Události v roce 2014

PF 2015

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, stěstí a úspěchů v novém roce, přejí Hasiči Halenkov.

picsart_1419809525703.jpg

Dotace pro JPO II SDH Halenkov v roce 2014

zlinsky-kraj-logo.jpg

V roce 2014 byly, tak jak v předešlých letech, poskytnuty z rozpočtu Zlínského kraje dotace na zabezpečení akceschopnosti a na věcné vybavení neinvestiční povahy jednotky SDH Halenkov.

Na akceschopnost jednotky, po mírném zvýšení proti roku 2013, to byla částka 120.000,- Kč. Finanční podpora je takto poskytována v rámci celé ČR všem jednotkám SDH kategorie JPO II, které do 5 minut od vyhlášení poplachu zabezpečují výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3.

Další finanční podporou byla částka 31.000,- Kč. Ta byla určena na věcné vybavení neinvestiční povahy jednotky. Zde je celková výše určována na základě klíče, kdy se zohledňuje celkový počet výjezdů jednotky mimo území zřizovatele – tzn. mimo katastr obce Halenkov.

Za JPO II SDH Halenkov
velitel jednotky
Janota Luboš

Transport osoby k sanitnímu vozidlu ZZS 20.12.2014

V sobotu 20.12.2014 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín do obce Nový Hrozenkov údolí Brodská k asistenci při snesení a převozu pacienta. Na místo události vyjela s technikou Mitsubishi L 200 a terénní čtyřkolkou s přívěsným vozíkem.
Na místě již v době příjezdu zasahovali členové ZZS Vsetín, ale pro špatně přístupný terén nemohli pacienta přeložit do vozidla ZZS. Jednotka po příjezdu naložila pacienta na přívěsný vozík za terénní čtyřkolkou a poté jej převezla k sanitce. Po přeložení pacienta do sanitky se jednotky vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Dopravní nehoda v Halenkově 6.12.2014

V sobotu 6.12.2014 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k dopravní nehodě, ke které došlo v obci Halenkov.
Po příjezdu na místo události zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozu VW Pasat.

V době příjezdu byl již řidič mimo vůz. Spolujezdkyni bylo nutno vyprostit bez použití vyprošťovacího zařízení. Řidič a spolujezdkyně byli předáni do péče ZZS Vsetín.

Jednotka dále provedla protipožární opatření, odpojení akumulátoru, zahrazení a zasypání úniku provozních náplní pomocí sorbentů. Dva členové jednotky řídili provoz na silnici II/487. Po domluvě s velitelem HZS ZLK PS Vsetín zůstala naše jednotka na místě a vyčkala na příjezd DI PČR Vsetín.

Po zaevidování události asistovala při naložení vozu na odtahovou službu, provedla sběr použitého sorbentu a závěrečný úklid vozovky.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Dopravní nehoda v Halenkově 2.12.2014

V úterý 2.12.2014  došlo na silnici II/487 před železničním přejezdem v obci Halenkov. Nejprve na místo události byla povolána jednotka HZS Vsetín. Po příjezdu jednotky HZS Vsetín požádal velitel KOPIS Zlín o povolání naší jednotky, která se poté dostavila na místo události s vozidlem Mitsubshi L200.

Průzkumem zjištěno, že řidička nezvládla přizpůsobit jízdu stavu vozovky, prorazila plot u cesty a převrátila se na střechu v přilehlé zahradě u rodinného domu. Zraněná řidička byla odvezena ZZS před příjezdem naší jednotky.

Z důvodu polohy vozidla na střeše nebylo možno odpojit autobaterii, k úniku PHM nedocházelo. Jednotka vyčkala příjezdu příslušníků DI PČR Vsetín. Během vyšetřování DN policií se otec zraněné domluvil na vyproštění automobilu pomocí soukromého jeřábu. Jednotka proto vyčkala na místě do vyproštění automobilu a poté provedla odpojení akubaterie.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Praktický výcvik jednotek SDH v Halenkově 4.10.2014

V sobotu 4.10.2014 proběhl v Halenkově v okolí hasičské zbrojnice společný praktický výcvik jednotek SDH ze VI. oksrsku Hovězí. Výcviku se zúčastnilo 32 členů z celkem 6 hasičských jednotek SDH Halenkov, Nový Hrozenkov, Stanovnice, Hovězí a Zděchov).

Tématy výcviku byly – zdolávání požáru ve sklepníc prostorách, záchrana osob, poskytnutí první pomoci, sebezáchrana, výcvik se žebříky.

