Události v roce 2007

Požár  restaurace na Hovězí údolí Hořansko

Dne 31.12.2007 v 13:57 vyhlásil KOPIS ZLÍN jednotce SDH Halenkov požární poplach do obce Hovězí – Hořansko, kde došlo k požáru restaurace. Jednotka vyjela  na místo události vozidly CAS32 T815 a  CAS32 T148. Na místě události již v době příjezdu (14:09) zasahovala jednotka z Hovězí a HZS Vsetín. Členové se podíleli na likvidaci požáru –  rozebírání stěny a stropní konstrukce v okolí krbových kamen a  půdy. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE, trasa ZDE, fotky ze zásahu ZDE, video ZDE.

Požár zahradního domku ve Velkých Karlovicích

V neděli 30.12.2007 byl v 22:01 vyhlášen jednotce SDH Halenkov požární poplach do obce Velké Karlovice – Miloňov, kde došlo k požáru dřevěného zahradního domku. Naše jednotka vyjela v 22:06 na místo události vozidly T815 a T148. Na místě události již v době příjezdu (22:19) zasahovala jednotka z Velkých Karlovic. Naše jednotka rozvinula 1 útočný proud „C“ a dva členové za použití dýchacích přístrojů začali likvidovat požár v půdních prostorách domku. V průběhu hasebních prací bylo nutné ve spolupráci s dalšími jednotkami (SDH Velké Karlovice, SDH Karolinka a HZS Vsetín)  rozebrat konstrukci stěny a přilehlé části střechy, podařilo se zabránit dalšímu rozšíření požáru a postupně byl zlikvidován. Po likvidaci požáru se jednotky vrátily zpět na své základny, na místě zůstala jednotka SDH Velké Karlovice, která zajistila dohled na požářišti. Jednotka SDH Halenkov se vrátila zpět na základnu v 23:55.

Místo události ZDE, trasa ZDE, fotky ze zásahu TADY.

O této události si můžete přečíst také článek tiskového mlučího HZS Zlínského kraje Bc. Ivo Mitáčka ZDE.

Požár na Huslenkách

V neděli 23.12.2007 byl v 22:35 vyhlášen jednotce SDH Halenkov požární poplach do obce Huslenky u rozcestí Kychová, kde došlo k požáru přístřešku pro palivové dříví a přilehlé dřevěné chatky v blízkosti rodinného domu. Naše jednotka vyjela na místo události vozidly T815 a T148. Na místě události již v době příjezdu (22:42) zasahoval majitel objektu s dalšími občany – pomocí zahradní hadice se zejména snažili zabránit rozšíření požáru z přítřešku na přilehlou chatku. Členové naší jednotky nasazením 2 útočných proudů „C“, zabránili dalšímu rozšíření požáru a postupně jej zlikvidovali. Poté byl objekt předán majiteli. Jednotka se vrátila zpět na základnu po půlnoci v 0:06. Na místě dále zasahovaly jednotky SDH Huslenky (Avia 30) a HZS Vsetín (2x T815).

Místo události ZDE, trasa ZDE.

Delegace ze Slovenska

Dne 16.11.2007 byla naše obec poctěna nevšední návštěvou. Delegace složená z čelních představitelů měst Vsetína (starostka Othová Květoslava , vedoucí OŽP Ing. Štěpaník Jan a pracovník krizového řízení Lucbauer Gustav) , Povážské Bystrice (Ing. Mikšovský Josef , přednosta Obvodního úřadu Povážská Bystřice, pplk. JUDr. Novotný Milan okresní ředitel Hasičského záchranného sboru Povážská Bystřice a Večerka Radoslav vedoucí odboru krizového řízení) a vrcholných představitelů HZS Zlínského kraje (náměstek krajského ředitele HZS Zlínského kraje plk. Ing. Hráček Pavel a npor. Ing. Stárek Lubomír velitel požární stanice Vsetín) se u nás zajímala o možnost příhraniční spolupráce v oblasti požární ochrany.

Setkání bylo organizováno městem Vsetín a patronem této akce byla vsetínská starostka paní Othová Květoslava. Je nutné podotknout, že se vlastně jednalo již o druhé setkání těchto představitelů. Podobná návštěva proběhla také před letními prázdninami, ale na Slovensku.

Program listopadového setkání byl následující. Zahájení proběhlo na Městském úřadě ve Vsetíně. Poté delegace navštívila hasičskou stanici HZS Zlínského kraje Vsetín. Zde profesionální hasiči předvedli vybavení stanice a svou zásahovou techniku. Při průběžných konzultacích pak profesionálové nastínili možnosti spolupráce při společné likvidaci mimořádných událostí v příhraničí. Že slovenští hosté byli pak zvědavi i na možnosti spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů z příhraničních obcí, je samozřejmostí. Nás může těšit, že jsme právě my měli tu čest, představit akceschopnost výjezdové jednotky JPO SDH Halenkov.

