Archiv pro měsíc: Prosinec 2020

Naše jednotka v roce 2020

Letošní rok byl pro naši výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů obce Halenkov co do počtu zásahů spíše průměrný. O to více však některé z těchto zásahů byly pro členy jednotky psychicky velice náročné. Například devítihodinový zásah u převráceného traktoru v Lidečku s těžce zraněnými osobami, kde u několika osob tato zranění nebyla slučitelná se životem. Při tomto zásahu jsme ale naplno využili loni pořízený dopravní automobil VW Crafter, díky němuž jsme v deštivém počasí mohli své zázemí poskytnout také kolegům z HZS V. Klobouky a vyšetřovatelům PČR. Jedním z dalších náročných zásahů byl také ten pod hovězským splavem, kde se ani po více než hodinové resuscitaci nepovedlo jednoho z převrácených vodáků oživit a den poté přišla smutná zpráva, že druhý – zachráněný – vodák svůj boj v nemocnici prohrál. Mimo tyto události také členové jednotky pomáhali pohřební službě s nakládáním těl. Nejsou to činnosti, kterými bychom se chtěli chlubit, jsou to činnosti, které k této práci patří a které pro mnohé nejsou vůbec jednoduché a se kterými není snadné se i dlouho vyrovnat. Hasičina není jen o požárech, ale čím dál častěji je i o těchto smutných událostech, a jako velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Halenkov všem členům za tuto, mnohdy opravdu nesnadnou a náročnou práci, velice děkuji. 
Emil Surovec

Co se nám v tomto roce podařilo?

V prvé řadě obec Halenkov uspěla v žádosti o dotaci Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS České republiky na rekonstrukci a opravy vnitřních prostor zbrojnice, která je odhadovaná na 5.600.000 Kč s poloviční spoluúčastí obce. Budova hasičské zbrojnice už technologicky, vnitřním uspořádáním a vybavením nesplňuje standardy pro zajištění akceschopnosti jednotky, a také nedisponuje vhodným hygienickým zázemím pro její členy.

Další úspěšnou žádostí byla dotace Zlínského kraje. Díky této dotaci pořídila jednotka nové vybavení ve výši 240.000 Kč, přičemž 168.000 Kč bylo uhrazeno Zlínským krajem a zbylá částka z rozpočtu obce Halenkov. Pro zvýšení akceschopnosti jednotky při řešení mimořádných událostí, při živelných pohromách a povodňových situací byla pořízena plnička protipovodňových pytlů a motorové kalové čerpadlo s příslušenstvím v hodnotě 44.000 Kč a také byla opravena přenosná motorová stříkačka. Zbylá částka byla investována do obměny a nákupu nových osobních ochranných pracovních prostředků pořízením dvanácti párů zásahových rukavic, šesti kompletních zásahových obleků, pěti párů zásahové obuvi a tří zásahových přileb. Tímto děkujeme Zlínskému kraji a obci Halenkov za poskytnuté finanční prostředky, které byly účelně vynaloženy ke zvýšení akceschopnosti naší jednotky.

I v této nelehké době jsme se museli zdokonalovat, a přestože je naše jednotka Automatizovaným Externím Defibrilátorem (AED) vybavena již 10 let, je potřeba si občas základy práce s ním zopakovat a naučit se i novým postupům kardiopulmonální resuscitace (KPR). Proto se 24. září několik členů jednotky (včetně dámského doprovodu/dohledu) zúčastnilo tohoto kurzu na ZZS ZK ve Zlíně. Tímto ZZS ZK velice děkujeme, že nám i v této době takový kurz nabídli a věříme, že nebude poslední.

A protože výcviku není nikdy dost a korona nám neumožnila společné okrskové cvičení, uspořádali jsme si 10. října cvičení vlastní na téma: Průzkum zakouřeného prostoru v dýchací technice, obsluha nového čerpadla při čerpání vody z vodního toku, slaňování a spuštění pacienta z výšky za použití minimální lezecké výbavy.