Jednotky byly rozděleny do jednotlivých úseků. Na každém stanovišti byly dvě jednotky. První jednotka prováděla výcvik, druhá (záložní) jednotka se připravovala na provedení yvýcviku. Po splnění úkolů na stanovišti se jednotky postupně vystřídaly na všech stanovištích.

Foto ZDE.

Lokální povodeň v Černém 17.9.2014

Po 5 měsících uděřila opět na stejném místě, v údolí Černé, lokální povodeň.Hustě začalo pršet v Halenkově a blízkém okolí kolem 16:00 a srážky ustaly až v 18:30. Krátce na to se začala valit voda z kopců do údolí, nejvíce bylo zasaženo opět údolí Černé.

Jednotka byla povolána v 19:37 KOPIS Zlín k odstranění následků lokání povodně, která proběhla na rozhraní obcí Halenkov a Huslenky v údolí Černé.

V době příjezdu již na místě zasahovala jednotka HZS Vsetín. Členové jednotky se po příjezdu ihned zapojili do odstraňování následků povodně. Průzkumem bylo zjištěno, že byly zaplaveny sklepní prostory v několika domech. Některé zaplavené sklepy ale nebylo nutné odčerpávat. Jednotka použila plouvoucí čerpadlo a kalové čerpadlo s elektrocentrálou k odčerpání vody z garáže sklepních prostorů tří domů. Dále byla uvolněna ucpaná kanálová vpusť.

V jednom domě pronikala do přízemních prostor povrchová voda skrz 3 světlíky, které byly pod úrovní terénu. V okolí před světlíky byla postavena provizorní zábrana z dřevených desek, aby se odklonil směr toku vody a bylo nasazeno plovoucí čerpadlo, aby se odčerpávala voda z plochy před světlíky. Na místo události v průběhu zásahu přijela jednotka hasičů SDH Huslenky, která nasadila kalové čerpadlo přímo do otvoru světlíku. Tímto postupem tak bylo zabráněno dalšímu pronikání vody do sklepních prostor domu.

Foto ZDE.

TFA Halenkovský parkur 23.8.2014

V sobotu 23.8.2014 jsme uspořádali již 3. ročník soutěže TFA. Předchozí 2 ročníky se uskutečnily na Kohútce, letošní poprvé na Halenkově.

Reportáž Radka Dolanského ze závodu TFA v Halenkově ZDE.

Záchrana dělníka ve Velkých Karlovicích 8.8.2014

V pátek 8.8.2014 na žádost Zdravotnické záchranné služby Zlín na použití AED povolal KOPIS Zlín naši jednotku k záchraně zavalené osoby do obce Velké Karlovice.

Jednotka vyjela vozidlem Mitsubishi L 200 a následně a vozidlem Liaz 101 CAS 25. Již během jízdy k zásahu bylo upřesněno, že osoba je ze závalu vyproštěna a byla zahájena resuscitace.

Jednotka SDH Halenkov přijela na místo s vozidlem Mitsubishi L 200 současně za vozidlem CAS 30 T815 jednotky hasičů města Karolinka. Po příjezdu na místo, kde byl již přítomen místní praktický lékař se sestrou, se členové jednotek Halenkov a Karolinka zapojili do resuscitace a ihned byl nasazen AED. Při resuscitaci bylo nutné použít dva elektrické výboje z AED.

V průběhu resuscitace přiletěl vrtulník leteckých záchranářů „Kryštof 05“ z Ostravy a následně přijela sanitka ZZS ze Vsetína a PČR Karolinka. Při třetí analýze srdeční činnosti, kdy právě probíhalo předávání pacienta do péče LZS a ZZS, přístroj AED zjistil, že srdeční rytmus je již obnoven. Na místo se následně dostavila jednotka HZS Vsetín. Členové jednotek dále spolupracovali při dalším ošetření a transportu zraněného do vrtulníku LZS. Po odletu LZS se jednotky vrátily zpět na základnu.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Pomoc při resuscitaci nezletilé osoby v Halenkově 28.7.2014

V pondělí 28.7.2014 byla jednotka SDH Halenkov povolána ZZS Zlín k pomoci při resuscitaci nezletilé osoby v obce Halenkov. Jednotka vyjela na místo vozidlem Mitsubishi L 200.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že nezletilá dívka  nejeví známky života. Po prvotním ohledání bylo zřejmé, že ke ztrátě životních funkcí nedošlo bezprostředně před příjezdem jednotky. Následně na místo dorazily osádky ZZS Vsetín   a příslušníci PČR OO Karolinka. Lékař ZZS po ohledání těla konstatoval smrt. Poté bylo místo události předáno příslušníkům PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Dopravní nehoda dvou motorkářů v Halenkově 13.7.2014

V neděli 13.7.2014 došlo v Halenkově – Dinotici k nehodě dvou motorkářů. Na místo byly vyslány jednotky HZS Vsetín a hasiči města Karolinka, naše jednotka k události povolána nebyla. Místo události ZDE.

