Události v roce 2010

PF 2011

Spolupráce se ZZS Vsetín – snesení pacienta k sanitce RZP18.12.2010

V sobotu 18.12.2010 v 19:34 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k technické pomoci v obci Halenkov.

Osádka ZZS Vsetín si vyžádala pomoc při snesení pacienta k vozidlu RZP. Jednotka vyjela vozidlem Mitsubishi L 200, osádkou 1+3. Po příjezdu na místo v 19:40 bylo zjištěno, že si majitel domu při pádu pravděpodobně zlomil kyčel. V době příjezdu jednotky na místě zasahovala 2 členná osádka RZP. Jednotka spolupracovala při zajištění pacienta do evakuační matrace a snesení k vozidlu ZZS. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Technická pomoc – vyprostění autobusu v Dinotici 13.12.2010

V pondělí 13.12.2010 v 15:21 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k vytažení zapadlého autobusu v místní části Dinotice.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mistubishi L200 a CAS 32 Tatra 148. Po průzkumu místa bylo zjištěno, že je možné vytažení autobusu pomocí vozidla CAS 32 Tatra 148, ale hrozilo by poškození spodní části autobusu. Proto byl ještě povolán traktor se sněžnými řetězi. Společným zapojením traktoru a Tatry byl autobus bez poškození vytažen.

Výcvik v polygonu ve Frýdku a vyprostění automobilu v Bílé 11.12.2010

V sobotu 11.12.2010 se členové jednotky SDH Halenkov zúčastnili výcviku nositelů dýchací techniky v polygonu výcvikového střediska PO ve Frýdku – Místku.

Při zpáteční cestě jsme si při průjezdu obcí Bílá všimli havarovaného osobního automobilu, které jsme později vyprostili pomocí navijáku. Osádka vozidla měla štěstí a zůstala nezraněna, vozidlo totiž při nehodě vyjelo ze zatáčky a sjelo z meze, přičemž se ještě převrátilo přes střechu a dopadlo zpět na všechna 4 kola. Foto ZDE.

Dopravní nehoda dodávky v Dinotici 3.12.2010

V pátek 3.12.2010 ve 12:16 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k dopravní nehodě dodávky, která sjela do potoku v místní části Dinotice. Dle informací vozidlo navíc převáželo barvy.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mistubishi L200 a CAS 25 Liaz 101. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že nedošlo k úniku ropných látek do potoku. Během zásahu ještě dorazila na místo události jednotka profesionálních hasičů HZS Vsetín s vozidlem CAS 24 Tatra 815. Po vytažení vozidla zpět na komunikaci se jednotky vrátily na základnu.

Pozvánky pro členy SDH Halenkov

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov, obec Halenkov si Vás dovoluje pozvat na neformální setkání při příležitosti ukončení projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“. Akce se koná v sobotu dne 27. listopadu 2010 od 14:00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Halenkov. V průběhu zajištěno bohaté občerstvení, příjemná hudba k tanci i poslechu..

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov si Vás dovoluje pozvat na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu 4. prosince 2010 v 15:00 hodin v sále Lidového domu v Halenkově.

PROGRAM:

1. Zahájení, schválení programu, návrhové komise, volební komise.
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru za rok 2010.
3. Zpráva revizní komise.
4. Předání ocenění členů.
5. Informace z jednání 4. sjezdu SHČMS, Shromáždění starostů OSH, infrormace z činnosti OSH Vsetín za rok 2010 a akce v roce 2011.
6. Diskuze, zdravice hostů.
7. Návrh plánu činnosti a hospodaření na rok 2011.
8. Volba delegátů na okrskovou výroční valnou hromadu.
9. Usnesení.

Členský příspěvek je 200,- Kč na člena, repektive 100,- Kč na člena mladého.

Připravte si prosím daný obnos, abychom mohli tento na VVH vybírat. Usnadníte tak pověřeným výběrčím jejich nelehký úkol. Za pochopení děkuji.

Za výbor SDH Halenkov starosta SDH Janota Petr

Dopravní nehoda traktoru v Huslenkách 6.11.2010

V sobotu 6.11.2010 v 18:00 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k dopravní nehodě traktoru v Huslenkách.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200 a LIAZ 101 CAS 25 a již v 18:10 bylo na místě události vozidlo RZA. Době příjezdu zde zasahovala ZZS Vsetín, která zajišťovala zdravotní péči dvěma zraněným. Jednotka provedla průzkum odstaveného traktoru a zajistila jej proti možnému vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Na místo události se dále dostavila jednotka HZS Vsetín.

Během dalších minut bylo zjištěno, že jedním z přihlížejících, je další zraněný člen posádky traktoru. Charakter jeho zranění si rovněž vyžádal zdravotní péči ZZS. Dále bylo zjištěno, že místo nehody se nachází cca 50 m od traktoru a že došlo k poškození plotu rodinného domu, přičemž v této fázi majitelé domu zatajili skutečnost, že vlivem nárazu traktoru došlo i závažnému poškození rohu domu (poškozená část byla zamaskována). Na díru ve zdi domu se došlo až později při opakovaném průzkumu.

Poslední nemilou informací bylo zjištění, že posádku traktoru tvořil ještě 4. člen – řidič traktoru. Účastníci nehody, ale tajili jeho identitu a nebyli schopni vysvětlit, kde se řidič nachází. Poté bylo započato v pátrání po pohřešované osobě. Při pátrání byla prohledána i chata, kde byl pohřešovaný ubytován a po konfrontaci s ostatními ubytovanými osobami byla zjištěna identita pohřešovaného. Po několika telefonátech se pohřešovaný ozval a dostavil se na místo události.

