Vyproštění a transport lyžařů z těžce přístupného terénu, Halenkov, 20.1.2019

V neděli 20.1.2019 bylo jednotce hasičů obce Halenkov vyhlášeno prověřovací cvičení.

Tématem výcviku bylo vyproštění a transport lyžařů z těžce přístupného terénu ve formě dvou navazujících událostí v odlišných lokalitách (A + B)

Popis situace
Při sjezdu dvou skialpinistů z hřebene Javorníků do údolí Provazné došlo vlivem shody
okolností k jejich rozdělení.
U pomalejšího skialpinisty dojde v oblasti hory Čerňanská Kyčera vlivem nárazu do stromu ke
zlomenině stehenní kosti levé nohy. Skialpinista si přivolá pomoc pomocí mobilního telefonu
a oznamuje, že si druhý skialpinista jeho pádu asi nevšiml a sjel do údolí Provazné.
Druhý skialpinista si této skutečnosti všimne až v údolí po cca 3km sjezdu. Telefonicky
kontaktuje zraněného skialpinistu (oba si navzájem upřesní situaci a místa, kde se zhruba
nachází). Při rozhovoru zjistí, že na něj začíná padat vzrostlý smrk. Skialpinista však nestihne
včas uhnout a zůstane dolními končetinami zaklíněn pod stromem. Telefon mu vypadne
z ruky a dále nemůže komunikovat.

Událost A)

Nejprve byla jednotka povolána ke zraněnému skialpinistovi na souřadnice GPS 49.2948706N, 18.1596267E.

Dle GPS souřadnic bylo zjištěno, že se jedná o těžce přístupný terén na svahu v lokalitě Čerňanská Kyčera.

Jednotka vyjela na místo události sněžným skútrem (1+1), terénní čtyřkolkou se sněžnými pásy a svozovými saněmi (1+1) a vozidlem TA-L2 Mitsubishi L200 (1+4).

Na místo události nejprve dorazil sněžný skútr. Zraněná osoba byla nalezena po 20 metrech u stromu, do kterého narazila. Bylo zjištěno, že při nárazu došlo ke zlomenině levé stehenní kosti a osoba komunikuje, ale jeví známky podchlazení.

Po pěti minutách dorazila terénní čtyřkolka se svozovými saněmi, na místo vzdálené cca 60 metrů od místa nálezu zraněného. Výše po svahu se kvůli hlubokému sněhu nedostala. Vozidlo TA-L2 Mitsubishi L200 zůstalo kvůli komunikaci pokryté hlubokým sněhem cca 1km od místa nálezu zraněného.

Zraněnému byla poskytnuta první pomoc. Byl nasazen krční límec, zafixována zlomenina, pomocí termoizolační folie a přikrývek bylo zabráněno dalšímu podchlazení. Osoba byla následně přeložena do vakuové matrace a vanových nosítek. Poté následoval pěší transport k terénní čtyřkolce. U čtyřkolky byla zraněná osoba přeložena ve vanových nosítkách do svozových saní a následně transportována k vozidlu TA-L2 Mitsubishi L200.

Událost B)

Během jízdy prvního povolaného družstva na místo události „A“ byla jednotka povolána k druhé události „B“, a to vyproštění osoby zavalené stromem v dolní části údolí Provazné.

Jednotka vyjela na místo události vozidlem CAS20 T815 (1+5). Vozidlo bylo nutné s ohledem na nesjízdný terén odstavit na lesní komunikaci cca 200 metrů od předpokládaného místa události. Dále bylo nutné jít pěšky. Členové jednotky vzali z vozidla potřebné prostředky na vyproštění osoby zavalené stromem.

Členové narazili na stopy ve sněhu vedoucí k zavalené osobě a po cca 200 metrech dorazili na místo události. Bylo zjištěno, že přes lesní komunikaci je spadlý strom a pod ním se nachází figurína. Ohledem na tuto skutečnost, nebyla provedena první pomoc. Členové provedli vyproštění figuríny pomocí zvedacích vaků. Následně byla figurína zafixována do nosítek a pěšky transportována zpět k vozidlu CAS20 T815. Spadlý strom byl rozřezán a odstraněn z komunikace.

Cílem cvičení bylo:
vyhledat zraněné v terénu pomocí udaných souřadnic GPS
prověřit schopnosti techniky v jízdě v hlubokém sněhu
prověřit možnosti transportu zraněných osob v hlubokém sněhu pomocí sněžného skútru, terénní čtyřkolky, svozových saní a vanových nosítek
procvičit použití sněžných řetězů na technice Mitsubishi L200
procvičit použití zvedacích vaků
procvičit použití záchranných prostředků určených pro transport ve výbavě JPO
procvičit specifické postupy při vyprošťování osob zavalených stromem a transportu osob v hlubokém sněhu
procvičit poskytnutí první pomoci a zásady předlékařské péče

Fotogalerie ZDE

Napsat komentář