Jedná se o již druhou událost v tomto roce v obci Halenkov, k první došlo 7.1.2014 u Lušovského mostu a ke které opět naše nebyla povolána. O povolání jednotek totiž rozhoduje operační důstojník krajského operačního střediska ve Zlíně na základě tzv. „předurčenosti jednotek k dopravním nehodám“.

Oslavy založení SDH Halenkov 26.7.2014

Sbor dobrovolných hasičů Halenkov Vás srdečně zve na oslavy 90 let trvání hasičského sboru v Halenkově, které se konají dne 26. července 2014.

PROGRAM OSLAV:
09:00 Zahájení oslav při Halenkovské dechovce u hasičské zbrojnice 09:00 – 09:45 Sraz hostů a členů u hasičské zbrojnice
09:45 Slavnostní průvod na Mši svatou do kostela
10:00 – 10:45 Mše svatá
10:45 – 11:00 Shromáždění hostů a členů na slavnostní výroční valnou hromadu v Lidovém domě
11:00 – 13:45 Slavnostní schůze s pohoštěním
13:45 Slavnostní průvod do parku OÚ
14:00 Druhá část oslav s účastí veřejnosti
– ukázka historické a současné techniky
– ukázka zásahu složek IZS
– program pro děti
15:00 – 22:00 Zábava při dechové hudbě Veselá pětka

Na Vaši účast se těší hasiči Halenkov.

Foto ZDE.

plakat_480.jpg

Požár garáže rodinného domu v Novém Hrozenkově – Vranči 21.6.2014 V sobotu 21.6.2014 v 15:32 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru garáže v rodinném domě do obce Nový Hrozenkov, údolí Vranča. Jednotka vyjela na místo události postupně vozidly TA-L2 Mitsubishi L200, CAS 25 LIAZ 101 a CAS 32 Tatra 148.

Nejdříve na místo události dorazilo vozidlo TA-L2 Mitsubishi společně vozidlem DA Renault Master jednotky SDH Nový Hrozenkov. Ihned po příjezdu byl zahájen průzkum místa události. Průzkumem bylo zjištěno, že požárem byla zasažena garáž rodinného domku. Majitelům se ale podařilo požár zlikvidovat ještě před příjezdem hasičů. Jednotka provedla pomocí přetlakové ventilace odvětrání prostor zasažených požárem a místnosti zasažené zplodinami hoření.

Bylo zjištěno, že se při hašení požáru nadýchala jedna osoba zplodinami hoření. Poškozené osobě byla přivolána ZZS.

Na místo události následně přijela jednotka HZS Vsetín a poté PČR a ZZS z Karolinky.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Netradiční golfový turnaj v Golf Clubu Horal ve Velkých Karlovicích 21.6.2014

V sobotu dne 21. června 2014 přivítali hasiči Halenkov a jejich pozvaní hosté 1. letní den aktivně. Soupeřili pro ně v netradičním sportu – v golfu. S vydatnou podporou horského hotelu Horal a členů tamního Golfového klubu prožili nevšední zážitek.

Trochu informací k průběhu turnaje:
V podstatě všichni účastníci turnaje golfové hole drželi prvně v životě a také se prvně v životě pohybovali na „greenu“. Aby hra měla alespoň nějakou „sportovní úroveň“ bylo vytvořeno 6 týmů s tzv. kapitánem. Tímto kapitánem byl až na jednu výjimku vždy člen golfového klubu Horal. Tou „světlou“ výjimkou byl člen SDH Halenkov Václavík Jan, řečený golfista Vajan. Na jeho adresu nutno poznamenat, že družstvu utvořenému z členů oddílu kopané TJ Tatran Halenkov neudělal žádnou ostudu.

Zasvěcení vědí, že v celém areálu golfového hřiště hotelu Horal je celkem 9 „jamek“. Družstva se – laicky řečeno snažily na co nejmenší počet úderů dostat vždy míčky na green a pak do jamky. Každý úder počínaje odpalem až po „patování na greenu“ si zahrál každý hráč družstva. Pro postup ve hře se pak počítal nejlépe „umístěný“ míček z těch hraných 5. Ve většině případů to byly míčky členů golfového klubu, a pardon, Vajana…
Zajímavou pak byla jamka č. 3, kde bylo zbudováno stanoviště s občerstvením.