Tímto se také dostáváme k tomu, že v letošním roce byl z členů jednotky vyčleněn tým hasičů – lezců, kteří se postupnými kurzy a tréninkem připravují na oficiální zkoušky a následné zařazení do výjezdu, kde by pak primárně měli být nápomocni profesionálním, jednotkám například při záchraně ze sedačkové lanovky a podobně. Díky vstřícnému přístupu vedení obce tak mohla být pořízena základní výbava za bezmála 50.000 Kč.

V neposlední řadě se také můžeme pochlubit zcela novým asfaltovým kobercem před naší zbrojnicí. Tento krásný nový a hladký povrch ocení určitě při svých trénincích také naši mladí hasiči.

Za JPO Antonín Mareček

Činnost SDH v roce 2020

„Koroně navzdory!“ Asi takhle by se dal ve zkratce popsat uplynulý rok ve Sboru dobrovolných hasičů Halenkov, který byl poznamenán a značně omezen v důsledku různých nařízení a vládních restrikcí. To by ale nebyl halenkovský hasič hasičem, kdyby se hned zalekl a zůstal doma sedět na gauči u televize a nic nedělal. Již při první jarní vlně epidemie se o své spoluobčany starali tím, že šili roušky a následně je distribuovali spolu s desinfekčními prostředky a nákupy mezi ty, co to nejvíce potřebovali. Stejně tak i při druhé vlně členové SDH a výjezdové jednotky zajišťovali nákupy a jejich dovoz spoluobčanům. I přes veškerá omezení se ale tradice musejí dodržovat, a tak se při splnění všech nařízení na prvního máje stavěla májka – tentokráte za hasičskou zbrojnicí. A aby o tuto podívanou halenkovjani nepřišli, vysílalo se on-line. Rovněž v omezeném počtu členů sboru byl 3. května oslaven svátek svatého Floriána – patrona hasičů, spolu s uctěním padlých za druhé světové války.

Neuškvířit Svatodušní hasičskou vaječnici by taky byla obrovská škoda. Nastalo mírné rozvolňování, takže již nebyl problém se na konci května sejít v hojnějším počtu a společnými silami všech si tuto oblíbenou pochutinu „vyrobit“ a vychutnat.

Díky dalšímu rozvolnění se podařilo 6. června také májku pokácet. Letošní téma „Kovit – 20, aneb jak nasadit huňáčovi roušku“ připomnělo loňské zátahy na se pohybující šelmu v okolí Halenkova. Opravdu netušíme, jak to ta naše režisérská Sibyla dělá, ale aby na Halenkov přijela Cirkula Hubertula s atrakcí „Medjula Prymula“?  Nakonec ale vše dobře dopadlo, medjula se našel, roušku dostal a májka slavnostně padla k zemi.

V půlce prázdnin jste hasiče mohli potkat na cyklostezce u Lušovského mostku, kde uspořádali happening pro kolemjedoucí cyklisty, bruslaře, koloběžkaře, pejskaře, lyžaře a pro všechny, co šli zrovna kolem. Kromě piva a jiných nealkoholických nápojů si mohli dát i něco na zub, jako třeba guláš, klobásky a jiné dobroty. Pro dobrou náladu zahrála a zazpívala country kapela Nová Míle a také cimbálovka Portáš.

Vzhledem k  pandemii bylo nejen halenkovskými hasiči rozhodnuto, že se letošní soutěž Halenkovský TFA parkur neuskuteční. Věříme ale, že příští rok již bude vše dobré a TéeFÁčko bude! Finance, které byly obcí na tuto soutěž vyčleněny, se nám podařilo přesunout na soustředění našich mladých hasičů, jelikož jim v tomto roce bohužel nevyšla žádost o dotaci ze Zlínského kraje. Za tuto možnost vedení obce děkujeme.

Jednou z dalších povedených akcí byla také „Pouť/nepouť“, která se v tomto roce uskutečnila netradičně v parku za hasičskou zbrojnicí. Zde jsme v sobotu zasytili návštěvníkům žaludky hasičským gulášem, žízeň jsme jim uhasili pivem a večer zahřáli svařákem.

No a pak nastala v republice druhá vlna pandemie a s tím také znova i omezení, která rušila další připravované akce.