Místo události ZDE,  foto ZDE, článek tiskového mluvčího HZS Zlínského kraje mjr. Ivo Mitáčka ZDE.

Požár střechy rodinného domu v Halenkově 29.10.2010

V pátek 29.10.2010 ve 6:56 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru střechy rodinného domu v Halenkově.

Jednotka vyjela na místo události vozidly RZA Mitsubishi L200, LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že  pod plechovou krytinou došlo k požáru střešní konstrukce. Přístup na střechu usnadnilo lešení, které bylo po celém obvodu domu. Naopak hasební zásah komplikovala plechová krytina, kterou bylo nutné odstranit. Během zásahu přijely na místo další povolané jednotky SDH Nový Hrozenkov s vozidly TARA 148 CAS 32 a AVIA DA 12 a HZS Vsetín s vozidlem TATRA 815 CAS 24. Hasební zásah byl prováděn postupným odstraňováním střešní krytiny pomocí rozbrušovací a motorové pily  za použití tří vysokotlakých proudů. Díky citlivému hasení nedošlo k promočení stropů nad pokoji. Tímto způsobem musela být zajištěna polovina plochy střechy a podařilo se zabránit rozšíření požáru její druhou polovinu. Místo události ZDE,  foto ZDE.

První společný zásah se ZZS Vsetín

V pondělí 4.10.2010 ve 3:51 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k zajištění svozu pacienta v obci Huslenky Kychová z nepřístupného terénu k sanitnímu vozidlu ZZS Vsetín.

K povolání jednotky došlo na základě žádosti zasahujícího lékaře ZZS Vsetín, který informoval operační středisko ZZS Zlín o potřebě zajištění svozu pacienta pomocí techniky jednotky SDH Halenkov k sanitnímu vozu, který musel zůstat cca 600 metrů od místa události. Operační středisko ZZS Zlín následně předalo tento požadavek KOPIS Zlín.

Jednotka SDH Halenkov vyjela na místo události vozidlem RZA Mistubishi L200, pro případ potřeby zůstala v pohotovosti na základně terénní 4kolka Polaris. Vozidlo RZA projelo terénem přímo až k domu pacienta. Na místě předali zasahující lékaři pacienta do vozu RZA a následně byl převezen k sanitnímu vozidlu RLP Vsetín. Místo události ZDE.

Asistence na Internext cross country rally

Foto ZDE.

Využití JPO II SDH Halenkov jako first-responderů při nedostupnosti posádky ZZS

„Stěžejní situací je dispečerem ZZS ZK ověřená náhlá zástava oběhu, se zahájenou telefonickou neodkladnou resuscitací ve špatně dostupné lokalitě, kdy je riziko, že odborná zdravotnická pomoc bude poskytnuta s časovou prodlevou. Časový faktor je přitom v tomto případě rozhodující pro další osud pacienta.

V rámci různých kampaní jsou nezdravotnické složky IZS nárazově vybavovány automatickými externími defibrilátory (AED), ale bez jednoznačného systému v jejich rozmístění a organizaci. Namátkou mohu připomenout AED ve vozech dálniční policie. Ve Zlínském kraji je to pak vybavení JPO II SDH v Halenkově zásahovým vozidlem Mitsubishi L 200 s AED a zdravotnickým vybavením z fondů EU.

Proto navrhuji využití právě této posádky s AED pro poskytování laické neodkladné resuscitace, protože její umístění v relativně rozsáhlém a špatně dostupném regionu je z hlediska osudu pacienta stiženého zástavou oběhu klíčové. Nasazení této jednotky bude možné jen v těchto přesně vymezených situacích:

 1. dispečer Krajského operačního střediska ZZS ZK identifikuje náhlou zástavu oběhu (NZO) a poskytuje telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR) u pacienta ve spádové oblasti Nový Hrozenkov a na místo vysílá i posádku Rychlé lékařské pomoci (RLP) ze Vsetína

a zároveň

 1. posádka Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) Nový Hrozenkov není k dispozici, nebo její dojezd bude s největší pravděpodobností výrazně prodloužen oproti běžnému stavu.

Do budoucna je možno za výše uvedených podmínek zvážit i vyslání jednotky z Halenkova k např. závažným úrazovým krvácením – poranění velkých cév s masivní krevní ztrátou, kde je nutné rychlé zastavení krvácení.

Pro efektivní fungování je nutná správně vycvičená jednotka a profesionální operační řízení.

Kroky v operačním řízení ZZS při nedostupnosti posádky RZP v Novém Hrozenkově:

 1. dispečer ZZS ZK identifikuje NZO a zahajuje TANR
  2. vysílá na místo posádku RLP ze Vsetína a zároveň odesílá žádost na HZS ZLK o vyslání jednotky z Halenkova
  3. HZS ZLK zajistí vyslání jednotky Halenkov na uvedené místo.

Pro správné vycvičení jednotky SDH Halenkov v poskytování resuscitace všem věkovým skupinám bude nutný kurz „neodkladná resuscitace s AED“, který zajistí odborníci v rámci ZZS ZK. Bude nutné jen dohodnout termíny a počty zúčastněných, protože pro lepší efektivitu výcviku je výhodnější menší počet účastníků kurzu. Výcvik bude prováděn na modelech, včetně práce s AED.

