Investice do mobilní požární techniky

Investice obce Halenkov do mobilní požární techniky (MPT) u JPO II SDH Halenkov
v období od roku 2003 po současnost

Příjem finančních prostředků celkem za prodej původní MPT:     1. 270 000,- Kč

 • ARO 240 rok prodeje 2003…………………..….   15 000,- Kč
 • Š 706 RTHP CAS 25 rok prodeje 2003………   70 000,- Kč
 • Tatra 815 CAS 32 rok prodeje 2008………… 680 000,- Kč
 •  Avia 30 DA 12 rok prodeje 2008………………  85 000,- Kč
 • LIAZ 101 CAS 25 rok prodeje 2016 ……..….  300 000,- Kč
 • Tatra 148 CAS 32 rok prodeje 2017………… 120 000,- Kč

Dotace na pořízení nové MPT celkem:                                            7. 645 000,- Kč

 • Technika z projektu příhraniční spolupráce rok dotace 2010….. 3. 600 000,- Kč
 • Tatra 815 CAS 20 rok dotace 2016…………………….…………………..  3. 000 000,- Kč
 • *DA VW Crafter rok dotace 2019……………………………………………  1. 045 000,- Kč

Pořizovací hodnota současné užívané techniky celkem:                13. 370 000,- Kč

 •  **Pořízení a repase LIAZ 101 CAS 25 rok 2008…..… 1. 070 000,- Kč
 •  Technika z projektu příhraniční spolupráce ………… 4. 000 000,- Kč
 •  Tatra 815 CAS 20 ………………………………………….……  6. 500 000,- Kč
 • *DA VW Crafter ……………………………………………..……  1. 800 000,- Kč

13 370 000 – (1 270 000 + 7 645 000) = 4. 455 000,- Kč

Prostředky hrazené z rozpočtu obce Halenkov:                                 4. 445 000,- Kč

Čísla hovoří jasně. Obec s hasiči dokázala od roku 2003 obměnit i desítky let starou MPT za moderní spolehlivou o současné celkové účetní hodnotě cca. 12. 300 000,- Kč (bez LIAZ 101) s tím, že investiční náklady obce činí pouze 33% z celkové pořizovací ceny!!!

* – vozidlo VW Crafter bude předáno obci Halenkov v průběhu měsíce května 2019. Ale pro úplnost porovnání jsou jeho pořizovací cena i výše schválené dotace do kalkulace zahrnuty.

** – vozidlo LIAZ 101 CAS 25 již v užívání není (prodej v roku 2016), ale pro úplnost porovnání je doplatek na jeho pořízení do kalkulace zahrnut.

Do kalkulace nejsou zahrnuty náklady na pořízení vozidel Tatra 815 CAS 32 a Tatra 148 CAS 32. Díky událostem u VÚ 5333 Halenkov (ukončení existence) datovaným k 31. 12. 2002 a nezměrnému úsilí několika zainteresovaných lidí, stálo pořízení těchto vozidel „obecní kasu“ pouhé 2,- Kč.

Vozidla Avia 30 DA 12, Š 706 RTHP CAS 25 a ARO 240 byla získána na obec Halenkov v dávné minulosti převodem od orgánů státu v období let:
1972 – Avia 30 DA 12 (nové vozidlo),
1982 – Š 706 RTHP CAS 25 (použité u profesionálních hasičů),
1983 – ARO 240 (nové – ale v průběhu své životnosti bylo hlavně vytěžováno pro provozní potřeby obce Halenkov).Napsat komentář