Události v roce 2008

Poslední okamžiky roku 2008

Konec roku 2008 a příchod toho nového jsme oslavili jak jinak než ve zbrojnici.

Foto ZDE.

Vytažení automobilu v Bratřejůvce

V sobotu 28.12.2008 ve 20:52 byla naše jednotka povolána KOPISem Zlín k vytažení osobního automobilu do údolí Bratřejůvka. Na místo události také dorazila jednotka HZS Vsetín s vozidlem Tatra 815 Ternno 4×4.

Foto ZDE.

Kluziště na Kuželkách

Tak jako každý rok jsme spojili příjemné (bruslení) s užitečným (výcvik hasičů za mrazu) a na Kuželkách nastříkali Kuželkovské hokejové lediště – KHL, takže hurá na brusle!!!

P.S.: Podle oficiálně nepotvrzených informací zde bude trénovat a také zde odehraje pár exhibičních utkání hokejový klub Halenkov Zemaks (zkráceně Zemax). ;).

Foto ZDE.

Přání SDH Halenkov

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, stěstí a úspěchů v roce 2009 Vám přejí halenkovští hasiči.

126 let hasičiny v obci Halenkov

Dne 30. listopadu 1882 založila Thonetova továrna na nábytek v obci Halenkov první hasičský sbor – Sbor dobrovolných hasičů firmy Bratří Thonetové.

Více z historie ZDE.

Výroční valná hromada SDH Halenkov 13.12.2008 od 15:00

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov si dovoluje pozvat členy SDH Halenkov na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu 13. prosince 2008 od 15:00 hodin v sále Lidového domu v Halenkově.

Zahoření sazí v komíně – Halenkov, Dinotice 18.11.2008

Dne 18.11.2008 v 17:01 byla jednotka SDH Halenkov vyslána KOPISem Zlín k požáru komínového tělesa rodinného domu do údolí Dinotice. Jednotka vyjela na místo události vozidly LIAZ 101 CAS 25 a TATRA 148 CAS 32. Členové jednotky provedli na místě průzkum a podnikli kroky potřebné k zabránění vniku požáru od komínového tělesa a kontrolovali proces hoření vznícených sazí.

Foto ZDE.

Požár RD Nový Hrozenkov 7.11.2008

Dne 7.11.2008 v 5:08 byla jenotka povolána KOPIS Zlín k požáru rodinného domku do obce Nový Hrozenkov. Jednotka vyjela na místo události oběma vozidly (TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25). Na místě události již v době příjezdu zasahovaly jednotky SDH Nový Hrozenkov (TATRA 148 CAS 32  a AVIA DA 12) a SDH Karolinka – město (RZA Mistubishi L200 a TATRA 815 CAS 32). Době příjezdu byla zasažena celá střecha nové přístavby rodinného domu a částečně se požár rozšířil i na střechu přilehlého rodinného domu. Dalšímu rozšíření požáru se podařilo zabránit. Postupně dorazily na místo jednotky HZS Vsetín (TATRA 815 CAS 25 4×4 a TATRA 815 CAS 32) a SDH Velké Karlovice (TATRA 148 CAS 32 ). Po likvidaci požáru se jednotka vrátila vozidlem LIAZ zpět na základnu v 6:42. Vozidlo TATRA 148 zůstalo ještě na místě události jako požární dozor.

JEDNALO SE JIŽ O DRUHÝ POŽÁR TOHOTO DOMU, PLAMENY ZASÁHLY TENTO DŮM JIŽ DNE 21.5.2007 (foto ZDE).

Článek mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáčka – tiskového mluvčího HZS Zlínského kraje ZDE.
Místo události ZDE, foto ZDE.

Investice v roce 2008

Jednotka požární ochrany SDH Halenkov se v roce 2008 těšila mimořádné finanční podpoře ze strany zřizovatele jednotky – obce Halenkov. Dík vstřícnosti představitelů obce došlo totiž k obměně sice moderní, ale pro obec a jednotku ne zcela vyhovující automobilové stříkačky Tatra 815 CAS 32 za vozidlo LIAZ 101 CAS 25.