Jak bylo již v úvodu napsáno „Koroně navzdory!“, je vidět, že i přes veškerá úskalí, která se hasičům v tomto roce připletla pod nohy, to byli právě halenkovští hasiči, kteří se nezalekli a pomáhali kulturně obohacovat v této nelehké době život spoluobčanům v obci – vždy však za dodržení všech vládních nařízení, omezení a restrikcí. A nebylo to vůbec snadné. Chystat májku vždy jen ve dvou lidech a jen v deseti lidech ji postavit, uhlídat maximální počet návštěvníku kácačky s preventivním měřením teploty je opravdu náročné. Ale stálo to za to. Nemyslíte?

Za „odměnu“ se na závěr roku dvě desítky hasičů se svými známými, kamarády a dětmi vydali od ozdravovny v Kychové na „Mikolášký výšlap na Makytu“ a déle pak přes Papajské sedlo, kde samozřejmě nesměl chybět čert s Mikulášem a opékačka špakáčků, Krkostěnu, sjezdovku na Buřanové a pak údolím Provazné ke zbrojnici. Slunečné, sic větrné počasí nám přálo, a tak jsme těch 15 kilometrů parádně užili a udělali tak něco pro své zdraví.

Za SDH Antonín Mareček

Činnost mladých hasičů v roce 2020

Přestože nám korona vir zkrátil letošní sezónu, jak jen mohl, nás to neodradilo a užili jsme si ji na maximum.

Náš první trénink proběhl tradičně v tělocvičně naší základní školy 3. února 2020, kde jsme také přivítali nové členy. V tělocvičně jsme nejen posilovali celé tělo, získávali fyzičkupro letošní sezónu, ale hráli jsme také různé hry.

Jako zpestření tréninku jsme 11. 3. 2020 navštívili hodinu Jumpingu ve Vsetínské Besedě, kde se potilo nejen starší družstvo mladí hasiči, ale i vedoucí. Bohužel našim mladším mladým hasičům již jumping nebyl dopřán díky vládnímu nařízení. Vyhlášením nouzového stavu nám byly také kromě tréninků zrušeny i všechny závody do 30. 6. 2020.

Po dlouhé pauze jsme opět mohli za jistých hygienických podmínek začít znovu trénovat. Proto jsme nezaháleli a 18. 5. 2020 jsme začali „tvrdě“ makat na naší zbrojnici. Nováčky jsme začali učit motat hadice a ukázali jim, jak se běhají štafety dvojic. Při špatném počasí jsme se zavřeli do zbrojnice a začali je seznamovat se základnou a principem požárního útoku.

Netrvalo dlouho a zúčastnili jsme se první soutěže v Kunovicích, kde starší skončili celkově na 9. místě. Mladší družstvo se zatím tohoto závodu nezúčastnilo. Dále jsme závodili ve Veselé, Semetíně, Růžďce a Hovězí. V celkovém hodnocení starší skončili na 14. místě z 23 družstev a mladší na 17. místě z 22 družstev. Věříme, že další sezónu doženeme vše, co jsme letos nestihli.

Během prázdnin jsme také uspořádali naše již druhé soustředění, které se letos konalo od 17. 8.  – 21. 8. 2020 v Hotelu Relax na Prostřední Bečvě.  Absolvovalo jej celkem 18 mladých hasičů a 5 vedoucích. Na soustředění jsme toho stihli hodně. Od tréninku štafet a branného závodu, zlepšování kondičky, plavání v bazénu, túry na Radegast, návštěvy hasičské zbrojnice v Rožnově, orientačního běhu kolem chat, stezky odvahy, plážového volejbalu až po Gibon park, kde si děti užily jak lanové centrum, tak i trenažéru býka, lukostřelby, ale i mnoho dalších zajímavých a adrenalinových atrakcí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat ZŠ Halenkov za každoroční pronájem tělocvičny, SDH Halenkov za podporu a zázemí pro naše tréninky, obci Halenkov za nemalé finanční prostředky, bez kterých by nemohl kroužek fungovat a nemohli bychom dětem uspořádat soustředění a také vám – rodičům našich mladých hasičů za podporu a trpělivost s námi všemi.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů – Renáta Zapalačová