Vzhledem k nutnosti opakování zásad resuscitace i s ohledem na aplikaci nových poznatků do praxe bude nutné aby členové jednotky procházeli tímto typem školení 1x ročně.“

Autorem výše uvedeného textu je MUDr. Dorian Pfeifer, náměstek ředitele ZZS ZK. K věci je nutné pouze dodat, že spolupráce začne oficiálně fungovat ode dne 1. října 2010 (první školení jednotky proběhnou ve dnech 18. a 25.9.2010 na ředitelství ZZS ZK ve Zlíně).

Spolupráci na společném jednání dohodli a potvrdili:
za obec Halenkov starosta obce Ing. Jiří Lušovský,
za ZZS ZK ředitel MUDr. Anton Vaňo,
za HZS ZLK ředitelka plk.Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D.

Dotace Zlínského kraje

Obec Halenkov obdrží do konce roku 2010 od Zlínského kraje víceúčelovou neinvestiční dotaci ve výši 21 tis. Kč na výdaje věcného vybavení neinvestiční povahy, odbornou přípravu členů JPO a uskutečněný zásah mimo územní obvod.

Od téhož poskytovatele obdržela obec další prostředky ve výši 150 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JPO II SDH Halenkov. Tato částka je každým rokem vyplácena obci, jež má zřízenou jednotku požární ochrany kategorie JPO II.

Hasičská neděle v Rožnově pod Radhoštěm

V neděli 29.8.2010 se členové SDH Halenkov zúčastnili tradiční „Hasičské neděle“ konané v Rožnově pod Radhoštěm, kde prezentovali novou techniku RZA Mitsubishi L200, terénní 4kolku Polaris Sportsman 800 EFI a sněžný skútr  Lynx Yeti Pro V 800, která byla pořízena v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“. Foto ZDE.

Prověřovací cvičení 28.8.2010

V sobotu dne 28.8.2010 proběhlo prověřovací cvičení jednotky SDH Halenkov. Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost JPO II SDH Halenkov a procvičit:

 • záchranu osoby s náhlou zástavou oběhu (NZO) ve špatně dostupné lokalitě, s následným transportem k vozidlu ZZS
 • dodržování schémat spojení u zásahu
 • správný způsob užívání OOPP
 • správný způsob pohybu záchranářů a jejich MPT v těžkém terénu
 • prezentovat speciální techniku pořízenou v rámci podpory fondů EU – RZA Mitsubishi L 200, terénní 4kolku Polaris Sportsman 800

Foto ze cvičení ZDE, místo události ZDE, trasa ZDE (soubor aplikace Google Earth).

Přátelské fotbalové klání

V sobotu dne 14.8.2010 proběhl na hřišti TJ Tatran Halenkov turnaj v kopané. Proti sobě zde od 10:00 hodin nastoupily mužstva dobrovolných hasičů z obce Štiavnik (SR), Nového Hrozenkova, Halenkova a konečně fotbalistů Mysliveckého sdružení Halenkov. Celý turnaj byl pořádán pod záštitou vedení obce Halenkov, ve spolupráci s místním oddílem kopané TJ Tatran.

Celkovým vítězem turnaje, který se hrál systémem každý s každým, se stali hasiči ze Štiavnika. Na jejich mužstvu se viditelně projevilo, že slovenští fotbalisti jsou na tom nyní po herní stránce proti našincům lépe – i na té nejnižší úrovni – sranda kopané. Druhé místo statečně vybojovali hasiči Halenkov. Nutno přiznat, že nebýt vynikajícího výkonu „hostujícího“ brankáře Richarda Ebela (příslušníka HZS ZLK PS Vsetín), tak jejich standarta nevisela tak vysoko. Třetí místo v turnaji obsadili „myslivci“. To hlavně díky tomu, že v prvním zápase používali mušku ze vzduchovek od komediantů. Pak se postupně zastřelovali, ale už to na lepší celkový výsledek nestačilo. Na čtvrtém místě skončili hasiči Nový Hrozenkov. Tady musíme konstatovat, že měli jistý handicap. Vrátili se totiž v sobotu ráno v 03:00 hodin z Bystřičky, z noční soutěže v požárním sportu. A tak než přišli na to, že hrají 1. fotbalový zápas a neběží požární útok, bylo to hned 8:0 v jejich neprospěch. Ve zbývajících utkáních zase chyběly fyzické síly. Přesto si zaslouží obdiv. V bratrovražedném 2.zápase s hasiči z Halenkova podali heroický výkon. Ocenili to i místní diváci. „Takhle jsem se už dlouho nezasmál“, konstatoval jeden z nich a šel zvlažit smíchem „vyschlé v krku“ do kiosku „U Staně“ (děkujeme Staňovi Machálkovém za bezvadný servis). Samozřejmě, že se v tomto případě o pobavení diváků zasloužily obě mužstva. O zábavu se postaraly také ženy hasičky.

Jako kulturní vložka proběhl zápas SDH N. Hrozenkov ženy – SDH Halenkov ženy. V tomto případě vítězství doslova vykopaly ženy z Nového Hrozenkova. Domácí halenkovjanky hrály totiž bosky a neměly tak možnost přizpůsobit se „tvrdé hře“ hostujícího týmu. Foto ZDE.

-PJ-

Přátelské fotbalové klání

V sobotu dne 14.8.2010 se na hřišti TJ Tatran Halenkov koná od 10:00 hodin přátelská kopaná mužstev hasičů obcí Štiavnik, Nový Hrozenkov, Halenkov a možná jednoho „družstva legionářů – starých pánů Tatran Halenkov“.