Zasvěcený čtenář, odborník, kovaný hasič se určitě pozastaví nad výše uvedenou směnou, a možná ji neshledá jako přínos ke zvýšení akceschopnosti jednotky. Pro ně a také pro laickou veřejnost proto jen pár faktů, které obec Halenkov a potažmo členy jednotky SDH Halenkov vedly k tomuto kroku:

– u Tatry byla po řadě let služby na stole otázka rozsáhlejší opravy karoserie   nástavby

– v potaz byla brána otázka hospodárnosti vozidla (provozní náklady jako spotřeba PHM, životnost a pořizovací cena pneu, náklady na běžnou údržbu atd.)

– a zejména fakt, že vozidlo plnilo u jednotky (zařazené do kategorie JPO II – hasiči drží pohotovosti a jsou mimo jiné povinni vyjet k události do 5 min. od vyhlášení poplachu) funkci 1.zásahového vozidla, k čemuž nedisponovalo potřebným místem pro osádku družstva 1+5 a potřebnými prostory v nástavbě pro věcné prostředky PO.

JPO II SDH Halenkov má v užívání ještě jedno cisternové vozidlo Tatra 148 CAS 32. Proto při rozhodování o realizaci směny nebyl brán vážný zřetel na ztrátu objemu hasiva. Tatra 815 CAS 32 sebou vozila 8200 litrů vody. Nově pořizovaná cisterna LIAZ má objem nádrže pouze 2500 litrů, ale je vybavena vysokotlakou technologií hašení (menší spotřeba hasební vody). Společně s 6000 litry vody, kterými disponuje Tatra 148 CAS 32 tak tvoří na účinný zásah dostatečnou zásobu.

Na poslední zádrhel, který mohl ovlivnit realizaci směny – dofinancování nákupu a nutnou repasi vozidla LIAZ (Liazka měla za sebou taky řadu let aktivní služby) se obec připravila již v roce 2007. V rozpočtu na rok 2008 byla vyčleněna částka cca. 1 mil. Kč. Samozřejmě se počítalo také s tím, že Tatra 815 CAS 32 bude podána na protiúčet.

A tak se halenkovští hasiči od května letošního roku pyšní novým přírůstkem. Repasovanou cisternovou automobilovou stříkačkou LIAZ 101 CAS 25.

Radost z nového vozidla je o to větší, že obec Halenkov obdržela od Zlínského kraje víceúčelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč na výdaje věcného vybavení neinvestiční povahy, odbornou přípravu členů jednotky a uskutečněný zásah mimo územní obvod. Tato dotace byla beze zbytku použita na nákup věcných prostředků PO, s hlavním zaměřením na dovybavení repasované cisterny.

Od téhož poskytovatele obdržela obec další prostředky ve výši 150 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JPO II SDH Halenkov. Tato částka je každoročně vyplácena těm obcím, jež jsou zřizovateli jednotky PO zařazené do kategorie JPO II.

Co plány na rok 2009? Z podnětu vedení obce Halenkov a na základě iniciativy halenkovských hasičů, vypracovaly obce Halenkov a Štiavnik (Sk)  v rámci dotačního programu příhraniční spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 projekt „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic“. Projekt je mimo jiné zaměřen na nákup moderní záchranářské techniky pro obě obce. Na straně slovenského partnera se jedná o nákup cisternové automobilové stříkačky v hodnotě 300.000 EUR (cca. 9 mil. Sk) a na straně obce Halenkov nákup rychlého záchranného automobilu (RZA 4×4), terénní čtyřkolky a sněžného skútru (vše včetně patřičného příslušenství) v celkové hodnotě cca. 3,6 mil. Kč.

Projekt byl v řádném termínu, do uzávěrky předběžné výzvy 31.9.2008, podán na Spoločný technický sekretariát v Bratislavě. O tom, zda bude úspěšný, se rozhodne v nejbližších týdnech.

