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka – město a Velké Karlovice.

Zpráva por. Mgr. Lenky Javorkové (KŘP Zlínského kraje) ZDE.

Dopravní nehoda v Halenkově 7.2.2011

Dne 7.2.2011 došlo ve večerních hodinách v obci Halenkov  na železničním přejezdu u Lidového domu k dopravní nehodě osobního vozidla. Na místě události zasahovala pouze jednotka HZS Vsetín, jednotka SDH Halenkov povolána nebyla.

Z činnosti SDH v lednu 2011

  • Hokejové utkání hasičů SDH Halenkov vs. HZS Vsetín, které proběhlo 5.1.2011 – foto ZDE.
  • Úprava podkroví hasičské zbrojnice – od poloviny ledna probíhá úprava půdních prostor hasičské zbrojnice, kde bude vybudována místnost se sociálním zařízením a bude zateplena celá střecha. Foto ZDE.
  • Účast na PYROCARu – přihlásili jsme se akci PYROCAR, což je největší setkání hasičských automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České Republice, které proběhne v Přibyslavi ve dnech 26. – 28. 8. 2011. Budeme zde prezentovat techniku RZA Mitsubishi L200 a čtyřkolku POLARIS SPORTSMAN 800, která byla pořízena v rámci projektu „JAVORNÍKY – OCHRANA A BEZPEČÍ BEZ HRANIC„.
  • Spolupráce na přípravě 1. obecního plesu – dne 12. 3. 2011 se uskuteční 1. OBECNÍ PLES, na jehož přípravě i jeho samotnému průběhu se budou podílet členové SDH Halenkov.

 

-LJ-