Poznámka k pravidlům: Soupiska hráčů mužstev může obsahovat 15 jmen s tím, že na ní mohou být max. 3 „hostující“ legitimovaní hráči, vítána je účast hráčů – žen! Hrací doba je 2 x 30 min. Utkání bude podle pravidel kopané rozhodovat delegovaný rozhodčí. Střídání hráčů povoleno průběžné při přerušení hry.

Záštitu nad zápasem převzali starosta obce Ing. Lušovský Jiří, místostarosta obce Maňák Jaroslav a předseda oddílu kopané TJ Tatran Toman Josef. Vstupné ani „startovné“ se neplatí, náklady na zapůjčení hřiště, dresů atd. hradí SDH Halenkov. Zápasy rozhoduje delegovaný rozhodčí.

Občerstvení zajištěno.

Za SDH Halenkov zve Janota Petr

Asistence na MČR ve sjezdu na horských kolech na Razuli

O víkendu 11. a 12.7.2010 se uskutečnilo v lyžařském areálu Razula ve Velkých Karlovicích Mistrovství ČR ve sjezdu na horských kolech. Členové jednotky  SDH Halenkov asistovali u sobotních tréninkových jízd a nedělním závodu s technikou Mitsubishi L200 a 4kolkou Polaris Sportsman 800. Foto ZDE.

Požár trávy v Ústí u Vsetína 11.7.2010

V sobotu 11.7.2010 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru trávy a železničního svršku do obce Ústí u Vsetína. Jednotka na místě zasahovala vozidly  LIAZ 101 CAS 25, CAS 32 TATRA 148. Foto ZDE.

Soutěž TFA 2010 ve Stanovnici

V sobotu 3.7.2010 proběhly v Karolince Stanovnici soutěžě v disciplíně TFA a v netradičním požárním útoku. Členové našeho sboru se zúčastnil obou soutěží. V disciplíně TFA nastoupili  4 členové, nejlešího umístění, a to 3. místa, dosáhl Martin Januš. Odpolední soutěž v netradičním útoku naše družstvo vyhrálo. Foto ZDE.

Branný den se ZŠ Halenkov

V pátek 25.6.2010 jsme společně s myslivci ze sdružení Javořina a halenkovskými turisty připravili branný den pro žáky ze ZŠ Halenkov.

Původně plánovanou lokalitu s vytyčenou tratí „Na Dolince“ jsme museli vzhledem k nepříznivému počasí opustit a přesunout se do parku za hasičskou zbrojnicí.

Po rychlé přípravě jednotlivých stanovišť mohl branný den začít. Stanoviště postupně procházely skupiny jednotlivých tříd, na kterých si děti procvičili své teoretické i praktické znalosti. Foto ZDE.

Hasičská asistence na valašském poháru MTB XC v Halenkově 19.6.2010

V sobotu 19. 6. 2010 se v Halenkově uskutečnil druhý závod Valašského poháru mládeže na horských kolech. Stejně jako minulý rok a tak i letos u tohoto závodu asistovali členové jednotky SDH Halenkov, tentokrát ale i s nově pořízenou technikou – čtyřkolkou Polaris 800 a vozidlem RZA Mitsubishi L200.Foto a video ZDE.

Halenkovské slavnosti 2010 – kácení májky

Foto a video z tradiční hasičské kácačky tentokrát na téma „Loupežné přepadení paničky venčící pejska„, která proběhla na Halenkovských slavnostech konaných 5.6.2010. Foto a video ZDE.

Čerpání vody v Halenkově  a v Kunovicích 3.6.2010

Naše jednotka byla 3.6.2010 ve 12:35 povolána k čerpání vody do zaplavených Kunovic (okres Uherské Hradiště). Jednotka vyjela ve čtyřčlenném družstvu s vozidlem Mitsubishi L200 a přívěsem s výbavou. Foto ZDE.

Dne  2.6.2010 v 8: 06 – byla jednotka SDH Halenkov povolána k čerpání vody v Lušové.

Dětský den v Halenkově 29.5.2010

V sobotu 29.5.2010 proběhl v parku za hasičskou zbrojnicí „Dětský den“, který každoročně připravuje halenkovská knihovna ve spolupráci s myslivci ze sdružení Javořina a naším sborem. Foto ZDE.

Povodně v Halenkově 17. – 18.5.2010

Jednotka prováděla ve dnech 17. – 18.5.2010 několikanásobný zásah způsobený povodněmi, které zasáhly nejen obec Halenkov, ale i celou východní část Moravy.

17.5.2010 v 03:00 hodin na příkaz starosty obce Ing. Lušovského vyjela jednotka s vozidlem RZA Mitsubishi L 200, osádkou 1+3 k monitorování průchodnosti koryt potoků a řeky Bečvy v katastru obce Halenkov. Vlivem nepřetržitého deště totiž hrozilo zaplavení okolí. V této době přímé nebezpečí záplav nehrozilo, jednotka se proto vrátila na základnu.

17.5.2010 čas 05:05 jednotka vyjela s vozidly LIAZ 101 CAS 25, RZA Mitsubishi L 200, T 148 CAS 32 k čerpání vody v RD paní Václavíkové do obce Halenkov. Za pomocí el. centrály, kalového a plovoucího čerpadla provedla čerpání vody celého sklepení. U RD byla provedena také úprava koryta potoka Provazníček.

17.5.2010 čas 06:00 jednotka byla rozdělena, bylo provedeno uvolnění ucpané propusti potoka Provazníček. Při zásahu byla využita pomoc místních služeb – Služby obce Halenkov (traktorbagr JCB).

17.5.2010 čas 08:00 část jednotky byla povolána k uvolnění další propusti potoka Bratřejůvka, v místní části Halenkov – Bratřejůvka u Kořenků.