Ať je však výsledek rozhodnutí schvalujícího orgánu jakýkoliv, věřím, že dobrovolní hasiči obou dotčených obcí a zejména členové JPO II SDH Halenkov budou nadále pokračovat ve své záslužné a obětavé činnosti.

Starosta SDH Halenkov

Janota Petr

Video z taktického cvičení

Do sekce VIDEO bylo přidáno video z taktického cvičení jednotek SDH VI. okrsku Vsetín konaného v areálu firmy ZAMET dne 26.9.2008.

Požár sila v Hovězí – planý poplach 22.10.2008

Dne 22.10.2008 v 17:52 vyhlásil KOPIS Zlín naší jednotce požární poplach do obce Hovězí k požáru silážní věže. Za dalších 5 minut jednotka vyjela k nahlášenému požáru vozidly TATRA 148 CAS 32 a LIAZ 101 CAS 25. Těsně před příjezdem na místo události byla jednotka informována, že se jedná o planý poplach, na silážní věži totiž probílaha její demontáž za pomocí autogenu.

Taktické cvičení hasičů ve firmě ZAMET 26.9.2008

Dne 26.9.2008 proběhlo v obci Halenkov v areálu firmy ZAMET taktické cvičení VI. okrsku Hovězí. Cvičení se zúčastnilo 60 hasičů z jednotek SDH Halenkov, Hovězí, Huslenky, Nový Hrozenkov, Karolinka město, Karolinka – Stanovnice, byl také pozván sbor mimo VI. okrsek, a to jednotka z Ústí u Vsetína.

Vzhledem k charakteru cvičení jednotky dorazily k hasičské zbrojnici již před zahájením cvičení. Po krátké poradě bylo zahájeno samotné cvičení. Jednotky byly postupně povolávány na místo události, kde prováděly činnosti dle plánu cvičení na dvou úsecích – bojovém tj. v místě simulovaného požáru, kde měly probíhat hasební práce a v úseku dálkové dopravy vody, který měl za úkol zajištění dodávky hasební vody hasičským cisternám.

Po cca půl hodině cvičení byly stanovené úkoly splněny a poté následoval přesun všech jednotek do Lidového domu, kde bylo cvičení vyhodnoceno.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali představitelům firmy ZAMET za umožnění konání hasičského cvičení.

FOTO ze cvičení ZDE, zobrazení dálkové dopravy vody v aplikaci Google EARTH ZDE.

Blesk způsobil požár halenkovských maštalí 16.8.2008

Dne 16.8.2008 byl ve 2:36 vyhlášen požární poplach. Naše jednotka byla povolána k požáru způsobený úderem blesku, který postihl maštali panského dvoru (postavenou v roce cca 1660) v centru naší obce.

Jednotka vyjela na místo události vozidly TATRA 148 CAS32 a LIAZ 101 CAS25. Před příjezdem jednotky již na místě zasahovali místní občané, zajistili vytažení 3 ustájených koňů a traktoru. V době příjezdu k místu události (02:42)  šlehaly ze střechy  vysoké plameny a docházelo k explozím eternitové krytiny. Okamžitě byl zahájen průzkum současně s hasebními pracemi. K hašení požáru byly nasazeny 2 proudy „B“ z lafetových proudnic a bylo nataženo útočné vedení se čtyřmi proudy „C“. Likvidaci požáru, který zasáhl celou střechu (30 x 10 metrů) velmi komplikoval hustý dým z hořícího sena, které bylo pod celou střechou uskladněno.

Na místo postupně dojížděly další posilové jednotky v pořadí SDH Nový Hrozenkov (1x CAS32 TATRA 148), HZS Vsetín (1x CAS32 TATRA 815 4×4,1x CAS32 TATRA 815 6×6) a SDH Karolinka město (1x VA Mitsubishi, 1x CAS32 TATRA 815 6×6,1x CAS32 TATRA 148).