Závěrem:
Byla to jedinečná příležitost na aktivně prožitou sobotu i díky servisu, který účastníkům turnaje a jejich doprovodu poskytl hotel Horal.
A k výsledkům. Vyhrál každý, kdo alespoň na jedné z 9 jamek dal úder, se kterým mohl být spokojený. Ale protože známe i vítězné družstvo a vítěze 3. vyhlášených vedlejších kategorií – tak uvádíme částečné pořadí.

S celkově 33 údery zvítězilo družstvo „Čotci“ ve složení Čotek Stanislav st., Čotek Stanislav ml., Chocholová Lucie, Kaida Ján a s kapitánem Macečkem Bohumilem.
Na druhém místě skončilo družstvo „Starostovci“ a třetí skončili „Fotbalisti“.
Za umělecký a estetický dojem bylo oceněno družstvo „Orsáci“.
Cenu za nejdelší „odpal“ získal Čotek Stanislav starší, mimochodem tomu se dařilo nejvíc. Odborníci tvrdí, že je to i díky průpravě v tenise…
No a konečně cenu za nejdelší „patování“ (úder na greenu s potopením míčku do jamky) získal Mynář Miroslav z družstva hasičů Vsetín.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů v Huslenkách 14.6.2014

V sobotu 14.6.2014 v 18:06 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k dopravní nehodě do obce Huslenky. Jednotka vyjela na místo události cisternou  CAS 25 LIAZ 101.

Po příjezdu na místo události zjištěno, že došlo k dopravní nehodě dvou osobnich vozidel VW Pasaat a Opel Astra, přičemž jedno zůstalo po kolizi na silnici opřené o svodidla a druhé po ujetí dalších 100 m přerazilo zábradlí silničního mostku a skončilo mimo vozovku. Všechny osoby se nacházely mimo vozidla a byly kontrolovány ZZS Vsetín.

Jednotka JPO II SDH Halenkov provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření, kontrolu úniku provozních náplní a ve spolupráci s PČR Karolinka řídila provoz na komunikaci. Po příjezdu jednotky HZS Vsetín bylo rozhodnuto ponechat na místě naši jednotku. Po zaevidování nehody DI PČR Vsetín, si majitel VW Passat zajistil vytažení vozu pomocí traktoru. Vozidlo Opel Astra bylo schopeno samostatně odjet. Při vytahování vozidla VW Passat došlo k menšímu úniku mtorového oleje na vozovku. Jednotka proto provedla zasypání úniku sorbentem, jeho sběr a závěrečný úklid silnice.

Foto ZDE.

Vítězství v soutěži nezdravotnických složek IZS v Kostelanech nad Moravou 14.6.2014

V sobotu dne 14. června se tři zástupci výjezdové jednotky SDH Halenkov zúčastnili v obci Kostelany nad Moravou soutěže „Nezdravotnických složek IZS“. Družstvo v sestavě Januš Martin, Tkadlec Jindřich ml. a Zavičák Stanislav se předvedlo v nejlepším světle. Tuto soutěž pořádanou SDH Kostelany nad Moravou ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje VYHRÁLI.

Pro zajímavost uvádíme disciplíny, které na účastníky pořadatelé „nastražili“:

Soutěž č. 1

celková délka cca 250 metrů
vylézt po žebříku na podestu 3 metry vysokou a vytáhnout na laně dvě hadice ,,B“
natáhnout dva proudy „B“ s proudnicí na vzdálenost 20 metrů
přenést dva barely 25 kg na vzdálenost 20 metrů
překonat dvoumetrovou bariéru
dokončit sání na čerpadle PS 12 o jeden díl savice a sací koš
40 krát úder kladivem 6 kg v Hamer boxu – 20 nahoru, 20 dolů
rozhodit a spojit dvě hadice ,,C“ připojit k rozdělovači, k proudnici a natáhnout vedení ,,C“ přes okno do cíle

Soutěž č.2 týmová – zdravotní

členové družstva postupně absolvovali čtyři stanoviště:
1. disciplína – přenesení figuríny ve vakuové matraci přes překážky
2. disciplína – ošetření těžkého úrazu cyklisty po pádu z kola s poraněním nohy a v bezvědomí
3. disciplína – ošetření osoby po pádu z výšky s otevřenou zlomeninou levé ruky
4. disciplína – provedení základní (laické) resuscitace u pacienta s náhlou zástavou oběhu v týmu po dobu 6 minut.

Mimo účast v soutěži naši borci předvedli zásahový automobil Mitsubishi L 200 a jeho vybavení zaměřené na poskytování neodkladné předlékařské péče. V simulované akci, si mohli zájemci vyskoušet na figuríně ZZS Zlín přímou srdeční masáž s podporou externího automatizovaného defibrilátoru (AED). Odborný výklad k použití AED poskytl zájemcům MUDr. Dorián Pfeifer.