17.5.2010 čas 09:50 další zásah byl proveden v místní části Dinotice u RD manželů Černých. Zde hrozilo zaplavení domu, bylo nutné uvolnit koryto potoka Dinotice, dále bylo provedeno odklizení palivového dřeva z bezprostřední blízkosti potoka a byla zvažováno odstranění lávky přes potok.

17.5.2010 čas 11:15 další zásah jednotky byl proveden v místní části Halenkov – u Lušovského mostu, kde hrozilo zaplavení hlavní komunikace č. 487 směr Velké Karlovice. Byla uvolněna ucpaná propust a odklizeny nánosy větví, bahna a kamení.

17.5.2010 čas 11:45 jednotka byla vyslána na krizový štáb povodňové komise ve Vsetíně, kde odebrala 100 ks povodňových pytlů. Z důvodu neprůjezdnosti (zaplavení) silnice č. 487 v obci Janová bylo k tomuto účelu nutno použít vozidlo s vyšší brodivostí – RZA Mitsubishi L 200.

17.5.2010 čas 13:00 jednotka prováděla plnění povodňových pytlů pískem u sportoviště v místní části Výpusta a pak následný rozvoz naplněných pytlů s pískem do ohrožených oblastí v katastru obce.

17.5.2010 čas 14:15 jednotka prováděla v RD pana Kopeckého v místní části Lušová za použití el. centrály, kalového čerpadla čerpání vody ze zatopených sklepních prostor.

17.5.2010 čas 14:20 jednotka prováděla za pomocí plovoucího čerpadla čerpání vody ze zaplavených prostor restaurace „Espreso u Fohlera“.

17.5.2010 čas 15:25 jednotka prováděla v RD pana Řišici za pomocí el. centrály, kalového čerpadla čerpání vody ze sklepních prostor.

17.5.2010 čas 16:05 jednotka prováděla v RD pana Václavíka za pomocí plovoucího čerpadla čerpání vody ze zaplavených sklepních prostor, garáže a kotelny.

17.5.2010 čas 17:06 Jednotka byla povolána k čerpání vody do RD paní Václavíkové do obce Halenkov. Vyjela vozidlem CAS 25 LIAZ 101, osádkou 1+7. Na místě za pomocí el. centrály a kalového čerpadla provedla čerpání vody ze sklepních prostor.

18.5.2010 čas 10:17 Jednotka byla povolána k čerpání vody do Hotelu Lidový dům do obce Halenkov. Vyjela vozidlem CAS 25 LIAZ 101, osádkou 1+7. Na místě za pomocí plovoucího čerpadla provedla čerpání vody ze sklepních prostor.

18.5.2010 čas 19:28 Jednotka byla povolána k zabezpečení nakloněné 20 metrové májky. Vyjela vozidlem RZA Mitsubishi L200 s osádkou 1+1 a CAS 25 LIAZ 101 s osádkou 1+6. Na místě bylo zjištěno, že došlo vlivem silného větru a rozmočené půdy k uvolnění vzpěr a následnému vychýlení májky. Pomocí navijáku z vozidla RZA Mitsubishi L200 bylo provedeno vyrovnání májky a následně její zabezpečení pomocí nových vzpěr a ocelového lana.

Foto ZDE.

Požár střechy rodinného domu v Novém Hrozenkově 15.5.2010

V sobotu 15.5.2010 ve 22:32 byla jednotka SDH Halenkov povolána do obce Nový Hrozenkov k požáru střechy rodinného domu. Jednotka vyjela na místo události ve 22:35 vozidlem RZA Mistubishi L200 a již ve 22:39 byla na místě události vzdáleném 6 km. Vozidlo Liaz 101 CAS 25 vyrazilo 2 minuty po výjezdu prvního vozidla.

V době příjezdu vozidla RZA již na místě události zasahovali hasiči SDH Karolinka město s vozidlem Mitsubishi. Průzkumem bylo zjištěno, že vlivem zahoření sazí v komíně došlo přenosem sálavého tepla z komínového tělesa k požáru dřevěných konstrukcí střechy rodinného domu. Hasební zásah bylo možné provádět pouze zvenčí po odstranění plechové střešní krytiny. Během hasebního zásahu přijely na místo události jednotky SDH Nový Hrozenkov a HZS Vsetín. Požár byl zlikvidovám pomocí jednoho vysokotlakého proudu.

Místo události ZDE.

Okrsková soutěž v požárním sportu v Novém Hrozenkově

V sobotu 15.5.2010 se uskutečnila v Novém Hrozenkově okrsková soutěž v požárním sportu. Soutěž probíhala v kategoriích: muži (6 družstev), muži nad 35 let (5 družstev), ženy (3 družstva). 

 

Hasiči SDH Halenkov obsadili kategorii muži 3. místo a v kategoii muži nad 35 let zvítězili a obhájili tak loňské vítězství. Foto ZDE.

Asistence na Moravsko-Slovenském DH Cupu na Razuli 8. – 9.5.2010

Členové jednotky SDH Halenkov s technikou RZA Mitsubishi L200 a čtyřkolkou Polaris Sportsman 800 asistovali společně se členy Horské služby při tréninku a závodu ve sjezdu na horských kolech, který proběhl ve dnech 8. a 9. května 2010 v lyžařském areálu Razula ve Velkých Karlovcích.

Hlavním úkolem asistence bylo zajištění poskytnutí první pomoci jezdcům zraněným na trati a jejich převoz pomocí čtyřkolky a svozových saní k dolní stanici vleku.