Požár se podařilo postupně dostat pod kontrolu a k jeho likvidaci bylo spotřebováno více něž 200 metrů krychlových vody. K likvidaci požáru velmi přispěla také další povolaná technika: Tatra 815 s hydraulickou rukou (kládovka), která odstraňovala uhašené seno a ohořené střešní konstrukce, nakladač JCB a traktor s vlečkou.

Na místě zůstala naše jednotka až do odpoledních hodin, v 13:42 se vrátila na základnu.

Místo události ZDE, foto ZDE, video  ZDE.

Požár travního porostu Zděchov – planý poplach 4.6.2008

Dne 4.6.2008 byl v 11:23 vyhlášen požární poplach – požár travního porostu v obci Zděchov. Jednotka vyjela na místo události vozidly TATRA 148 CAS32 a LIAZ 101 CAS25. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o planý polach – nenahlášené pálení trávy. Na místě již byly jednotky SDH Zděchod a HZS Vsetín. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE, video  ZDE.

Požár travního porostu Halenkov Dinotice 27.5.2008

Dne 27.5.2008 byl v 15:39 vyhlášen požární poplach – požár travního porostu v obci Halenkov, údolí Dinotice. Událost přijel osobně nahlásit místní občan přímo do hasičské zbrojnice, kde se v tuto dobu nacházeli 4 členové výjezdové jednotky. Hasiči ihned předali telefonicky zprávu o události na KOPIS Zlín a poté 3 členové vyjeli vozidlem T148 CAS32 na místo události vzdálené 2 km od zbrojnice. Do cca 1-2 minut byl z KOPIS Zlín vyhlášen poplach (15:39) pomocí polpachových SMS a sirény. Čtvrtý člen mezitím počkal s vozidlem LIAZ 101 CAS25 na příchod dalších členů jednotky. Za 4 minuty od vyhlášení poplachu vyjela 2. část jednotky v počtu 8 členů k zásahu. První vozidlo bylo již v tuto dobu na místě a po provedeném průzkumu místa události byla oznámena likvidace požáru, kterou již provedli místní občané. Průzkumem bylo zjištěno, že požárem byla zasažena plocha cca 20 x 20 m, přičemž hrozilo přenesení požáru na přilehlý dům a blízký les. Na místo události postupně dorazila PČR a jednotky SDH Nový Hrozenkov (T148 CAS 32) a HZS Vsetín (T815 CAS 32). Po dohodě s VZ se jednotky vrátily zpět na základnu.

POZNÁMKA: Jednalo se o první výjezd vozidla LIAZ 101 CAS 25 uvedeného do provozu dne 16.5.2008.

Foto ZDE, místo události ZDE, cesta ZDE.

Slavnostní přivítání cisterny LIAZ 101 CAS 25 17.5.2008

V sobotu 17.5.2008 proběhla oslava při příležitosti uvedení repasované hasičské cisterny LIAZ 101 CAS 25 do provozu. Program oslav začal v 15 hodin zahájením. Kolem 15:30 předvedli členové jednotky malou kulturní vložku, poté následovalo požehnání vozidlu a nakonec oficiální předání klíčů od vozidla. O zábavu se postarali hudebníci ze dvou kapel – Halenkovská dechovka a coutry Dlouhá míle. Všichni hosté se mohli občerstvit nápoji všeho druhu a pro zažehnání hladu bylo nachystáno bohaté menu – vynikající srnčí guláš a zabijačkové speciality. O tom, že tyto speciality velmi chutnaly svědčí i to, že si členové jednoho dobrovolného hasičského sboru nanosili výslužku do vozu a odjeli domů. Veselice pokračovala až do hlubokých nočních hodin.

Fotky ZDE a ZDE.