Dalším bodem programu byla tedy návštěva Halenkova. Nejdříve byla delegace přivítána starostou Ing. Lušovským Jiřím a místostarostou Maňáken Jaroslavem na OÚ Halenkov, kde proběhlo neformální jednání. Poté se všichni společně přesunuli k hasičské zbrojnici SDH Halenkov. Zde na ně již čekali starosta SDH Halenkov Janota Petr a velitel JPO SDH Halenkov Měrka Zdenek . Delegaci měli co představovat a čím se pochlubit. Tak se hosté ze Slovenska například dověděli:

že JPO SDH Halenkov je zařazena do kategorie JPO II, což v praxi mimo jiné znamená, že vždy 4 z 12 členů této jednotky drží v kteroukoliv denní, či noční dobu, po celý rok nepřetržitě tzv. dosažitelnost a v případě mimořádné události v minimálním počtu 1+3 do 5 minut od vyhlášení poplachu vyjíždí k zásahu,

že JPO SDH Halenkov jako jedna z prvních vůbec v celé ČR zavedla systém dosažitelnosti (dříve pohotovosti) a stala se tak vzorem pro jiné jednotky z okresu i mimo něj,

že území, na kterém jednotka zasahuje (územní působnost jednotky), se táhne od Velkých Karlovic až po Ústí u Vsetína,

že JPO SDH Halenkov v současné době užívá dvě cisternové automobilové stříkačky (CAS) – TATRA 815 CAS 32, TATRA 148 CAS 32,

že v roce 2008 dojde k obměně techniky, kdy vozidlo T 815 CAS 32 nahradí vozidlo LIAZ 101 CAS 25, které bude po celkové repasi, že část z celkové sumy cca. 1,750.000,- Kč bude hrazeno protiúčtem (TATRA 815 CAS 32),

že JPO SDH Halenkov v roce 2007 hospodařila s rozpočtem 740.000,- Kč, že 280.000,- Kč z této částky tvořily dotace od KÚ Zlín, že dalších 105.000,- Kč tvořil zisk za prodej techniky, že obec se ve výsledku podílela na 740.000,- Kč částkou 355.000,- Kč,

že JPO SDH Halenkov je akceschopná, připravená kdykoliv zasahovat v rámci své územní působnosti a že je připravená kdykoliv zasahovat v rámci příhraniční spolupráce i na území Slovenska.

Bylo toho ještě hodně, čeho se o nás mohli hosté dovědět. Časový harmonogram delegace ovšem již dovolil jen zevrubnou prohlídku prostor zbrojnice a prohlídku techniky. Velkému zájmu se těšila zejména, v tomto roce opravená, TATRA 148 CAS 32.

Pak se delegace rozloučila a odjela. V doprovodu starosty obce Ing. Lušovského pokračovala ve svém dalším programu. My jen doufáme, že hosté odjížděli s dobrými pocity. Pokud tomu tak bylo, tak ať je to malé přispění k tomu, jak poděkovat za přízeň, kterou nám představitelé obce po celou dobu existence JPO II SDH Halenkov projevují.

Další zásah ve Zděchově – zahoření sazí v komíně

Dne 7.11.2007 v 19:50 byl naší jednotce vyhlášen poplach do obce Zděchov – zahoření sazí v komíně rodinného domu. Jednotka vyjela s vozidlem T815 CAS32 se 4 členy k události v 19:55, po 3 minutách vyrazila k zásahu také druhá cisterna T148 CAS 32 se 3 členy. Na místo události dorazila naše první cisterna v 20:04. Poté členové jednotky provedli ve spolupráci s jednotkou HZS Vsetín průzkum. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.

Výbuch plynu ve Zděchově

Dne 30.10.2007 v 10:35 byl naší jednotce vyhlášen poplach do obce Zděchov – výbuch plynu v obytném domě. Jednotka vyjela s vozidlem T815 CAS32 se 4 členy k události v 10:39, za 5 minut vyrazila k zásahu také druhá cisterna T148 CAS 32 se 3 členy. Na místo události dorazila naše první cisterna v těsném sledu po ZZS a profesionálních hasičích ze Vsetína v 10:48.

Před příjezdem záchranné zdravotní služby a hasičů již zde zasahovali místní občané, kteří rychle tuto událost oznámili na tísňovou linku, ihned poskytli první pomoc zraněnému obyvateli domku a uhasili rozvíjející se požár.

Členové naší jednotky se podíleli na zajištění proti případnému vzniku nového požáru ve výbuchem silně poškozené budově. Poté se po domluvě s velitelem zásahu je naše jednotka vrátila zpět na základnu v 11:15.

Místo události ZDE, trasa ZDE, fotky ze zásahu TADY.

Přečíst si můžete také článek tiskového mlučího HZS Zlínského kraje Bc. Ivo Mitáčka ZDE.

Přivítání repasované TATRY 148 v N. Hrozenkově, námětovém cvičení ve Zděchově

Dne 20.10.2007 se členové našeho sboru zúčastnili slavnostního přivítání repasované T148 CAS 32. Cisterna strávila 5 měsíců na opravě ve firmě ZEKA Slavičín. Investice do opravy cisterny a garážových vrat činila 1,040 mil. Kč. Foto ZDE.

Dále se členové naší jednotky zúčastnili s vozidlem T815 CAS32 v obsazení 1+3 námětového cvičení ve Zděchově.

Foto ZDE, místo cvičení ZDE.

Vyhledávání pohřešované osoby se smutným koncem

Dne 14. 10. 2007 v 6:54 byl vyhlášen jednotce halenkovských hasičů poplach – žádost o pomoc při hledání pohřešované osoby.

Hledání po pohřešované osobě ve společné spolupráci s POLICIÍ ČR (PČR) začalo v 7:30 a zúčastnilo se jej celkem 14 členů jednotky. Směr hledání pohřešované osoby byl dle svědeckých výpovědí zvolen od začátku údolí Bratřejůvka do obce Ústí u Vsetína, tj. v délce 10 km. Byly vytvořeny 3 vyhledávací skupiny, které se skládaly ze 4 členů naší jednotky a které doplnili členové PČR. Tyto skupiny si rozdělily úsek vyhledávání na pravý a levý břeh Vsetínské Bečvy a hlavní komunikaci (silniční a železniční) ve směru na Vsetín.

Pohřešovanou osobu se podařilo naší jednotce nalézt v 10:35 na poli mezi obcí Ústí u Vsetína a Vsetínem již bez známek života. Místo nálezu bylo následně předáno PČR.

Oblast hledání je zobrazena ZDE, místo nálezu ZDE.