Sobotní den byl od 9:00 do 18:00 ve znamení tréninku. Při jeho průběhu došlo k několika lehčím, ale také třem těžším zraněním,  jejichž stav si vyžadoval převoz do nemocnice.

Nedělní závodní den probíhal od 11:00 do 16:00 a byl silně poznamenán celonočním deštěm a dešťovými přeháňkami v jeho průběhu. Během závodu opět došlo k několika lehčím zraněním, vážným zraněním se ale jezdci naštěstí vyhnuli. Foto ZDE.

Požár rodinného domu v Huslenkách Černém 1.5.2010

V sobotu 1.5.2010 v 5:20 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru rodinného domu do údolí Černé. Jednotka vyjela na místo události vozidly Mitsubishi L200, CAS 25 LIAZ a CAS 32 T 148.

Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár střechy, který vznikl po úderu blesku. V době příjezdu již zde zasahovali majitelé domu, kteří spali v době zásahu blesku v podkroví domu a snažili se hasit rozvíjející se požár kýbly s vodou a práškovým ručním hasícím přístrojem. Díky tomuto zásahu se podařilo zabránit dalšímu rozvíjení požáru. Členové jednotky rozvinuli vysokotlaké vedení z vozidla Mitsubishi L200, se kterým pronikli do podkroví domu a dalším vysokotlakým vedením rozvinutým z vozidla LIAZ 101 CAS 25 zasahovali na střeše rodinného domu. Na místo události postupně dorazily další povolané jednotky HZS Vsetín s vozidlem Renault Midlum a SDH Huslenky s vozidlem Ford Tranzit.

Po likvidaci požáru se jednotky vrátily zpět na základnu. Foto ZDE, místo události ZDE.

Stavění májky a oslava svátku patrona hasičů sv. Floriána

Počátek měsíce května je již tradičně spjat se dvěma událostmi . V pátek 30.4.2010 jsme postavili  před  obecním úřadem vysokou Májku a v neděli 2.5.2010 jsme oslavili svátek sv. Floriána. Po mši svaté následoval pietní akt  při příležitosti 65. výročí osvobození Halenkova.

Tradiční oslava svátku sv.Floriána byla letos ještě okořeněna o posvěcení nově pořízené techniky RZA Mitsubishi L200, čtyřkolky Polaris Sportsman 800 a sněžného skútru Lynx Yeti 800 s přívěsem. Foto ze stavění májky ZDE, z oslav ZDE.

Požár lesního porostu v Novém Hrozenkově 26.4.2010

V pondělí 26.4.2010 ve 12:25 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru lesního porostu v obce Nový Hrozenkov, místní části Čubov.Jako první vyjelo na místo události v čase 12:28 vozidlo Mitsubishi L200, následované technikou CAS 32 T 148, CAS 25 LIAZ a čtyřkolkou Polaris.

Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár trávy a hrabanky ve svahu nad železniční tratí o rozloze cca 400 m2, který vznikl po předchozím nahlášeném pálení klestí firmou najatou ČD. Jednotka zasahovala na horní straně s technikou Mitsubishi L200 s vysokotlakým proudem (200 1 + 2x DP), čtyřkolkou Polaris a CAS 32 T148. Ze spodní strany přes koleje s CAS 25 LIAZ. Zásahu se účastnily také jednotky SDH Nový Hrozenkov (Tatra 148 CAS 32), SDH Karolinka (RZA Mitsubishi, Tatra 815 CAS 32) a HZS Vsetín (Renault Midlum). Po likvidaci a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Foto ZDE.

Hasičská technika na Kyčerce

Nafotili jsme pro Vás naši hasičskou techniku na našem halenkovském Řípu – Kyčerce. Foto ZDE, video ZDE.

Odborná příprava jednotky SDH Halenkov 24.4.2010

V sobotu 24.4.2010 proběhla na stanici HZS Vsetín odborná příprava jednotky SDH Halenkov. Hlavní součástí této přípravy byl praktický výcvik zaměřený na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Členové jednotky se tak seznámili se základními postupy při vyprošťování a prakticky si vyzkoušeli nový hydraulický kombinovaný nástroj s akumulátorovým pohonem Lukas LKE 55, práci s rozbušovací pilou, ručními vyprošťovacími nástroji a také s vyprošťovacím zařízením jednotky stanice HZS Vsetín. Foto ZDE, video ZDE.

Oslava svátku sv. Floriána – patrona hasičů

 

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov Vás zve na oslavu svátku patrona hasičů sv. Floriána, která se bude konat v neděli dne 2.5.2010 v kostele Povýšení svatého Kříže v Halenkově.

PROGRAM:

08:30 – 09:30 sraz u hasičské zbrojnice

09:30 – 10:00 slavnostní průvod ke kostelu

10:00 – 11:00 Mše svatá

11:00 – 11:30 pietní akt při příležitosti 65. výročí osvobození Halenkova

11:30 – 12:00 požehnání nové technice SDH Halenkov

po 12:00 slavnostní oběd a volná zábava v LD Halenkov

Účast krojovaných hasičů žádoucí.

Seminář k projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“

Ve dnech 19. a 20. března 2010 proběhl v hotelu Permoník a na hřebeni Javorníků v oblasti Kohútka – Portáš seminář a ukázka společného mezinárodního zásahu složek IZS. Tato akce byla pořádána v rámci projektu „Javorníky ochrana a bezpečí bez hranic“ pod záštitou starosty obce Halenkov ing. Jiřího Lušovského.