SDH Halenkov pořádá ve spolupráci s OÚ Halenkov oslavu při příležitosti uvedení repasované hasičské cisterny LIAZ 101 CAS 25 do provozu. Program oslavy začíná v 15 hodin zahájením. Od 15:30 v rámci oficiálního uvedení do provozu proběhne malá kulturní vložka, pak žehnání vozidlu a nakonec oficiální předání klíčů od vozidla. Cca od 16:00 hodin volná zábava, zahraje „asi“ Halenkovská dechovka. Bohaté bude také občerstvení – zabijačkové speciality, možná srnčí guláš, makové i jiné buchty a samozřejmě něco na žízeň. Vše je připraveno jak pro několik VIP hostů (jsou přizváni např. starostka Vsetína Květoslava Othová, starostka N. Hrozenkova Stanislava Špruncová, poslanci PSP ing. František Novosad, Ing. Zdeněk Škromach, za HZS Zl. kraje náměstek kraj. ředitele plk.Ing. Pavel Hráček, možná se objeví zástupce z příhraničí ze Slovenska atd.), tak samozřejmě pro širokou veřejnost.

Pár faktů o provozu mobilní požární techniky (MPT) u SDH Halenkov

Do roku 1994 obec Halenkov vlastnila a jednotka požární ochrany (JPO) SDH Halenkov měla v užívání tři vozidla – Š 706 CAS 25 (CAS-cisternová automobilová stříkačka), Avii 30 DA 12 (DA-dopravní automobil) a terénní vozidlo ARO 240. Že všechna tři vozidla měla už v té době řádku let služby za sebou, není třeba připomínat.

Od 1.1.1994 došlo ze strany akceschopnosti JPO SDH Halenkov k výraznému zlomu. U VÚ 2547 Halenkov došlo k vytvoření 5-ti členného profesionálního družstva hasičů. To mělo za úkol se svou přidělenou MPT (Tatrou 815 CAS 32 a Tatrou 148 CAS 32) zajišťovat požární ochranu v objektu vojenského útvaru. Dík iniciativě členů tohoto družstva a pochopení ze strany velení vojenského útvaru (náčelník pplk.Ing. Ján Jánošík) byla sepsána smlouva mezi VÚ Halenkov a obcí Halenkov o vzájemné pomoci, která umožňovala využití vozidla T 815 CAS 32 ve prospěch JPO SDH Halenkov. Mělo to jen nepatrný háček. Tatra 815 byla bez vody. Nevešla se totiž do žádné temperované garáže. Tu přispěchala obec se svým dílem spolupráce a upravila jedno stání ve své hasičské zbrojnici. A tak se od poloviny roku 1994 stala tato moderní technika nedílnou součástí novodobých hasičských dějin v Halenkově. Tu je nutné připomenout, že tyto skutečnosti byly hlavním stavebním kamenem pro zařazení JPO SDH Halenkov do kategorie jednotek JPO II. A byli jsme v rámci celé ČR jedni z průkopníků, kteří režim služby jednotek kategorie JPO II nastoupili.

Čas plynul. ARO 240, přes obrovskou snahu členů JPO o udržení jeho technického stavu, dosloužilo. Jeho nenahraditelné vlastnosti v těžkém horském terénu (požáry lesa, trávy) nám dodnes chybí.

Další mezník v akceschopnosti JPO II SDH Halenkov. VÚ Halenkov ke dni 31.12.2002 ukončuje činnost. Bolestný okamžik pro řadu spoluobčanů, možná obec (nedokážeme posoudit). Pro halenkovské hasiče, tu ať nám výše uvedení prominou, důvod k radosti. Po nespočtu jednání se podařilo skupině lidí pod vedením tehdejšího místostarosty obce Jindřicha Tkadlece nemožné. Vyjednali bezúplatný převod (přesně za 2 Kč) obou vozidel T 815 CAS 32 a T 148 CAS 32 z Armády ČR na obec Halenkov. Pod heslem „Zachránit co se dá“ vyvíjeli ve prospěch halenkovských hasičů svou činnost i tehdejší náčelník VÚ Halenkov pplk.Ing Josef Surovec a vedoucí VSB Jaroslava Kořenková. Všem ještě jednou děkujeme.

