Dotace pro JPO II SDH Halenkov v roce 2017

Poděkování Zlínskému kraji za přidělené dotace pro JPO II SDH Halenkov v roce 2017

V roce 2017 byla poskytnuty z rozpočtu Zlínského kraje tyto dotace:

  1. Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR k zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II/1 – částka 150.000,- Kč. Tato finanční podpora je takto poskytována v rámci celé ČR všem jednotkám SDH kategorie JPO II, které do 5 minut od vyhlášení poplachu zabezpečují výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3.
  2. Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  v roce 2017 – odborná příprava, zásahy a věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany – částka 65.900,- Kč.

Za JPO II SDH Halenkov
velitel jednotky
Emil surovec

Napsat komentář