V pátečním bloku semináře probíhal postupný sled prezentací, které byly zaměřeny na představení „Projektu“, jejich partnerských obcí Halenkov a Štiavnik, pořízené nové zásahové techniky a zúčastněných složek IZS.

V sobotu proběhla ukázka společného zásahu složek IZS. Pět desítek policistů, dobrovolných i profesionálních hasičů z české i slovenské strany hranice, horská služba a také zdravotníci se zapojili do nácviku pátrací akce po dvou pohřešovaných osobách, které se ztratily na hřebeni Javorníků v okolí Kohútky.

Speciální cvičení mělo za úkol prověřit provázanost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a také prezentovat novou techniku, kterou si pořídili dobrovolní hasiči z Halenkova v rámci projektu Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic. Nákup čtyřkolky, sněžného skútru a speciálního zásahového vozidla byl rozpočtován na 3,6 milionu  korun, přičemž 90% nákladů jsou hrazeny z fondů Evropské unie a zbytek zaplatí obec Halenkov. „Impulz ke zpracování projektu dal starosta obce Ing. Jiří Lušovský. Bez jeho podpory by realizace nebyla možná,“ uvedl starosta SDH Halenkov Petr Janota.

Figuranty, kteří simulovali zlomenou nohu a lehčí podchlazení, nalezli jako první záchranáři, kteří prohledávali terén v rojnici. Následovalo poskytnutí první pomoci a  transport na svozových saních přijených za skútrem k připraveným zdravotníkům. „Záchranáři se soustředili na specifické postupy záchrany osob v náročném terénu, na vzájemnou spolupráci a komunikaci. Důraz byl kladen na správný způsob pohybu záchranářů a jejich techniky v těžkém horském terénu i za nepříznivých povětrnostních podmínek,“ zdůraznil tiskový mluvčí HZS Ivo Mitáček.

Semináře se zúčastnila řada významných hostů, nechyběli např. hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, jeho náměstek Jindřich Ondruš, poslanec František Novosad, významní představitelé jednotlivých složek IZS a také starostové Horního Vsacka. Celkově se každého dne semináře zúčastnilo kolem 130 hostů a členů složek IZS.

Cílem tohoto dvoudenního semináře bylo prezentovat novou speciální techniku pořízenou v rámci projektu „Javorníky ochrana a bezpečí bez hranic“. Díky této akci se tak složky IZS seznámily možnostmi využití této nové techniky a jejím rychlém nasazení v nepřístupném terénu a za jakýchkoliv klimatických podmínek. Obyvatelé a návštěvníci Javorníků a i celého Horního Vsacka se tak mohou cítil bezpečněji.

Foto ZDE.

Reportáž ve zprávách ČT24 (v čase cca 20:30 – 22:30) ZDE.

Reportáž TV BESKYD ZDE.

Reportáž STV1 ZDE.

Prezentace nové techniky u hasičů ve Valašské Polance a výcvik s technikou pod Lysou horou

Ve dnech 13.3. – 14.3.2010 proběhl, v rámci asistence štábu České televize při natáčení pohádky „O 12 měsíčkách“, praktický výcvik členů jednotky se sněžným skůúrem a 4 kolkou.

Dne 17.3.2010 byla při dni otevřených dveří u hasičů z Valašské Polanky předvedena technika pořízená v rámci projektu „Javorníky – ochrana a bezpeční bez hranic“. Foto ZDE.

Připravujeme prezentaci mezinárodního projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“

Ve dnech 19.3. – 20.3.2010 proběhne prezentace mezinárodního projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“ a ukázka společného zásahu se složkami IZS na hřebeni Javorníků v oblasti Kohútky. Místo konání – Nový Hrozenkov, horský hotel Permoník a rekreační středisko Kohútka.

Zahoření sazí v komíně 5.3.2010

Dne 5.3.2010 v 18:43 byly naše jednotka povolána k požáru sazí v komíně do obce Huslenky. Jednotka vyjela na místo události vozidlem RZA Mitsubshi L200 již v 18:45 a CAS 25 LIAZ 101 v 18:47. Po příjezdu na místo události (18:48) byl proveden průzkum a kontrolou komínového tělesa bylo zjištěno, že nehrozí vnik požáru a vznícené saze byly ponechány volnému vyhoření.

Jednalo se o první ostrý výjezd vozidla RZA Mitsubishi L200.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Odborná příprava jednotky SDH Halenkov

Dne 27.2.2010 proběhla v prostorách hasičské zbrojnice odborná příprava výjezdové jednotky SDH Halenkov.

Foto ZDE.

Vozidlo RZA Mitsubishi L 200

Vozidlo RZA Mitsubishi L200 bylo dodáno jako poslední součást techniky v rámci projektu „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“ a doplnilo tak již dříve pořízenou techniku: 4kolku  Polaris Sportsman 800 a sněžný skůtr Lynx Yeti 800.

Vozidlo je koncipováno jako rychlý zásahový automobil (RZA). Je vybaveno zejména:

 • vysokotlakým hasícím zařízením Oertzen HDL 200/41 s nádrží o objemu 220 litrů s přiměšovacím zařízením a výkonem 41 litrů za minutu při tlaku 200 MPa
 • hydraulickým kombinovaným nástrojem s akumulátorovým pohonem Lukas LKE 55
 • 2 kusy přetlakových dýchacích přístrojů Dräger PA94 s maskou Panorama Nova (způsob uchycení „kandahar“)
 • automatizovaným externím defibrilátorem Zoll AED Plus
 • motorovou pilou a rozbrušovací pilou

Poznámka: na vozidle je instalována rampa Code 3 LED-X 2100.