Za příkladnou reprezentaci hasičů Halenkov děkujeme a gratulujeme.

Janota Petr – Starosta SDH Halenkov

Foto ZDE.

Transport těla muže v obci Francova Lhota – Pulčín 7.6.2014

V sobotu 7.6.2014 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k technické pomoci při transportu torza těla mužedo obce Francova Lhota – místní část Půlčín.

Jednotka vylela vozidlem Mitsubishi L 200 s přívěsem, na kterém byla čtyřkolka POLARIS SPORTSMAN 800 4×4 s transportním vozíkem.

Tělo ve stádiu hnilobného procesu se nacházelo v těžko přístupném terénu, cca 400 metrů od účelové komunikace  v prostoru hustého smrčí. Po příjezdu na místo, bylo tělo již připraveno jednotkou HZS Vsetín k transportu v pytli. Následoval pěší transport na louku, kde bylo tělo naloženo na POLARIS SPORTSMAN 800 4×4 a dovezeno k vozu pohřební služby.

Foto ZDE.

Poděkování aktérům Hasičské kácečky na Halenkovských slavnostech 7.6.2014

Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat všem hasičům, kteří se podíleli na zdárném průběhu Halenkovských slavností.

Veliké díky patří pak 13-ti statečným, kteří se nechali přemluvit na Takehašišiho trať. Zejména bych vyzdvihl účast sester a bratrů z Halenkovic a bratrů z Nového Hrozenkova. Doufám, že budeme mít příležitost jim to nějak oplatit.

Jinak ještě poznámka – v neděli po slavnostech jsme splnili slib a odpoledne byl střed Halenkova opět v normálu. Za provedený úklid také i jménem starosty obce děkuji.

Petr Janota – Starosta SDH Halenkov

Hasičské kácení májky na Halenkovských slavnostech 7.6.2014

letos na téma Takehašišiho trať a za účasti hasičů z Halenkovic, Nového Hrozenkova a domácího družstva.

Foto ze slavností a kácečky ZDE a ZDE.

Požár chatky v Novém Hrozenkově 26.5.2014

V pondělí 26.5.2014 v 16:23 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru chatky v obci Nový Hrozenkov.  Jednotka vyjela na místo vozidly TA-L2 Mitsubishi L200 a CAS 25 Liaz 101. Chatka se nacházela na kopci, v blízkosti vleků v dolní části údolí Vranča.

Vzhledem k velmi težce sjízdné přístupové cestě, se na místo dostala s vozidlem Mitsubishi L200 pouze jednotka hasičů města Karolinka, ostaní povolané jednotky SDH Nový hrozenkov a HZS Vsetín zůstaly na úpatí kopce. Jednalo se  chatku určenou k demolici, proto se chatka nechala kontrolovaně dohořet.

Vypoštění sanitky v Huslenkách 15.4.2014

Mazlavé bláto a nakloněná cesta způsobila zapadnutí sanitky. Z tohoto důvodu byla v úterý 15.4.2014 v 15:16 povolána KOPIS Zlín jednotka SDH Halenkov a jednotka HZS Vsetín k pomoci s vytažením sanitky v obci Huslenky u Bratřejůvky.

Jednotka vyjela na místo vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že sanitka se nachází na okraji nezpevněné lesní cesty a hrozilo sjetí ze srázu pod cestou. Sanitka byla zajištěna ocelovým lanem vedeným přes kladku z navijáku vozidla Mitsubishi tak, aby nedošlo při jejím couvání ke sjetí z cesty. Takto se postupovalo několikrát v úseku cca 250 metrů.

Na posledních 50 metrech provedla jednotka HZS Vsetín pomocí lana z navijáku vozidla Jeep nejprve jištění vozidla Mitsubishi při couvání na zpevněnou komunikaci, protože rovněž hrozilo sjetí vozidla z cesty do srázu. Následně provedla jednotka HZS Vsetín i jištění sanitky při couvání na zpevněnou komunikaci.

anitní vozidlo a hasičské vozidla byla poté umyta pomocí vysokotlakého proudu z vozidla Mitsubishi L200.

Místo události ZDE, foto ZDE.

Lokální povodeň v Huslenkách Černém 4.4.2014

V pátek 4.4.2014 kolem 18:30 jsme přijali od místního občana telefonickou žádost o pomoc při odstranění následků lokání povodně, která proběhla na rozhraní obcí Halenkov a Huslenky v údolí Černé. Událost jsme oznámili na KOPIS Zlín a vyjeli na místo události.