K 1.1.2003 byla v užívání JPO II SDH Halenkov následující technika – T 815 CAS 32, T 148 CAS 32, Š 706 CAS 25, Avia 30 DA 12. Vzhledem k tomu, že místa na parkování byly jen tři, musela Š 706 CAS 25 „z domu“. Někteří členové sboru to sice nesou těžce dodnes, ale v té době to bylo jediné řešení. Čas jim dal částečně za pravdu. Trambus totiž měl proti Tatrám jednu velkou výhodu. Dokázal úspěšně zasahovat v podobně těžkém terénu jako Tatry, ale na rozdíl od nich i s osádkou 9 hasičů. Tam, kde jediný trambus dovezl „někdy i víc“ jak 9 hasičů, obě Tatry dohromady pouze 7. Námitka, že byla k dispozici Avia 30 DA 12 – dopravní automobil, není na místě. Avia a terén nejsou kamarádi. Takže osádka z Avie v těchto případech chodila pěšky.

Vracíme se k „Trambusu“. Snaha vyřešit problém s počtem dopravovaných hasičů, snaha o hospodárnější provoz MPT a potřeba opravy karoserie nástavby u vozidla T 815 CAS 32 nás dovedla k dalším jednáním. Tentokrát ne s armádou, nýbrž s obcí samotnou. Již před vypršením 5-ti leté ochranné lhůty (ta vypršela 1.1.2008), po kterou se nesměla u obou Tater nijak měnit vlastnická práva (Tatry musely zůstat v majetku obce Halenkov) bylo navrženo:

T 815 CAS 32 prodat, Avii 30 DA 12 prodat a obě vozidla nahradit jediným, které obě uvedené přiměřeným způsobem nahradí. Volba, vzhledem k potřebným dalším finančním prostředkům padla na vozidlo LIAZ 101 CAS 25 (moderní Trambus), které by prošlo patřičnou repasí. Obecní zastupitelstvo na podzim roku 2007 tento návrh projednalo a schválilo. S tím, že na doplatek za repasi vozidla LIAZ bude z obecního rozpočtu uvolněno max. 1 mil. Kč a s tím, že je možné realizaci zahájit ještě do konce roku 2007. Z dodavatelských důvodů (pořízení vozidla a jeho repase byla zadána firmě ZEKA ze Slavičína) se začalo až v prvních měsících roku 2008 a konečná realizace proběhne v nejbližších dnech. Zakázka byla postavena tak, že firma ZEKA protiúčtem v hodnotě 680.000,- Kč odebere již zmiňovanou T 815 CAS32 a obci Halenkov do 30.4.2008 dodá vozidlo LIAZ 101 CAS 25 po celkové repasi za částku cca.1,75 mil. Kč (mezi tím již proběhl prodej vozidla Avia 30 DA 12 za částku 85.000,- Kč).

Chybí jen třešinka na dortu. Musíme si postesknout. Existuje státní dotační politika na nákup a opravy hasičské techniky. V rámci nákupu NOVÝCH hasičských vozidel lze dosáhnout na státní dotaci 2 mil. Kč a dotaci od krajského úřadu 0,5 mil. Kč. Dotace nejsou nárokové, přesto úspěšnost obcí při požádání o dotace je velmi vysoká. Je to nasnadě. Obce musí totiž doplatit zbývající částku do celkové sumy (od 5 mil. a výše) za nové vozidlo a těch přinejmenším 2,5 mil. Kč se v obecních rozpočtech těžko hledá. Dotace na opravy starší techniky (i repase) uděluje na základě doporučení HZS kraje krajský úřad. My jsme o tuto nenárokovou dotaci ve výši 0,5 mil. Kč požádali. Smůla je v tom, že podobnou cestou se vydává nespočet dalších obcí. Podtrženo, sečteno – úspěšnost se blíží k nule. Abychom byli spravedliví, v minulém roce obdržela obec Halenkov dotaci ve výši 100.000,- Kč na opravu karoserie nástavby T 148 CAS 32. Ještě neházíme flintu do žita. Snad se na nás ještě jednou štěstí usměje.