Foto a technická specifikace ZDE.

Prověřovací cvičení v Provazném

V sobotu 6.2.2010 se uskutečnilo prověřovací cvičení JPO SDH Halenkov. Námětem cvičení bylo vyhledání zraněného lyžaře a jeho následný transport k simulovanému stanovišti ZZS, přičem bylo místo události nahlášeno v zeměpisných souřadnicích (GPS).

Účelem cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotky a praktický výcvik členů jednotky s nově pořízenou speciální technikou – 4kolkou Polaris Sportsman 800, sněžným skůtrem Lynx Yeti 800 a možnosti lokalizace místa události pomocí navigačních GPS přístrojů.

Foto ze cvičení ZDE, místo události ZDE.

Nová technika byla 4.2.2010 zařazena do výjezdu

Dnešním dnem, tj. 4.2.2010 bylo zapsáno do registru vozidel a dáno do výjezdu JPO II SDH Halenkov:

Čtyřkolka POLARIS SPORTSMAN 800, sněžný skůtr LYNX YETI PRO V 800 nákladní přívěs. Všechna uvedená vozidla mají díky zařazení do IZS vyjímku z povinného ručení (obec jej neplatí) a každé z nich má vlastní havarijní pojištění platné po celé Evropě.

14.2.2010 pak bude za stejných podmínek zaregistrováno a zařazeno do výjezdu poslední nově dodávané vozidlo RZA MITSUBISHI L 200.

Dopravní nehoda v Huslenkách 3.2.2010

Ve středu 3.2.2010 v 11:20 byla naše jednotka povolána do obce Huslenky k dopravní nehodě dvou osobních automobilů.

Jednotka vyjela na místo události vozidlem Liaz 101 CAS 25, později i druhým vozidlem Tatra 148 CAS 32. Již při příjezdu na místo události zde zasahovali policisté. Členové jednotky SDH Halenkov zjistili zdravostní stav zraněných a zda nedošlo k úniku nebezpečných provozních náplní z vozidel a ve spolupráci s jednotkou HZS Vsetín byly odpojeny autobaterie. Po příjezdu zdravotní záchranné služby byli zranění předáni do péče zdravotníků.

Po zadokumentování nehody dopravní policií, provedla jednotka odtažení vozidel mimo silnici.

Fotografie ZDE, místo události ZDE.

Vítání nové techniky

V sobotu dne 30.1.2010 proběhla v hasičské zbrojnici SDH Halenkov a zejména na halenkovském vršku „Kyčerka“ nevšední akce. Plody projektu příhraniční spolupráce (dále projektu), který naši hasiči pod vedením obce Halenkov úspěšně realizují, měly ten den co říci.

Na programu bylo: předvedení části nově pořizované techniky (výčet ještě nebyl úplný – poslední nově pořizovaná technika – vozidlo Mitsubishi L 200 bude dodáno v půli měsíce února) a následné zaškolení členů JPO II SDH Halenkov.

Pár náhodných, přímých účastníků mohlo tak na vlastní oči vidět, jak si naši hasiči dokáží poradit s ovládáním 2 ks moderní záchranářské techniky – terénní 4kolky Polaris Sportsman 800 a sněžného skútru Lynx Yeti Pro V 800. Je to technika, kterou v rámci projektu a za podpory fondů EU hasiči z Halenkova dostali do užívání. Že jejich počínání bylo z počátku „rozpačité“, není jejich ostuda. Oprávněně – k ovládání této speciální, velmi výkonné techniky, v nelehkých podmínkách (0,5m sněhu) bez předešlých zkušeností, je potřeba i kousek odvahy.

Postoupené riziko však stálo zato. Všichni z oprávněných členů JPO II SDH Halenkov – řidiči a strojníci se nakonec s touto výzvou porvali. Za sebe mohu konstatovat, že všichni mají předpoklady, být při možných mimořádných událostech platnými záchranáři.

Fotografie ZDEtypický příklad možného použití této techniky ZDE.

Ledové kluziště na Kuželkách

Opět jsme pro Vás připravili kluziště na hřišti na Kuželkách.

Zahoření sazí v komíně rodinného domku v Halenkově

V úterý 19.1.2010 v 23:06 byla jednotka SDH Halenkov povolána ke vzníceným sazím v komínovém tělese rodinného domu v  Halenkově. Po příjezdu na místo události byl ihend proveden průzkum. Bylo zjištěno, že nehrozí vnik požáru od komínového tělesa a po dohodě s majitelem byly ponechány vznícené saze volnému vyhoření.

Vyprostění osobního automobilu z ledové Bečvy

V pátek 8.1.2010 v 15:04 byla jednotka SDH Halenkov povolána k vyprostění osobního automobilu, které spalo po úhybném manévru do koryta řeky Vsetínské Bečvy v Halenkově pod údolím Břežitá.

Jednotka vyjela na místo události vozidlem LIAZ 101 CAS 25. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že vozidlo leží cca 3 metry pod úrovní terénu v korytě řeky. Vozidlo bylo zkontrolováno, zejm. zda nedochází k úniku ropných látek, byly odpojeny autobaterie. Vzhledem k poloze vozidla, bylo nutné pro jeho vyprostění povolat automobilový jeřáb. Po příjezdu jeřábu bylo vozidlo z koryta řeky vyzvednuto zpět na komunikaci.

Nehoda se obešla bez zranění, řidič měl obrovské štěstí, ze se vozidlo nepřevrhlo na střechu, v místě, kde se pobybuje výška hladiny mezi 30 až 60 centimetry.

Foto ZDE.