V době příjezdu již na místě zasahovali místní občané, kteří svépomocí postavili protipovodňové zábrany a snažili se vodu, která stékala ze svahu nad údolím odvést mimo svá obydlí. Na místě se již nacházel také starosta obce Huslenky, který nechal povolat obecní bagr na uvolňování vpustí kanalizace, které byly povodňovou vodou ucpány.

Členové jednotky se po příjezdu ihned zapojili do odstraňování následků povodně. Pomáhali uvolnit ucpané kanálové vpusti, prováděli čistění místní komunikace od naplaveného materiálu. Průzkumem bylo dále zjištěno, že byla zaplavena jedna přízemní místnost a několik sklepů. V některých zaplavených sklepech již měli občané nasazena svá vlastní kalová čerpadla, některé zaplavené sklepy nebylo nutné odčerpávat.

Na místo události v průběhu zásahu přijely další posilové jednotky hasičů SDH Huslenky a HZS Vsetín, které se zapojily do likvidačních prací.

Po likvidaci následků povodně se jednotky vrátily zpět na základnu.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Poznámka: Na meteostanici v Kychové napršelo během průtrže 51 mm srážek (viz. mapa ze dne 4.4.2014)

Požár trávy ze Zděchově – Mísném 28.3.2014

V pátek 28.3.2014 ve 14:01 byla jednotka SDH Halenkov byla povolána KOPIS Zlín k požáru trávy v obci Zděchov. Vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mitsubishi, CAS 24 LIAZ, CAS 32 Tatra 148 a terénní čyřkolkou Polaris.

V době příjezdu již na místě události zasahovali občané, kteří se snažili hasit rozvíjející se požár jednoduchými hasebními prostředky. Průzkumem bylo zjištěno, že je požárem zasažena plocha o rozměrech cca 100 x 30 metrů a že se požár rozšiřuje po obvodě zasažené plochy.

Na požářišti zasahovalo vozidlo TA-L2 Mistubishi s jedním vysokotlakým hasebním proudem. Po příjezdu CAS 32 Tatra 148 JSDH Halenkov bylo rozvinuto1 dopravní vedení „C52“ a rozděleno na 2 útočné proudy „D25“ a 1 dopravní vedení „D25“ k doplňování vozidla Mitsubishi. Vozidlo CAS 25 LIAZ zůstalo v záloze cca 400 metrů od požářiště.

Na místo události se postupně dostavily další povolané jednotky SDH Hovězí a Zděchov a jednotka HZS Vsetín, které se poté zapojily do likvidace požáru.

Foto ZDE, místo události ZDE.

Transport zemřelého v nepřístupném terénu ve Vsetíně – Rokytnici 25.3.2014

V úterý 25.3.2014 v 13:08 byla jednotka SDH Halenkov byla povolána KOPIS Zlín k pomoci při svozu zemřelého do Vsetína – Rokytnice. Jednotka vyjela k události vozidly TA-L2 Mitsubishi L200 a terénní 4kolkou Polaris s transportním vozíkem.

Po příjezdu na místo události byla za spolupráce s jednotkou HZS Vsetín a policií ČR  zemřelá osoba pomocí 4kolky a transportního vozíku převezena na stanoviště pohřební služby.

Zakouření bytu vzplanutými potravinami v Halenkově 22.3.2014

V sobotu 22.3.2014 v 9:21 byla jednotka SDH Halenkov byla povolána KOPIS Zlín k požáru bytu v obci Halenkov. Jednotka posupně vyjela k události vozidly TA-L2 Mitsubishi L200, CAS 24 LIAZ 101 a CAS 32 Tatra 148.

Během jízdy na místo události nám nebyla známá přesná poloha adresy domu a ani nikde nebyl viditelný kouř vycházejí z domu. Jednotka s vozidlem L200 tak projela kolem domu až k lokalitě „U Splavu“, aniž by si všimla požáru.

Poté se setkali s hasiči města Karolinky a po upřesnění adresy jednotka dorazila na místo. Vzápětí přijela na místo události i jednotka HZS Vsetín.

Průzkumem bylo zjištěno, že zakouření bylo způsobeno potravinami ponechanými na sporáku.

Asistence při rizikovém kácení stromů 15.3.2014

V sobotu 15.3.2014 v 9:21 byla požádána jednotka SDH Halenkov policií ČR Karolinka k asistenci při rizikovém kácení stromů v obci Halenkov u Lušovského mostu. Na místo událostivyjela vozidlem Mitsubishi L  200.

Na místě prováděla řízení provozu na silnici, úklid větví ze silnice. Poté se vrátila zpět na základnu.