Od 17.5.2008 budou ve službě u JPO II SDH Halenkov dvě krásná výjezdová vozidla. LIAZ 101 CAS 25 a Tatra 148 CAS 32. Je  místě, abychom poděkovali představitelům obce Halenkov a zejména starostovi Ing. Jiřímu Lušovskému za podporu a realizaci obměny naší techniky. Členům SDH Halenkov přejeme, ať technika slouží jen k radosti.

Starosta SDH Halenkov Janota Petr

První jarní brigáda 19.4.2008

Členové našeho sboru provedli v sobotu 19.4.2008 tradiční úklid a úpravu prostranství před zbrojnicí. Pár fotek je ve fotogalerii.

Požár travního porostu ve Zděchově 11.4.2008

Dne 11.4.2008 ve 16:38 byla naše jednotka povolána KOPIS ZLÍN k požáru travního porostu do obce Zděchov v lokalitě Hajdovyy paseky. Jednota vyjela na místo události vozidlem CAS 32 T148 v 16:42. Při jízdě na místo události ale nebylo možné dohledat místo požaru, jednotka HZS Vsetín pokračovala dál v jízdě k Hajdovým pasekám. Místo požáru bylo nalezeno nad Hajdovými pasekami. Požár se podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů.

Místo události ZDE.

Požár RD v Halenkově 2.3.2008

Dne 2.3.2008 ve 21:34 byla naše jednotka povolána KOPIS ZLÍN k požáru RD v naší obci. Jednota vyjela na místo události oběma vozidly CAS 32 T815 a T148. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požár již zlikvidoval majitel. Pravěpodobnou příčinou vniku požáru byla závada na elektroinstalaci boileru umístěném v kotelně RD. Zásahu se také zúčastnila jednotka HZS Vsetín s vozidem T815 CAS25 Ternno.

Výjezd k živelní pohromě 1.3.2008

Dne 1.3.2008 ve 12:46 byl jednotce vyhlášen KOPIS ZLÍN poplach do obce Huslenky,  kde došlo k pádu stromu do železniční trati. Jednotka vyjela na místo události vozidlem TATRA 815 CAS 32, v průběhu jízdy na místo události byla ale jednotka odvolána zpět na základnu.

Prověřovací cvičení 29.2.2008

Dne 29.2.2008 proběhlo prověřovací cvičení JPO II SDH Halenkov a JPO III SDH Nový Hrozenkov. Námětem cvičení byla likvidace požáru střechy na místním penzionu „Na parní pile“. Jako možná příčina vzniku požáru byla navržena  nedbalost při opravě lepenkové střešní krytiny. Členové jednotek si zejména procvičili sestavení nastavovacích žebříků a natažení 2 útočných proudů pro zásah v 8 metrové výšce na střeše budovy.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Uvolněné plechy na střeše 16.1.2008

Dne 16.1.2008 v 16:55  vyjela s vozidlem T815 CAS32 naše jednotka do Dinotice, kde došlo vlivem silného větru k uvolnění plechu  na střeše budovy LČR. Členové provedli v 8 metrové výšce provizorní upevnění vytrhaných plechů na ploše cca 6 x 3 m a poté se vrátili zpět na základnu.

Místo události ZDE, trasa ZDE.

Výroční valná hromada 12.1.2008

Dne 12.1.2008 proběhla Výroční valná hromada SDH Halenkov v předsálí Lidového domu. Valné hromady se zúčastnilo 57 členů SDH a 8 hostů.

Valná hromada probíhala ve velmi uvolněné atmosféře dle tradičního programu. Byly předneseny zprávy o činnosti SDH a jednotky, zpráva o hospodaření SDH, zpráva kontrolní a revizní rady a jako každým rokem byli také oceněni naši členové. Jedno ocenění však bylo vyjímečné. Našemu dlouholetému členu, panu Ladislavovi Příhodovi byla udělena MEDAILE SVATÉHO FLORIÁNA.

Na závěr byla podána výborná svíčková a někteří členové pokračovali ve „schůzi“ až do pozdních nočních hodin.

Fotky ZDE.