Požár trávy ve Velkých Karlovicích, údolí Podťaté 13.3.2014

Ve čtvrtek 13.3.2014 v 11:53 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru trávy a lesa v obci Velké Karlovice, údolí Podťaté – Lopušánky. Jednotka vyjela vozidly Mitsubishi L 200, CAS 24 Liaz, CAS 32 T 148, a terénní čtyřkolkou.

Po příjezdu na místo provedla hašení požáru jedním vysokotlakým proudem z vozidla L 200 a na základě žádosti VZ pak provedla půzkum další lokality v místní části Velkých Karlovic, kde bylo podezření na nehlášené pálení klestu.

Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Článek ZDE, místo události ZDE.

Požár dílny v Huslenkách 13.3.2014

V pátek 13.3.2014 v 9:43 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru průmyslového objektu do obce Huslenky.

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno zahoření v sedvičové dřevěné konstrukci příčky. Prvotní zásah provedli zaměstnanci pomocí RHP. Jednotka provedla rozvinutí dvou vysokotlakých proudů z vozidel mitsubishi L 200 a CAS 25 LIAZ.

Po příjezdu jednotky HZS Vsetín členové spolupracovali při rozebírání konstrukce příčky a při průzkumu půdních prostor nad místem zahoření.Při průzkumu se zavodněným vysokotlakým proudem byla použita dýchací technika a nasazena přetlaková ventilace.

Po překontrolování místa události termokamerou a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto ZDE, článek ZDE, místo události ZDE.

Požár stodoly v Karolince, údolí Raťkov 7.3.2014

V pátek 7.3.2014 v 5:53 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru stodoly do města Karolinka, údolí Raťkov. Jednotka vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mitsubishi L200 a CAS 24 Liaz 101.

V době příjezdu již na místě zasahovaly jednotky hasičů Karolinka město a Nový Hrozenkov. Z vozidla TA-L2 Mitsubishi L200 byl rozvinut 1 útočný vysokotlaký proud a z vozidla CAS 24 Liaz 101 také 1 útočný vysokotlaký proud. Členové jednotky zasahovali v DT. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Článek ZDE, foto ZDE, místo události ZDE.

Požár kůlny v Novém Hrozenkově 2.3.2014

V neděli 2.3.2014 ve 3:03 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru kůlny na dřevo v obci N. Hrozenkov. Jednotka vyjela vozidly  Mitsubishi L200 a CAS 24 Liaz.

Při příjezdu již na místě události zasahovaly jednotky SDH Nový Hrozenkov a hasiči z Karolinky. pořár dřeva byl již lokalizvaný a členové spolupracovali při vyskladnění palivového dříví z kůlny.

Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Místo události ZDE.

Požár chaty v Karolince, údolí Bzové 5.2.2014

Ve středu 5.2.2014 v 7:04 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru horské chaty do města Karolinka – údolí Bzové.

Jednotka vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mistubishi L200 a CAS 24 LIAZ 101. V době příjezdu vozidla Mistubishi již místě události zasahovala jednotka hasičů Karolinka město. Současně přijela na místo události jednotka SDH Nový Hrozenkov s vozidlem CAS 32TATRA 148. Následně přijelo na místo události i vozidlo CAS 24 LIAZ 101.

Požár byl již lokalizován před příjezdem jednotky a ubytované osoby byly již evakuovány z objektu. Členové jednotky se podíleli na prohledávání pokojů, asistovali při evakuaci osobních věcí a zavazadel evakuovaných osob z pokojů horské chaty. Z vozidla CAS 24 LIAZ 101 byl nasazen přetlakový ventilátor pro odvětrání zplodin hoření z objektu.

Evakuovaným osobám bylo poskytnuto zázemí ve vozidlech CAS 24 LIAZ 101 a TA-L2 Mitsubishi, kde vyčkaly příjezdu evakuačního autobusu. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Článek ZDE, foto ZDE, místo události ZDE.

Požár rubiska v Halenkově – Dinotici 4.2.2014

V úterý 4.2.2014 ve 12:05 byla jednotka SDH Halenkov povolána KOPIS Zlín k požáru trávy v obci Halenkov – Dinotici. Jednotka vyjela na místo události vozidly TA-L2 Mistubishi L200, CAS 24 LIAZ 101 a terénní 4kolkou.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde pracovníci soukromé firmy provádějí pálení klestu. Vlivem silného větru však došlo k  požáru okolní trávy a hrabanky. Jelikož místo události bylo na příkrém svahu, bez vhodných příjezdových cest bylo rozhodnuto, že  prvotní zásah bude proveden jednoduchými hasebními prostředky. Dále byl povolán terénní speciál CAS 16 Camiva z PS Vsetín a po jeho příjezdu na místo jednotka spolupracovala při hasebních pracích pomocí jednoho útočného proudu „D“.

Po likvidaci požáru se jednotky vrátila zpět na základnu.

Článek ZDE, foto ZDE, místo události ZDE.

Vytažení osobního automobilu v Huslenkách – Zběličném 25.1.2014

V sobotu 25.1.2014 v dopoledních hodinách jsme byli požádáni o vytažení havazovaného osobního automobilu v koryta potoka v údolí Zběličné v obci Huslenky.

Událost jsme nahlásili na KOPIS Zlín a vyjeli vozidlem Mitsubishi L200 na místo události. Současně byla povlána i jednotka HZS Vsetín.

Po příjezdu na místo události bylo vozidlo zkontrolováno, zda nehrozí únik ropných látek a poté pomocí navijáku bylo vozidlo vytaženo zpět na komunikaci.

Foto ZDE.

Požár chaty v Halenkově – Lušové 22.1.2014

Ve středu 22.1.2014 v 6:53 byla jednotka SDH Halenkov povolána k požáru chaty v Novém Hrozenkově údolí Lušová. V 6:58 jsme vyjeli na místo vozidlem Mitsubishi L200 a poté i CAS 24 LIAZ 101.

V době příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požárem zasažená chata se nachází na halenkovské straně údolí Lušová a z levé obytné části chaty šlehají vysoké plameny.

Krátce před příjezdem došlo pravděpodobně k explozi 5 litrové propanbutanové láhve, která se nacházela v přízemí levé obytné části chaty, protože všechny okna i vchodové dveře byly vyraženy a z chaty šlehaly cca 10 metrové plameny. Jednotka ihned po příjezdu zahájila průzkum a hasební zásah vysokotlakým proudem z vozidla Mistubishi L200. Prvotní zásah byl zaměřen na ochranu pravé části chaty, která nebyla ještě zasažena požárem a kde bylo v půdních prostorách uloženo seno a v přízemí byly ustájeny 2 kozy, které byly později vyvedeny ven.

Krátce po příjezdu našeho prvního vozidla přijeli na místo hasiči z Karolinky rovněž s vozem Mitsubishi L200, kteří použili vysokotlaký proud k hašení rozvinutého požáru levé části chaty.

Během zásahu přijížděly postupně jednotky SDH Nový Hrozenkov s vozidlem CAS 32 TATRA 148, SDH Halenkov s CAS 24 LIAZ 101, hasiči z Karolinky s vozidly CAS 32 TATRA 815 a 148 a jednotka HZS Vsetín s CAS 24 Mercedes Atego.

Z cisteren byly nasazeny další 3 útočné prudy a postupně se společnými silami podařilo požár zlikvidovat.

Poté se jednotky vrátily zpět na základnu.

Foto ZDE, foto hasičů Karolinka ZDE, místo události ZDE, reportáž TV Nova v čase 8:30 – 9:30 ZDE.

Vytažení jízdního kola z Bečvy 22.1.2014

Jednotka byla požádána starostou obce o vytažení jízdního kola z řeky Bečvy. Vyjela vozidlem CAS 24 Liaz.

Po příjezdu na místo vytáhla kolo z řeky a poté ho předala na OÚ Halenkov. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Tragická dopravní nehoda v Halenkově 7.1.2014

V úterý 7.1.2014 krátce před 8:30 došlo k tragické dopravní nehodě v naší obci Halenkov u Lušovského mostu. Ikdyž bylo místo události (ZDE) vzdáleno 1,4 km od hasičské zbrojnice, tak bohužel naše jednotka k této události nebyla povolána, což nás velmi mrzí…

Článek HZS Zlín k této události ZDE.

Zateplení a výměna oken a vrat hasičské zbrojnice

Od září 2013 probíhala rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn a vodorovných kontrukcí. Byly vyměněny výplně otvorů za plastová okna a garážová sekční vrata a instalována vzduchotechnika. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 10,3 t/rok a k úspoře energie cca 185 Gj/jrok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 292 729,- Kč, z toho byl příspěvek z fondu EU 1 098 820,- kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 64 636,- Kč (5%) a příspěvek obce Halenkov 129 273,- Kč (10%).

Současně proběhla svépomocí i úprava kuchyňky.

Foto ZDE.

20140112_160751_1.jpg

Požár drážního domku v Karolince u nádraží 1.1.2014Ve středu 1.1.2014 v 1:18 byla naše jednotka vyslána KOPIS Zlín k požáru drážního domku v Karolince.

Ještě před příjezdem naší jednotky byl požár lokalizován místním občanem použitím hasícího přístroje a následně dohašen jednotkou hasičů města Karolinka. Naše jednotka proto po příjezdu na místo události nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

Místo události ZDE, fotky z místa události ZDE.